محصولات فیندر - Finder

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 118 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 125V AC/DC تک کنتاکت چنج آور 38.51.0.125نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :125V-AC/DC نوع کنتاکت : 1xNO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 34.51.7.125 مدل سوکت : سوکت فیندر 93.01.0.125 تعداد پایه : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 12V AC/DC تک کنتاکت 39.11.0.012نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :12V AC/DC نوع کنتاکت : 1x NO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 220V AC تک کنتاکت 39.11.8.230نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین : 220V AC نوع کنتاکت : 1x NO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 220V AC/DC تک کنتاکت چنج آور 38.51.0.240نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :220V-AC/DC نوع کنتاکت : 1xNO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 34.51.7.240 مدل سوکت : سوکت فیندر 93.01.0.240 تعداد پایه : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V AC/DC تک کنتاکت 39.11.0.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :24V AC/DC نوع کنتاکت : 1x NO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V DC تک کنتاکت چنج آور 38.51.7.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین : 24V-DC نوع کنتاکت : 1xNO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 34.51.7.024 مدل سوکت : سوکت فیندر 93.01.7.024 تعداد پایه : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V DC تک کنتاکت چنج آور 48.31.7.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین : 24V DC نوع کنتاکت : 1x NO/NC جریان کنتاکت : 10 آمپر کلید تست : ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V DC تک کنتاکت چنج آور 48.61.7.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین : 24V DC نوع کنتاکت : 1x NO/NC جریان کنتاکت : 16 آمپر کلید تست: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V DC دو کنتاکت چنج آور 38.52.7.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :24VDC نوع کنتاکت : 2xNO/NC جریان کنتاکت : 8 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 41.52.9.024 مدل سوکت : سوکت فیندر 93.02.7.024 تعداد پایه : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V DC دو کنتاکت چنج آور 48.52.7.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین : 24V DC نوع کنتاکت : 2x NO/NC کلید تست : ندارد جریان کنتاکت : 8 آمپر
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر 24V DC تک کنتاکت چنج آور 38.51.7.024نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین : 60V-DC نوع کنتاکت : 1xNO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 34.51.7.060 مدل سوکت : سوکت فیندر  93.01.7.060 تعداد پایه : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر ورودی 24V DC خروجی 220V AC مدل 38.81.7.024.8240نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :24VDC نوع کنتاکت : 1xNO جریان کنتاکت : 2 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 34.81.7.024 مدل سوکت : سوکت فیندر 93.01.7.024
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله PLC فیندر ورودی 24V DC خروجی 24V DC مدل 38.81.7.024.8240نوع قطعه: رله PLC با سوکت ولتاژ بوبین :24VDC نوع کنتاکت : 1xNO/NC جریان کنتاکت : 6 آمپر کلید تست : ندارد مدل رله : رله فیندر 34.81.7.024 مدل سوکت : سوکت فیندر 93.01.7.024
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی 12VDC فیندر تک کنتاکت 34.51.7.012نوع قطعه: رله سرامیکی ولتاژ بوبین : 12V DC نوع کنتاکت : 1x CO جریان کنتاکت : 6 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی 220VAC فیندر دو کنتاکت 30 آمپر 66.82.8.230نوع قطعه: رله سرامیکی نوع کنتاکت : 2x CO جریان کنتاکت : 30 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی 24VDC فیندر تک کنتاکت 34.51.7.024نوع قطعه: رله سرامیکی ولتاژ بوبین : 24V DC نوع کنتاکت : 1x CO جریان کنتاکت : 6 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی 24VDC فیندر تک کنتاکت 36.11.9.024نوع قطعه: رله سرامیکی ولتاژ بوبین : 24V DC نوع کنتاکت : 1x CO جریان کنتاکت : 10 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی 24VDC فیندر دو کنتاکت 30 آمپر 66.82.9.024نوع قطعه: رله سرامیکی نوع کنتاکت : 2x CO جریان کنتاکت : 30 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله سرامیکی 60VDC فیندر تک کنتاکت 34.51.7.060نوع قطعه: رله سرامیکی ولتاژ بوبین : 60V DC نوع کنتاکت : 1x CO جریان کنتاکت : 6 آمپر تعداد پایه های رله : 5 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای 110VAC فیندر تک کنتاکت 16 آمپر 40.61.8.110نوع قطعه: رله شیشه ای ولتاژ بوبین : 110V AC نوع کنتاکت : 1x CO جریان کنتاکت : 16 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای 110VAC فیندر دو کنتاکت 10 آمپر  55.32.8.110نوع قطعه: رله شیشه ای ولتاژ بوبین : 110V AC نوع کنتاکت : 2x CO جریان کنتاکت : 10 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای 110VAC فیندر دو کنتاکت 10 آمپر 60.12.8.110نوع قطعه: رله شیشه ای ولتاژ بوبین : 110V AC نوع کنتاکت : 2x CO جریان کنتاکت : 10 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای 110VAC فیندر دو کنتاکت 8 آمپر 40.52.8.110نوع قطعه: رله شیشه ای ولتاژ بوبین : 110V AC نوع کنتاکت : 2x CO جریان کنتاکت : 8 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه رله شیشه ای 110VAC فیندر دو کنتاکت 8 آمپر 46.52.8.110نوع قطعه: رله شیشه ای ولتاژ بوبین : 110V AC نوع کنتاکت : 2x CO جریان کنتاکت : 8 آمپر تعداد پایه های رله : 8 پایه
نمایش 1 - 24 از 118 آیتم