محصولات شاکو - Shako

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 648 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 1000*32 چهارمیل یکطرفه مدل SHAKO TC32B1000نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 32 کورس: 1000 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 1000*40 چهار میل یکطرفه مدل SHAKO TC40B1000نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه  قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 1000 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 1000*80 یکطرفه چهار میل شاکو TC80B1000نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :80 کورس: 1000 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 125*32 چهارمیل یکطرفه مدل SHAKO TC32B125نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 32 کورس: 125 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 125*40 شاکو قلمی یک طرفه PC40B125نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 125 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 125*40 چهار میل یکطرفه مدل SHAKO TC40B125نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه  قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 125 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 125*80 یکطرفه چهار میل SHAKO TC80B125نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :80 کورس: 125 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 150*12 شاکو قلمی یک طرفه PC12B150نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 12 کورس: 150 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 150*40 شاکو قلمی یک طرفه PC40B150نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 150 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 175*32 چهارمیل یکطرفه مدل SHAKO TC32B175نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 32 کورس: 175 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 175*40 چهار میل یکطرفه مدل SHAKO TC40B175نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه  قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 175 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 25*16 شاکو قلمی یکطرفه PC16B25نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 16 کورس: 25 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 250*40 شاکو قلمی یک طرفه PC40B250نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 250 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 250*40 چهار میل یک طرفه شاکو مدل TC40B250نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه  قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 250 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 250*63 چهار میل یکطرفه SHAKO TC63B250نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :63 کورس: 250 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 300*40 چهار میل یک طرفه شاکو مدل TC40B300نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه  قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 300 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 300*63 چهار میل یکطرفه شاکو TC63B300نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :63 کورس: 300 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 350*63 چهار میل یکطرفه شاکو TC63B350نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :63 کورس: 350 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 50*16 دوطرفه قلمی SHAKO PCD16B50نوع جک : قلمی تیپ جک : دوطرفه قطر سیلندر (mm) : 16 کورس: 50 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 50*16 قلمی یکطرفه SHAKO PC16B50نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 16 کورس: 50 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 50*32 قلمی دو طرفه قابل تنظیم SHAKO PCA32B50نوع جک : قلمی تیپ جک : دوطرفه قابل تنظیم قطر سیلندر (mm) : 32 کورس: 50 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 50*63 یکطرفه چهار میل شاکو TC63B50نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :63 کورس: 50 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 75*40 شاکو قلمی یک طرفه PC40B75نوع جک : قلمی تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) : 40 کورس: 75 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه جک پنوماتیک 750*80 یکطرفه چهار میل SHAKO TC80B750نوع جک : چهار میل (چهارگوش) تیپ جک : یک طرفه قطر سیلندر (mm) :80 کورس: 750 برند : شاکو (Shako) کشور سازنده : تایوان
نمایش 1 - 24 از 648 آیتم