الکترومکانیکال 

منظور از تجهیزات الکترومکانیکال چیست؟

تجهیزات الکترومکانیکال تجهیزاتی اند که ترکیبی از تکنولوژی( علم)  مکانیک و برق محسوب می شوند وبه تجهیزاتی چون کلید اتوماتیک،کلید مینیاتوری،کنتاکتور،کلید حرارتی،سوئیچ و...که در صنعت استفاده می شوند تجهیزات الکترومکانیکال گویند.

فروشگاه اینترنتی آزند کنترل با بررسی موارد فنی و فروش تمامی موارد پر استفاده در تجهیزات الکترومکانیکال (چون کلید اتوماتیک،کلیدمینیاتوری،کنتاکتور،کلیدحرارتی،سوئیچ و...) تمامی شما مهندسان وصنعتگران گرامی از  مراجعه به منابع دیگر بی نیاز می کند.

  

نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم