محصولات هانیانگ - Hanyoung

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 41 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR)  تک فاز هانیانگ HSR-2D102Zامپدانس ورودی: کمتر از 4 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 3 ولت DC ولتاژ آزاد: کمتر از 1.5 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 32-4 ولت DC جریان بار: 10 آمپر نشت جریان: 10 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 24-5 ولت DC جریان ورودی: 170 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.3 ولت ولتاژ بار:...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR)  تک فاز هانیانگ HSR-2D202Zامپدانس ورودی: کمتر از 4 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 3 ولت DC ولتاژ آزاد: کمتر از 1.5 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 32-4 ولت DC جریان بار: 20 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 24-5 ولت DC جریان ورودی: 170 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.5 ولت ولتاژ بار:...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2A102Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 72 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 10 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC جریان ورودی: 170 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.3 ولت ولتاژ...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2A202Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 72 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 20 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC جریان ورودی: 250 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.6 ولت ولتاژ...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2A302Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 72 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 30 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC جریان ورودی: 315 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2A402Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 72 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 40 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC جریان ورودی: 315 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2A502Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 72 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 50 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC جریان ورودی: 580 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2A702Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 72 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 70 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC جریان ورودی: 580 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2D204Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت AC جریان بار: 20 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت AC افت ولتاژ خروجی: 1.6 ولت ولتاژ بار: 440-100 ولت AC جریان...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2D302Zامپدانس ورودی: کمتر از 4 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 3 ولت DC ولتاژ آزاد: کمتر از 1.5 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 32-4 ولت DC جریان بار: 30 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 24-5 ولت DC جریان ورودی: 315 آمپر افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ بار:...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2D402Zامپدانس ورودی: کمتر از 4 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 3 ولت DC ولتاژ آزاد: کمتر از 1.5 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 32-4 ولت DC جریان بار: 40 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 24-5 ولت DC افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ بار: 240-100 ولت AC
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2D502Zامپدانس ورودی: کمتر از 4 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 3 ولت DC ولتاژ آزاد: کمتر از 1.5 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 32-4 ولت DC جریان بار: 50 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 24-5 ولت DC افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ بار: 240-100 ولت AC جریان ورودی:...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2D504Zامپدانس ورودی: کمتر از 40 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت AC جریان بار: 50 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت AC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) تک فاز هانیانگ HSR-2D702Zامپدانس ورودی: کمتر از 4 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 264-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 3 ولت DC ولتاژ آزاد: کمتر از 1.5 ولت محدوده ولتاژ ورودی: 32-4 ولت DC جریان بار: 70 آمپر نشت جریان: 15 میلی آمپر ولتاژ ورودی: 24-5 ولت DC افت ولتاژ خروجی: 1.8 ولت ولتاژ بار: 240-100 ولت AC جریان ورودی:...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله SSR تک فاز هانیانگ HSR-SLD152Zفرمان ورودی: ولتاژ DC 4-32Vدمای کاری: 5- الی 40 درجه سانتی گراد (دارای Heat Sink)امپدانس ورودی: کمتر از 4kΩنوع خروجی: AC تک فازجریان مجاز: 15Aولتاژ بار: AC 90-284Vقابلیت سوییچ در عبور از صفر: داردنوع بار: مقاومتیولتاژ شکست عایق: AC 3000V(برای یک دقیقه)جریان نشتی: 20mA
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله SSR تک فاز هانیانگ HSR-SLD252Zفرمان ورودی: ولتاژ DC 4-32Vدمای کاری: 5- الی 40 درجه سانتی گراد (دارای Heat Sink)امپدانس ورودی: کمتر از 4kΩنوع خروجی: AC تک فازجریان مجاز: 25Aولتاژ بار: AC 90-284Vقابلیت سوییچ در عبور از صفر: داردنوع بار: مقاومتیولتاژ شکست عایق: AC 3000V(برای یک دقیقه)جریان نشتی: 20mA
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله SSR تک فاز هانیانگ HSR-SLD402Zفرمان ورودی: ولتاژ DC 4-32Vدمای کاری: 5- الی 40 درجه سانتی گراد (دارای Heat Sink)امپدانس ورودی: کمتر از 4kΩنوع خروجی: AC تک فازجریان مجاز: 40Aولتاژ بار: AC 90-284Vقابلیت سوییچ در عبور از صفر: داردنوع بار: مقاومتیولتاژ شکست عایق: AC 3000V(برای یک دقیقه)جریان نشتی: 20mA
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A104Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 10 آمپر جریان ورودی: 170 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A204Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 20 آمپر جریان ورودی: 250 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A302Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 30 آمپر جریان ورودی: 350 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A304Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 30 آمپر جریان ورودی: 350 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A404Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 40 آمپر جریان ورودی: 370 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A504Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 50 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله حالت جامد(SSR) سه فاز هانیانگ HSR-3A704Zامپدانس ورودی: کمتر از 72 کیلو اهممحدوده ولتاژ بار: 480-90 ولت AC ولتاژ عملکرد: بیش از 75 ولت AC ولتاژ آزاد: کمتر از 40 ولت AC محدوده ولتاژ ورودی: 264-90 ولت DC جریان بار: 70 آمپر جریان ورودی: 580 آمپر نشت جریان: زیر 20  میلی آمپر ولتاژ ورودی: 240-100 ولت DC ولتاژ بار: 440-100 ولت AC...
نمایش 1 - 24 از 41 آیتم