دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر 3 پل پارس فانال

تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر 3 پل پارس فانال

کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب جهت حفاظت تاسیسات و ماشین آلات در برابر آسیب های ناشی از اضافه بار و اتصال کوتاه می باشد.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 16 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 16 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 25 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 25 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 32 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 32 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 40 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 40 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 63 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 63 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 80 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله مناسب...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 100 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 100 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 125 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 125 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 160 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 160 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 200 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 200 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 250 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 250 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 500 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 500 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 630 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 630 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 800 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 800 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک فیکس 800 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک فیکس 800 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال وسیله...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک قابل تنظیم 16 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک قابل تنظیم  16 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک قابل تنظیم 25 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک قابل تنظیم 25 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کلید اتوماتیک قابل تنظیم 40 آمپر 3 پل پارس فانال کلید اتوماتیک قابل تنظیم 40 آمپر 3 پل پارس فانال، نقش حفاظت از تجهیزات الکتریکی را دارد و در مدارهای قدرت استفاده میشود. کلیدهای اتوماتیک پارس فانال...
توضیحات

 ویژگی های کلید اتوماتیک فیکس 400 آمپر 3 پل پارس فانال

 • کلید اتومات 400 آمپر
 • این نوع کلید فیکس بوده ( غیر قابل تنظیم )
 • با قابلیت نصب افقی و عمودی
 • کنترل و قطع جریان های اضافه بار و اتصال کوتاه
 • قابل نصب در مدارهای 16 تا 1600 آمپر AC
 • قابلیت نصب رله شنت، Under Voltage، کنتاکت کمکی، موتورهای AC و DC روی کلید

کلید اتوماتیک چیست؟

کلید اتوماتیک یک نوع بریکر قابل قطع زیر بار است که جهت حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار در موتورها و مصرف کننده های دیگر استفاده می شوند.کلیدهای اولیه ابعاد و اندازه ی بزرگتری داشتند و به دلیل فشرده  شدن و کوچک شدن، به این بریکرها کلید اتوماتیک کمپکت گفته می شود

جهت حفاظت تابلو در برابر آتش سوزی و به منظور بالا بردن امنیت تجهیزات داخل تابلو برق از کلیدهای اتوماتیک کمپکت استفاده می گردد.کلیدهای اتوماتیک کمپکت از رنج 16 الی 1600 آمپر ساخته می شوند. کلیدهای اتوماتیک کمپکت از عمر بسیار بالاتر و قدرت قطع بالاتری نسبت به کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای حرارتی برخوردار هستند.

در این جا لازم است به تفاوت کلیدهای اتوماتیک و غیر اتوماتیک اشاره شود:

 • کلید های دارای رله کلید های اتوماتیک نام دارند.
 • کلید های بدون رله که تنها کاربرد قطع و وصل کردن را دارند، کلید غیر اتوماتیک نام دارند.

کلیدهای اتوماتیک در دو نوع فیکس و قابل تنظیم ساخته می شوند. کلیدهای اتوماتیک فیکس از لحاظ رنج جریان قابل حفاظت غیر قابل تنظیم هستند ولی در نوع کلیدهای اتوماتیک قابل تنظیم، امکان تنظیم جریان از 0.6 یا 0.8 تا 1 برابر جریان بار کامل وجود دارد. کلیدهای اتوماتیک کمپکت لوازم جانبی از قبیل کنتاکت کمکی، رله شنت،  رله آندر ولتاژ، کنتاکت تریپ، موتور دارا می باشد.

کلید اتوماتیک سه پل FIX پارس فانال در واقع جزو کلید های الکترومکانیکی فشار ضعیف می باشد که با باز و بسته شدن کنتاکتهای آن، قطع و یا وصل مدار الکتریکی صورت می گیرد و در واقع کلید محافظ جان می تواند علاوه بر قطع و وصل جریان نامی ( به حداکثر جریان مجاز گفته می شود)، به قطع و وصل جریان اتصال کوتاه نیز منجر شده و در نتیجه باعث حفاظت از تجهیزات شبکه شود. بخش های کلیدهای اتوماتیک یا MCCB شامل سه کنتاکت اصلی یا قدرت، تعدادی کنتاکتهای فرعی یا کمکی و کنتاکت های جرقه گیر می باشد. انتخاب درست کلید اتوماتیک از اهمیت زیادی در طراحی و بهره برداری صحیح برخوردار است و کلیدهای اتوماتیک کامپکت برای بهبود عملکرد حفاظت دارای قطعاتی جهت محفاظت بوده و به این مجموعه TRIP گفته می شود و این واحد تریپ به دو نوع کلی غیر قابل تنظیم یا FIX و قابل تنظیم یا ADJUSTABLE تقسیم بندی می شود.

جدول ابعاد و اندازه های کلیدهای PF3 N پارس فانال

ابعاد و اندازه های کلیدهای PF3 N

کلید های اتوماتیک کمپکت (بدنه تزریقی)(MCCB) : 

بدنه این نوع از کلید ها از نوع خاصی از قالبهای تزریقی ساخته می شود و از جمله خصوصیات آنها کوچک بودن ابعاد آنها و از معایب آنها می توان به عدم امکان سرویس و تعمیر آنها و کمتر بودن قدرت قطع آنها نسبت به کلید های هوایی اشاره نمود.

کلید اتوماتیک پارس فانال مدل های مختلفی داشته که این مدل سه پل می باشد و جریان نامی آن 400 آمپر است. این کلید محافظ جان پارس فانال دارای ویژگی های زیر است:

 • امکان قطع سه فاز بطور همزمان که در مورد فیوزها این امکان وجود ندارد
 • در صورت رخ دادن خطا در سیستم، امکان ارسال سیگنال برای کلیدهای دیگر و یا المان های حفاظتی دیگر با کمک کنتاکتهای کمکی کلید اتوماتیک
 • امکان ورود دستی یا اتوماتیک ژنراتور اضطراری در شبکه برای ادامه کار شبکه و یا تعمیرات دوره ای 
 • حفاظت از مدار و سایر المان های شبکه در برابر جریان اضافه و اتصال کوتاه
 • امکان بکارگیری مجدد کلید اتوماتیک پس از رفع خطا
 • قابلیت مانیتورینگ وضعیت کلید در اتاق کنترل با استفاده از کنتاکتهای فرعی یا همان کمکی تعبیه شده در کلید اتوماتیک

نمودار منحنی قطع کلید اتوماتیک پارس فانال

مواردی که در خرید کلیدهای اتوماتیک باید در نظر گرفت:
 1. قابل تنظیم بودن کلید اتوماتیک و یا غیرقابل تنظیم بودن آن
 2. رنج جریان کارکرد
 3. تعداد پل های قطع و وصل
 4. قدرت قطع اتصال کوتاه
 5. ابعاد آن
ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه
کلید اتوماتیک فیکس (غیرقابل تنظیم)
قدرت قطع
50 کیلو آمپر
حداکثر جریان مجاز
400 آمپر
شرکت سازنده
پارس فانال
کشور سازنده
ایران
کد تجاری محصول
PF3N-400-400-Fix

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم