دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

خط کش اهمی 700 میلی متر اپکن LPH-700mm

تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن LPH-700mm

پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری LPH دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلیمتر دارد. قطر بدنه  این خط کش 32mm * 32 mm  میباشد. خروجی آن 5 یا 10 کیلو اهم است. نحوه نصب خط کش های LPH با پایه های قابل تنظیم است و رنج اندازه گیری این خط کش (پتانسیومتر)، 100 الی 1750 میلی متر می باشد.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-30mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6 میلیمتر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-50mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6 میلیمتر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-75mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6 میلیمتر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-100mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-125mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-130mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-150mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-175mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-200mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-225mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-250mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-275mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-300mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-325mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-350mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-375mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد.  قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-400mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-450mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-500mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد.  قطر میله این خط کش 6...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خط کش اهمی اپکن RTL-550mm پتانسیومتر خطی، مقاومتی اپکن سری RTL دارای عمر مکانیکی طولانی و در حد 100 میلیون سیکل بوده و تکرار پذیری بسیار عالی کمتر از 0.01 میلی متر دارد. قطر میله این خط کش 6...
توضیحات

مشخصات فنی خط کش مقاومتی اپکن LPH-700mm

 • کورس اندازه گیری 700 میلیمتر
 • میزان خطی بودن %0.05±
 • مقاومت 10 کیلواهم
 • جنس بدنه آلومینیم آنادایز شده
 • درجه حفاظت IP40 (درصورت نصب برعکس IP53 )
 • نحوه اتصال سوکت 4 پین
 • عمر مکانیکی 100 میلیون سیکل
 • تغذیه کاری 24VDC
 • دمای کارکرد 20- الی 80 درجه سانتی گراد
 • ساخت شرکت OPKON

خط کش مقاومتی (اهمی) چیست؟

خط کش مقاومتی(اهمی) یکی از رایج ترین خط کشهای الکترونیکی است که توسط آن می توان جابجایی های دقیق تجهیزات را اندازه گیری کرد. خط کش اهمی یا پتانسیومتر میله ای یا خط کش اهمی میله ای ابزاری است که قادر به اندازه گیری جابجایی ماشین با دقت میکرون و انتقال آن به صورت سیگنال های الکترونیکی به نمایشگر یا کنترلر دستگاه می باشد. خط کش های اهمی در حقیقت یک پتانسیومتر یا ولوم خطی از نوع صنعتی ، دقیق و با دوام  هستند که در بسیاری از ماشین آلات کاربرد دارند و از این خط کش می توان به همراه  PLC در صنعت استفاده کرد.

این خط کش  با طول های مختلف از چند سانتی متر تا حدود صد متر و به صورت نوری ، مغناطیسی و ... در شکل موج های متفاوت سیگنال خروجی مربعی و سینوسی ارائه می شود.

در این مدل خط کش با جا به جایی جاروبک(کنتاکت) که بر روی یک برد مقاومت حرکت میکند، میزان اهم تغییر می نماید (مشابه یک ولوم دوار)، حال اگر بین دو سر مقاومت یک ولتاژ برقرار باشد میتوان از خروجی خط کش که به جاروبک وصل میباشد، ولتاژ متغیر بین صفر تا ماکزیمم ولتاژ تغذیه، متناسب با میزان جابجایی دریافت نماییم. ناگفته نماند که میتوان از طریق یک کارت الکترونیکی مبدل، خروجی ولتاژ را به خروجی جریان تبدیل نمود حداکثر ولتاژ قابل استفاده در این مدل خط کش ها 30VDC مستقیم میباشد که عموما از ولتاژ 5VDC و یا 10VDC متناسب با کارت الکترونیکی و یا PLC ماشین استفاده میشود.

خط کش مقاومتی

کاربرد خط کش مقاومتی (اهمی)

یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از خط کش های اهمی، در ماشین های تزریق پلاستیک است. وظیفه اصلی این خط کش ها نشان دادن وضعیت جک های هیدرولیک به کنترلر ماشین است. از این مدل خط کش ها در ماشین هایی که نیازمند کنترل حرکت جک ها، استفاده در دنسرهای جمع کن و بازکن و همینطور در دستگاه های تست و بسیاری موارد دیگر که نیازمند اطلاع از میزان حرکت خطی با دقت بیشتر از یک دهم میلیمتر باشد، استفاده میشود.

در هنگام خرید خط کش چه مواردی باید در نظر گرفته شود ؟

 • میزان دقت خط کش 
 • طول کورس خط کش 
 • سرعت جابجایی 
 • عمر مکانیکی 
 • قطر بدنه و نوع شکل خط کش 
 • جنس بدنه و جنس میله خط کش 
 • در جه حفاظت IP
 • خروجی خط کش 
 • نحوه نصب ( محدودیت مکانی )
 • میزان مقاومت 

معرفی شرکت اپکون Opkon

شرکت OPKON در سال 1993، توسط یک مهندس الکترونیک به نام مصطفی کنان اوزرن (Mustafa Kenan Özeren)، در شهر استانبول ترکیه تاسیس شد. هدف این شرکت، طراحی، توسعه و ساخت سنسورها و تجهیزات الکترونیکی با کیفیت اروپایی و صادرات آن به سراسر دنیا بود.
تجهیزات ساخت و R&D شرکت OPKON، در استانبول، در محوطه تولید به وسعت 2500 متر مربع قرار دارد که در آن 55 تکنسین و مهندس با سالها تجربه مشغول به کار هستند. این کمپانی دارای گواهی نامه های ISO9001-2008 می باشد. شبکه فروش OPKON در 6 قاره و 28 کشور دفاتر توزیع دارد.
شرکت اپکون محصولات خود را به کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، یونان،بلغارستان و دیگر کشورهای اروپایی صادر می کند. همچنین کشورهای روسیه، امریکا، کانادا، برزیل، مکزیک، آرژانتین، آفریقای جنوبی، کشورهای خاور میانه نظیر ایران، هند، چین، کره، تایوان، استرالیا و ... در زمره کشورهایی هستند که OPKON به آنها صادرات دارد.

خط کش های مقاومتی شرکت اپکن

 ابعاد فیزیکی خط کش اهمی  LPH-700mm

ابعاد فیزیکی خط کش مقاومتی اپکن سری LPH

جدول ابعاد و کورس اندازه گیری خط کش (پتانسیومتر) سری اپکن و کدگزاری این سری

جدول ابعاد و کورس اندازه گیری خط کش اهمی LPH

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه
خط کش مقاومتی
کورس خط کش
700mm
تغذیه
24VDC
نوع خروجی
اهمی
مقاومت
10K OHM
شرکت سازنده
اپکن
کشور سازنده
ترکیه
نام تجاری محصول
LPH-700mm

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم