دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

خط کش دیجیتال 170 سانتی متر Sino مدل KA600-1700

تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA600-1700

خط کش دیجیتال سینو sino سری KA600 یک خط کش دیجیتال دقیق با بدنه قوی می باشد. این خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 1700 میلیمتر، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-70 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 70 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-120 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 120 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-170 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 170 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-220 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 220 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-270 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 270 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-320 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 320 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-370 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 370 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-420 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 420 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-470 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 470 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-520 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 520 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-570 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 570 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-620 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 620 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-670 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 670 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-720 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 720 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-770 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 770 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-820 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 820 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-870 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 870 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-920 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 920 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-970 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 970 میلیمتر مارک سینو sino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش Sino مدل KA300-1020 خط کش دیجیتال، نوع optic با طول مفید 10200 میلیمتر مارک سینوsino چین، نوعTTL، خروجی سه سیگنال A , B , Z  و ولتاژ 5 ولت با کابل خروجی سه متری و سوکت نه پین نوع male می باشد.
توضیحات

مشخصات فنی خط کش دیجیتال SINO- KA600

 1. فاصله هد و خط‌ کش ۳ میلیمتر و تلرانس آن ۵/۰± میلیمتر است و تنها خط‌ کشی است که این فاصله و این تلرانس را دارد.این فاصله سبب می‌گردد این خط‌ کش براحتی نصب شده و دوام طولانی داشته‌ باشد.
 2. رزولیشن ۱µm ، ۵ µm یا ۰/۵ µm
 3. دقت ۳ µm/m ، ۵ µm/m یا ۱۰ µm/m
 4. طول اندازه گیری ۱۰۰۰ mm  تا  ۳۰۰۰ mm
 5. سرعت حرکت : نوع معمولی: ۶۰ متر بر دقیقه، نوع پرسرعت: 120 متر بر دقیقه. 
 6. منبع تغذیه : ۵ V-80 Ma
 7. طول کابل استاندارد: ۳ متر (طول کابل خط کش سینو بطور معمول سه متر است اما امکان ارائه کابل های بلندتر نیز وجود دارد.)
 8. دمای کاری : صفر تا ۴۵ درجه سانتیگراد
 9. شکل سوکت: ۹ پین نوع D

شکل سوکت

 خط کش دیجیتال Sino

خط‌کش دیجیتال (Linear Encoder)   به ابزاری اطلاق می‌گردد که می تواند میزان جابجایی ماشین را با دقت میکرون اندازه‌گیری نموده و بصورت سیگنال‌های الکترونیکی به نمایشگر یا کنترلر دستگاه انتقال دهد و جهت اندازه گیری دقیق  جابجایی روی ماشین آلات صنعتی مناسب می باشد.

(روتاری انکودر ها نیز هم خانواده خط کش های  دیجیتال هستند که میزان جابجایی دورانی را اندازه می گیرند) .  

خط کش دیجیتال  میزان  جابجایی  را  اندازه گیری   می کند  ولی نمایش نمی دهد خروجی خط کش دیجیتال به نمایشگر دیجیتال یا DRO   وصل می شود . نمایشگر میزان جابجایی نشان می دهد.همواره جهت اتصال یک خط‌کش به نمایشگر یا کنترلر بایستی به همخوانی مشخصات آنها توجه نمود . در بسیاری از نمایشگرها و کنترلر های جدید امکان معرفی برخی از مشخصات خط‌کش فراهم شده ولی با این وجود بایستی آیتم های فوق مد نظر قرار گیرد .

خط‌کش‌های دیجیتال با طول‌های مختلف‌‌ (از چند‌سانتی‌متر تا حدود یکصد متر) و با تکنولوژی های مختلف (نوری ، مغناطیسی و...)و با ولتاژهای تغذیه متفاوت (پنج ولت ، 12 ولت ، 24 ولت و ...) و شکل موج های مختلف سیگنال خروجی (مربعی ، سینوسی و ...) و شکل های مختلف فیزیکی عرضه می‌گردد.

سیگنال‌های خروجی از خط‌کش دیجیتال یا به نمایشگرها متصل می‌شوند تا در آن پردازش شده و مستقیما نمایش داده‌شوند و یا اینکه وارد کنترلر‌ها (سی ان سی ، پی ال سی و....) شده و جهت تحلیل میزان جابجایی ، اندازه گیری سرعت و شتاب و ... بکار می‌روند .

خط کش های دیجیتال علاوه بر نمایش میزان جابجایی( یا همان ابعاد قطعه کار ) با دقت میکرون می توانند اندازه ها را برحسب میلیمتر یا اینج ، چند صفحه مختصات یا چندین حافظه ، تقسیم دایره ای یا صفحه تقسیم ، تقسیم بندی روی  خطوط مورب ، پیدا کردن  وسط  قطعه کار،؛  اندازه گیری  بصورت مطلق  و افزایشی  ، نمایش  بصورت  قطری   یا   شعاعی  ( در سپورت دستگاه تراش)، ماشین  حساب، LINEAR ERROR CORRECTION   ( خطا های دستگاه را پوشش می دهد )، حفظ مقدار محور ها با قطع برق ( اندازه ها  و  حافظه ها با قطع و وصل برق حفظ می شود ) البته بسته به مارک نمایشگر ها ممکن است ای قابلیت ها افزایش و یا کاهش یابد .

شرکت سینو SINO چین، بهترین شرکت تولید کننده خط کش دیجیتال در کشور چین است . خط کش های تولیدی این شرکت از نوع نوری و دارای استاندارد CE اروپا می باشد . خط کش های 300KA , 200KA , 600KA  و 500KA از تولیدات این شرکت می باشد . شرکت سینو SINO نمایشگرهای مناسب با این خط کش ها را نیز تولید می کند.

خط کش دیجیتال Sino سری KA600

شرکت  sino چین بهترین تولید‌کننده خط ‌کش دیجیتال در کشور چین است. این سری از خط کش های KA600 همچون سریهای KA300 و KA500 با رزولیشن های نیم، یک و پنج میکرون و با ولتاژ 5 و یا 24 ولت و خروجی TTL و یا  RS422 و با طول کابل سه متر یا بیشتر عرضه می گردد . خط کش های سینو یکی از با کیفیت ترین خط کشهای دیجیتالی است که به ایران وارد شده است و در حال حاضر روی بسیاری از ماشین آلات صنعتی در ایران نصب شده است و تنها خط کش دیجیتالی است که مورد توجه سازندگان دستگاه های کالیبراسیون قرار گرفته است.

جدول زیر توضیحات پین‌ها در نوع  ELA-422-A:

توضیحات پین‌ها در نوع ELA-422-A

جدول زیر توضیحات پین‌ها در نوع TTL:

توضیحات پین‌ها در نوع TTL

ساختمان یک خط‌ کش شامل یک بدنه و یک هد می‌باشد

ساختمان خط کش سینو سری KA600

ابعاد فیزیکی خط کش های  دیجیتال  SINO-KA600

خط کش های دیجیتالی  با بدنه قویKA600 از طول یکصد سانتیمتر به بالا تولید و عرضه می گردد. طول این خط کش از 100 سانت شروع و ده سانت ، ده سانت اضافه می گردد. 

ابعاد خط کش های تا 300 سانت نوع KA600    

ابعاد خط کش سینو سری KA600

L0   طول موثر یا حداکثر طول اندازه گیری

L1   فاصله مرکز به مرکز سوراخ های نصب

L2    طول کلی خط کش

 (اندازه ها بر حسب میلیمتر ) 

کد خظ کش سینو سززس KA600

راهنمای نصب:

 1. فاصله هد وخط کش سه میلیمتر است (بعلاوه و منهای نیم میلیمتر ).
 2. خط کش کاملا بموازات محور نصب شود بعبارت دیگر خط کش بعد از نصب از دو جهت ساعت شود.
 3. خط کش را طوری نصب نمایید که گردو غبار و مایعات وارد خط کش نشود.  
 4. کابلهای رابط را از مسیری عبور دهید که ایمن باشد و با بست روی بدنه دستگاه نصب نمایید.
 5. اگر طول خط کش کوتاه تر از کورس دستگاه است خطا محسوب شده و توصیه میگردد از خط کش بزرکتری استفاده نمایید در هر صورت اگر طول خط کش کوتاه است استوپ مکانیکی نصب نمایید به میکروسویچ ها اطمینان نکنید در هر حال اگر هد به انتهای خط کش برخورد کند خط کش خراب می شود.
 6. جنانچه به هر علت (دمونتاژ ماشین و دستکاری و... ) هد از خط کش خارج شد آن را جا نزنید و به تعمیرکاران وارد بسپارید.
 7. هنگام انجام تعمیر مکانیکی و مشابه روی دستگاه تعمیرکاران را از وجود خط کش روی ماشین مطلع فرمایید.
 8. در صورتی که دستگاه شما لقی دارد بهتر است لقی را برطرف نمایید لقی هایی که عمود بر محور حرکت باشد باعث کاهش عمر خط کش می شود همچنین دقت اندازه گیری را کاهش می دهد.
 9.  كابل هاي ارتباطي بايستي از نوع مرغوب و مطابق دستورات نصب انتخاب شود .
 10. دستورات نصب خط كش بايستي مطابق دفترچه راهنما و توسط کارشناس انجام گردد .
 11. قطعات  پلاستیکی دو طرف هد بعد از نصب باز گردد این قطعات جهت حمل خط کش است و در هنگام کار بایستی باز گردد.
 12. سیم ارت نمایشگر را به ارت کارخانه متصل نمایید.
 13. جهت حفاظت بهتر خط کش از کاور استفاده نمایید.
ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه
خط کش دیجیتالی
کورس خط کش
1700mm
تغذیه
5V DC
نوع خروجی
سه سیگنال A B Z
شرکت سازنده
سینو
کشور سازنده
چین
نام تجاری محصول
KA600-1700

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم