کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  نوع قطعه
  نوع / تنظیمات کنتاکت
  حداکثر جریان کنتاکت
  حداکثر ولتاژ کنتاکت
  کلید تست
  ولتاژ بوبین DC
  ولتاژ بوبین AC/DC
  تعداد پایه های رله
  رطوبت کاری
  شیوه نصب

  رله 

  در صفحه
  نمایش 1 - 24 از 309 آیتم
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فونیکس کنتاکت 24 ولت 6 آمپر PLC-RSC- 24DC/21 PLC relay, consisting of base terminal block PLC-BSC.../21 with screw connection and pluggable miniature relay with power contact, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, 1 PDT, input voltage 24 V DC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فونیکس کنتاکت 110 ولت 6 آمپر PLC-RSC-120UC/21 PLC relay, consisting of base terminal block PLC-BSC.../21 with screw connection and pluggable miniature relay with power contact, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, 2 PDT, input voltage 120 V AC / 110 V DC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فونیکس کنتاکت 220 ولت 6 آمپر PLC-RSC-230UC/21 PLC relay, consisting of base terminal block PLC-BSC.../21 with screw connection and pluggable miniature relay with power contact, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, 1 PDT, input voltage 230 V AC / 220 V DC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فونیکس کنتاکت 220 ولت 6 آمپر PLC-RSC-230UC/21-21 PLC relay, consisting of base terminal block PLC-BSC.../21 with screw connection and pluggable miniature relay with power contact, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, 2 PDT, input voltage 230 V AC / 220 V DC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی تک کنتاکت 12DC و (8پایه خطی 16 آمپر) REL-MR- 12DC/21HCآمپر: 16A ولتاژ: 120AC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی دو کنتاکت 12DC و ( 8 پایه خطی 8 آمپر ) REL-MR- 12DC/21-21آمپر: 8A ولتاژ: 12DC سری : دو کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی تک کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر ) REL-MR- 24DC/21HCآمپر: 16A ولتاژ: 24DC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی دو کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 8 آمپر ) REL-MR- 24DC/21-21آمپر: 8A ولتاژ: 24DC سری : دو کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی تک کنتاکت 24AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر ) REL-MR- 24AC/21HCآمپر: 16A ولتاژ: 24AC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی تک کنتاکت 120AC و( 8 پایه خطی 16 آمپر ) REL-MR-120AC/21HCآمپر: 16A ولتاژ: 120AC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی تک کنتاکت 230AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر ) REL-MR-230AC/21HCآمپر: 16A ولتاژ: 230AC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی دو کنتاکت 230AC و ( 8 پایه خطی 8 آمپر ) REL-MR-230AC/21-21آمپر: 8A ولتاژ: 230AC سری : دو کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله تک 24DC بدون پایه REL-MR- 24DC/21ولتاژ: 24DC سری : ادوات جانبی
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله تک 230UC بدون پایه REL-MR- 60DC/21ولتاژ: 230UC سری : ادوات جانبی
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای دو کنتاکت 24AC و ( 8 پایه خطی 8 آمپر ) REL-MR- 24AC/21-21/MSآمپر: 8A ولتاژ: 24AC سری : دو کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای تک کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر ) REL-MR- 24DC/21HC/MSآمپر: 16A ولتاژ: 24DC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای دو کنتاکت 24DC و ( 8 پایه خطی 8 آمپر ) REL-MR- 24DC/21-21/MSآمپر: 8A ولتاژ: 24DC سری : دو کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای تک کنتاکت 230AC و ( 8 پایه خطی 16 آمپر ) REL-MR-230AC/21HC/MSآمپر: 16A ولتاژ: 230AC سری : تک کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای دو کنتاکت 230AC و ( 8 پایه خطی 8 آمپر ) REL-MR-230AC/21-21/MSآمپر: 8A ولتاژ: 230AC سری : دو کنتاکت
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای 24 ولت REL-OR- 24DC/2X21ولتاژ: 24DC
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای دو کنتاکت 24DC و (8 پایه گرد 10 آمپر) REL-OR2/LDP- 24DC/2X21آمپر: 10A ولتاژ: 24DC سری : دو کنتاکت تنظیمات کنتاکت : DPDT
  • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
   تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای دو کنتاکت 120AC و (8 پایه خطی 10 آمپر) REL-OR2/L-120AC/2X21آمپر: 10A ولتاژ: 120AC سری : دو کنتاکت تنظیمات کنتاکت : DPDT
  نمایش 1 - 24 از 309 آیتم