دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر 3 پل هیوندای

تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر 3 پل هیوندای

کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود، کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر سه پل هیوندای برای حفاظت در برابر اضافه بار، خطای الکتریکی در مدار و قطع و وصل کردن مدار به کار می رود.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 20 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 20 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم بیست...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم سی و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 40 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 40 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم چهل...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 50 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 50 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم پنجاه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم شصت و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 75 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 75 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم هفتاد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم صد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 125...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 150 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 150 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 150...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 160...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 200 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 200 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 200...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 250 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 250 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 250...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 300 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 300 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 300...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 400 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 400...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 500 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 500 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 500...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 630 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 630...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک کمپکت 800 آمپر غیر قابل تنظیم هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی و در مدارهای قدرت استفاده میشود،کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم 800...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود، کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر سه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک قابل تنظیم 20 آمپر 3 پل هیوندای کلید اتوماتیک قابل تنظیم 20 آمپر هیوندای ، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود، کلید اتوماتیک قابل تنظیم 20 آمپر سه...
توضیحات

ویژگی های کلید اتومات هیوندای HYUNDAI HGM 16A

 • کلید اتومات 16 آمپر 
 • این نوع کلید قابل تنظیم است
 • قابلیت نصب بصورت افقی و عمودی 
 • کنترل و قطع جریان بیش از حد مجاز و اتصال در مدار
 •  قدرت قطع در برابر اتصال کوتاه 38KA
 • دارای استاندارد IEC 60947-2
 •  کیفیت عالی

کلید اتوماتیک چیست؟

کلید اتوماتیک یک نوع بریکر قابل قطع زیر بار است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار در موتورها و مصرف کننده های دیگر استفاده می شوند.کلیدهای اولیه ابعاد و اندازه ی بزرگتری داشتند و به دلیل فشرده  شدن و کوچک شدن، به این بریکرها کلید اتوماتیک کمپکت گفته می شود.  کلید اتوماتیک یک نوع کلید الکترومکانیکی است که تغییر حالت کنتاکت های آن باعث قطع و وصل شدن مدار می شود. کلیدهای اتوماتیک جهت حفاظت تاسیسات روشنایی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر جریان اتصال کوتاه و اضافه بار مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت حفاظت تابلو در برابر آتش سوزی و به منظور بالا بردن امنیت تجهیزات داخل تابلو برق از کلیدهای اتوماتیک کمپکت استفاده می گردد.کلیدهای اتوماتیک کمپکت از رنج 16 الی 1600 آمپر ساخته می شوند و در انواع  تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل  تولید می شوند که در نوع چهار پل آن علاوه برسه فاز R S T پل چهارم به نول N اختصاص دارد که البته استفاده و فروش آن از ۳ پل به طور قابل ملاحظه ایی کمتر است. کلیدهای اتوماتیک کمپکت از عمر بسیار بالاتر و قدرت قطع بالاتری نسبت به کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای حرارتی برخوردار هستند.

در این جا لازم است به تفاوت کلیدهای اتوماتیک و غیر اتوماتیک اشاره شود:

 • کلید های دارای رله کلید های اتوماتیک نام دارند.
 • کلید های بدون رله که تنها کاربرد قطع و وصل کردن را دارند، کلید غیر اتوماتیک نام دارند.

کلیدهای اتوماتیک در دو نوع فیکس و قابل تنظیم ساخته می شوند. کلیدهای اتوماتیک فیکس از لحاظ رنج جریان قابل حفاظت غیر قابل تنظیم هستند ولی در نوع کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم، امکان تنظیم جریان از 0.6 یا 0.8 تا 1 برابر جریان بار کامل وجود دارد. این نوع کلید اتوماتیک رنج های مختلف جریان را پوشش می دهد و در آمپراژ پایین از 16 آمپر تا  آمپراژ بالا تا 1600 آمپر تولید می شود.کلیدهای اتوماتیک کمپکت لوازم جانبی از قبیل کنتاکت کمکی، رله شنت،  رله آندر ولتاژ، کنتاکت تریپ، موتور دارا می باشد.

 کلید اتوماتیک هیوندای

از مهمترین قطعات ساخت بخش الکتریکال شرکت هیوندای کلید اتوماتیک یا به اصطلاح عام ، کلید اتومات MCCB است. این نکته قابل ذکر است که غول  هیوندای در کشور سازنده ، یعنی کره جنوبی دارای رقیب سر سختی مانند ال اس LS می باشد که در ایران هم این رقابت ادامه دارد. بهرحال کلید اتومات غیر قابل تنظیم هیوندای از جمله بهترین های این قطعه در بازار کشور است. 

سری  HGM  از کلیدهای اتوماتیک حرارتی – مغناطیسی کمپانی هیوندای الکتریک می باشد که در دو حالت ثابت ( غیر قابل تنظیم ) و قابل تنظیم حرارتی  روانه بازار شده اند. این تولیدات در پنج فریم 100 -125-250-400-800  با ابعاد مختلف موجود هستند که بسته به جریان هر کلید، فریم، متغییر میباشد.

در نوع قابل تنظیم حرارتی در سه حالت می توان جریان ترمال Ir ( مربوط به حفاطت در زمان بلند مدت )  را بسته به فریم جریان تنظیم کرد و محدوده تریپ را برای جریان بلند مدت  محدودتر نمود. در نوع قابل تنظیم بر خلاف نوع ثابت در قسمت پایین کلید پیچ تنظیم برای حالت ترمال ( حرارتی ) دیده می شود.

کلید اتوماتیک هیوندای نوع کامپکت قابل تنظیم سه پل 16 آمپر از سری المان های حفاظتی در سیستم های قدرت به شمار می آید که قابلیت تنظیم شدن دارد و به صورت 3 فاز در مدار قرار می گیرد. این محصول از کلیدهای مینیاتوری است که با بهره گیری از طراحی پیشرفته انتخاب مطمئنی را پیش روی کاربران قرار می دهد و می تواند از سیستم های برقی و الکترونیکی محافظت نماید به این صورت که اگر میزان جریان در یک مدار بیش از اندازه افزایش یافت و یا در اثر یک اتفاق اتصال کوتاهی در مدار به وجود آمد، کلید اتوماتیک هیوندای عمل کرده و جریان را قطع می کند در واقع کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم 16 آمپر سه پل هیوندای به عنوان یک قطع کننده مدار، جهت حفاظت مدار در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در فیدر های ورودی و خروجی سیستم های قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.

این کلید اتوماتیک دارای اجزای تشکیل دهنده ای است که از جمله ی آن ها می توان به صفحات عایق بین ترمینال ها یا TQQ، پوشش ترمینال یا TQF، رله ی شانت تریپ یا SHT، رله آندر ولتاژ یا UVT، دسته ی گردان کوتاه تابلویی یا TFG و دسته گردان بلند تابلویی یا TFH، کنتاکت کمکی یا AUX، کنتاکت خطا یا ALT، پایه Plug in یا TDM اشاره کرد.

کاربرد و مزایای کلید اتوماتیک MCCB (قابل تنظیم) 16 آمپر هیوندای

 • در صورت قطع شدن مدار های صنعتی در هنگام ایجاد خطا در سیستم ( سریعا در حالت آماده بکار شده ) 
 • دارای کنتاکت های فرعی که وضعیت کلید را مشخص می کند ( قطع ، وصل و یا خطا ) 
 • در هنگام بستن یک کلید اتوماتیک در یک اتصال کوتاه ، رله اضافه جریان به سرعت قطع می کند 

به دلیل طراحی بهینه، نصب بسیار آسانی در انتظار مشتریان هیوندای است. دو ویژگی مهم این سری از کلید های کمپکت تطبیق پذیری با سیستم و عملکرد عالی می باشد که در کنار این دو ویژگی، قابلیت بالا و هزینه پایین را نیز به عموان ویژگی های دیگر می توان خاطر نشان کرد.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه
کلید اتوماتیک قابل تنظیم
قدرت قطع
38 کیلو آمپر
حداکثر جریان مجاز
16 آمپر
ولتاژ کاری
380/415VAC
شرکت سازنده
هیوندای
کشور سازنده
کره جنوبی
کد تجاری محصول
UCB100R 3P-16F

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم