محصولات سی ان تی دی - CNTD

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 72 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه لیمیت سوئیچ CNTD مدل C4N-4A20Rنوع لیمیت سوئیچ: میکروسوئیچ غلطکی ضامن دار با اهرم کوتاه و قرقره پلاستیکی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه لیمیت سوئیچ CNTD مدل C4N-4A22Rنوع لیمیت سوئیچ: میکروسوئیچ غلطکی ضامن دار با اهرم کوتاه فلزی و قرقره پلاستیکی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه لیمیت سوئیچ CNTD مدل C4N-4A25Rنوع لیمیت سوئیچ: میکروسوئیچ غلطکی ضامن دار با اهرم کوتاه و قرقره فلزی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه لیمیت سوئیچ CNTD مدل C4N-4A2GRنوع لیمیت سوئیچ: میکروسوییچ غلطکی ضامن دار با قرقره پلاستیکی و اهرم فلزی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه لیمیت سوئیچ CNTD مدل C4N-4A2HRنوع لیمیت سوئیچ: میکروسوئیچ غلطکی ضامن دار قرقره بزرگ
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه لیمیت سوئیچ CNTD مدل C4N-4A2MRنوع لیمیت سوئیچ: میکروسوئیچ غلطکی ضامن دار با قرقره و اهرم فلزی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CLS-103نوع قطعه: لیمیت سوئیچ جنس بدنه : باکالیت نوع لیمیت سوئیچ : فشاری قرقره ای
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CLS-111نوع قطعه: لیمیت سوئیچ جنس بدنه : باکالیت نوع لیمیت سوئیچ : فشاری یک طرفه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CLS-121نوع قطعه: لیمیت سوئیچ جنس بدنه : باکالیت نوع لیمیت سوئیچ : غلطکی با اهرم فلزی کوتاه و قرقره پلاستیکی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CLS-131نوع قطعه: لیمیت سوئیچ جنس بدنه : باکالیت نوع لیمیت سوئیچ : غلطکی با اهرم فلزی بلند و قرقره پلاستیکی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CSA-001جنس بدنه: فلزی نوع: میکروسوئیچ پهن با اهرم فلزی کوتاه و قرقره پلاستیکی - فشاری ساده سرعت عمل كرد بالا ۰.۵mm-۵۰cm/sec توانائی عمل در محيط  ۱۰-~۷۰+درجه سانتیگراد توانائی عمل در محيط با رطوبت %۹۵ دارای كلاس IP۶۵مشخصات این محصول مشابه به لیمیت سوییچ TZ-۸۱۱۲ CNTD می باشد و تنها تفاوت این دو از نظر ظاهر...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CSA-003جنس بدنه: فلزی نوع: لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار تیپ پهن سرعت عمل كرد بالا ۰.۵mm-۵۰cm/sec توانائي عمل در محيط  ۱۰-~۷۰+درجه سانتیگراد توانائي عمل در محيط با رطوبت %۹۵ داراي كلاس IP۶۵ با قرقره فلزي، استنلس استيلاین لیمیت سوییچ مشابه با لیمیت سوییچ فشاري قرقره دار TZ-۸۱۱۲ CNTD می باشد ولی از نظر ظاهر...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CSA-012جنس بدنه: فلزی نوع: لیمیت سوئیچ غلطکی تیپ سنگین اهرم فلزی سرعت عمل كرد بالا ۰.۵mm-۵۰cm/sec توانائي عمل در محيط  ۱۰-~۷۰+درجه سانتیگراد توانائي عمل در محيط با رطوبت %۹۵ داراي كلاس IP۶۵ با قرقره و اهرم فلزي، استنلس استيلمشابه به لیمیت سوییچ TZ-۸۱۰۴ CNTD می باشد و تنهاتفاوت در ظاهر آنها می باشد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CSA-021جنس بدنه: فلزی نوع: پهن با اهرم فلزی کوتاه و قرقره پلاستیکی سرعت عمل كرد بالا ۰.۵mm-۵۰cm/sec توانائي عمل در محيط با رطوبت %۹۵ داراي كلاس IP۶۵این محصول مشابه به لیمیت سوییچ TZ-۸۱۰۴ CNTD می باشد با این تفاوت که لیمیت سوییچ دو طرفه تیپ پهن CNTD مدل CSA-۰۲۱ از نظر ظاهری پهن تر از لیمیت سوییچ مدل TZ-۸ می...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CSA-031جنس بدنه: فلزی نوع  لیمیت سوئیچ: لیمیت سوئیچ پهن با اهرم فلزی بلند و قرقره پلاستیکی - رگلاژ دو طرف 
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CWLCA12-2-Qنوع لیمیت سوئیچ: لیمیت سوئیچ غلطکی تیپ سنگین با اهرم فلزی بلند
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CWLCA2-2نوع لیمیت سوئیچ: لیمیت سوئیچ غلطکی تیپ سنگین اهرم فلزی
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CWLCA32-41نوع: لیمیت سوئیچ غلطکی دو شاخ تیپ سنگین سرعت عمل كرد بالا توانائي عمل در محيط ۱۰-~۸۰+درجه سانتیگراد دارای دو قرقره های فلزي، استنلس استيل داراي كلاس IP۶۶این لیمیت سوییچ مشابه با لیمیت سوییچ CWLD۳ CNTD می باشد و تفاوتشان این است که در میکروسوییچ به جای ساچمه، دارای قرقره های  فلزی قفل شو که خلاف...
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CWLCLنوعلیمیت سوئیچ: لیمیت سوییچ میله ای رگلاژی طرح امرن
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CWLDنوع لیمیت سوئیچ:  میکروسوییچ فشاری بدون قرقره طرح امرن  دارای سرعت عمل كرد بالا توانائي عمل در محيط  ۱۰-~۸۰+درجه سانتیگراد توانائي عمل در محيط با رطوبت %۹۵ داراي كنتاكت NO+NC داراي كلاس IP۶۶این محصول مشابه به میکروسوییچ ساچمه ای فشاری تیپ سنگین CWLD۳ CNTD می باشد ولی این مدل ساچمه ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه میکرو سوئیچ CNTD مدل CWLD2نوع: میکروسوییچ فشاری قرقره دار تیپ سنگین طرح امرن سرعت عمل كرد بالا توانائي عمل در محيط ۱۰-~۸۰+درجه سانتیگراد دارای قرقره فلزي، استنلس استيل داراي كلاس IP۶۶این لیمیت سوییچ مشابه با میکروسوییچ ساچمه ای فشاری تیپ سنگین CWLD۳ CNTD می باشد وتفاوتشان این است که دراین میکروسوییچ به جای ساچمه،  قرقره فلزی...
نمایش 1 - 24 از 72 آیتم