محصولات ال اس - Ls

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 292 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید inverter ال اس SV0300IS7-4 با توان 30 کیلوواتدرایو AC سری iS7 توان 30 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید LS اینورتر SV0370IS7-4 با توان 37KWدرایو AC سری iS7 توان 37 کیلووات ورودی سه فاز 380 ولت خروجی 3 فاز 380 ولت
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید LS اینورتر SV0450IS7-4 با توان 45KWدرایو AC سری iS7، توان 45 کیلووات، ورودی سه فاز 380 ولت، خروجی 3 فاز 380 ولت
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید SV0185IS7-4 inverter LS با توان 18.5400 ولت سه فاز کاربری سبک: 45A / 22kW / @40°C کاربری سنگین: 39A / 18.5kW / @50°C
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 0.75KW ورودی تکفاز 220ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 1 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 0.75KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 1 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 1.5KW ورودی تکفاز 220ولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 2 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 1.5KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 2 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 11KW ورودی تکفاز 220ولتولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 15 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 11KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 15 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 15KW ورودی تکفاز 220 ولتولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 20 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 15KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 20 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 18.5KW ورودی تکفاز 220ولتولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 25 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 2.2KW ورودی تکفاز 220ولتاژ ورودی تک فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 3 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 2.2KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 3 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 3.7KW ورودی تکفاز 220 ولتولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 5 اسب درجه حفاظتی : IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 3.7KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 5 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 5.5KW ورودی تکفاز 220ولتولتاژ ورودی تک فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 7.5 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 5.5KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 7.5 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 7.5KW ورودی تکفاز 220ولتولتاژ ورودی سه فاز 200-230 فرکانس ورودی:63-48 HZ توان 10 اسب درجه حفاظتی : IP20مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ Multiple-motor Control
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر H100 ال اس 7.5KW ورودی سه فاز 380ولتاژ ورودی سه فاز 380 توان 10 اسب درجه حفاظتی IP20 مجهز به چاپر ترمز داخلی فیلتر EMC کنترل چند پمپ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر IP5A ال اس SV185IP5A-4 با توان 18.5 کیلوواتتوان 18.5KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 110 کیلووات SV1100IP5A-4توان 110KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خرید اینورتر iP5A ال اس با توان 132 کیلووات SV1320IP5A-4توان 132KW ولتاژ ورودی 380 ولت دارای رابط ارتباطی RS485 LS Bus/Modbus RTU درجه حفاظتی IP20
نمایش 1 - 24 از 292 آیتم