آموزش Weintek HMI (بخش اول)

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

نصب برنامه EasyBuilder Pro

1- نرم افزار برنامه ریزی HMIهای Weintekبه نام EasyBuilder Proمیباشد.
2- قبل از دانلود، پشتیبان نسخه نرم افزار از تجهیز مورد نظر را بررسی کنید.
3- در ابتدا باید فایل نصبی نرم افزار را از طریق سایت سازنده با آدرس
https://www.weintek.com
دانلود کنید. برای دانلود نرم افزار باید حساب کاربری داشته باشید. در بالای صفحه سایت گزینه Loginو Registerو Agree and Continueرا بزنید. پس از تکمیل اطلاعات و ورود به حساب کاربری از میان گزینه های موجود آخرین نسخه نرم افزار را دانلود کنید.
4- فایل دانلودی را از حالت فشرده شده خارج کنید.
5- فایل نصبی را اجراکنید.
6- زبان مورد نظر را انتخاب کنید:

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

7- گزینه Next را بزنید:

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

8-در صورت قبول توافق نامه مجوز ،گزینه I accept the agreementرا انتخاب کنید.

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

9- از طریق Browseمسی مناسب را انتخاب کنید وگزینه Nextرابزنید. 

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

10- گزینه Nextرا انتخاب کنید.

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

11- برای ایجاد برنامه در صفحه رومیی، تیک Create a desktop iconرا بزنید و گزینه Nextرا بزنید:

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

12- گزینه Installرا بزنید: 

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

13- برای نصب درایور سخت افزاری گزینه Installرا انتخاب کنید :

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

مدیریت فایل پروژه

پس از نصب برنامه EasyBuilder Pro برای شروع، نرم افزار UtilityManagerEx  و از قسمت Design نرم افزار EasyBuilder Pro را اجرا میکنیم.

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

آموزش Weintek HMI (بخش اول)

این نرم افزار برای ویرایش پروژه و صفحات HMI استفاده میشود. برای ایجاد یک پروژه جدید در گزینه New (1)، شما میتوانید نوع چرخش صفحه را تغییر دهید(2)
امکانات ارتباطی هر مدل را ببینید (3) و از فایل Templateیا الگو نیز استفاده کنید که یا صفحاتی از قبل تنظیم شده مثل صفحه کلید Libraryها را برای شما ایجاد میکند. (4)
پروژههای نمایشی Demo موجود در وب سایت هم از طریق دکمه پای ر زی پنجره قابل دانلود هستند (5)
از بین سری های مدل HMI مورد نظر را انتخاب و پنجره را تایید میکنیم. (6)


آموزش Weintek HMI (بخش اول)

در ابتدای منوی File گزینه های New برای ایجاد یک پروژه جدید (1)
Openبرای باز کردن فایل پروژه با فرمتهای  (2)  *.mtp ،*.cmtp ،*.emtp
Saveبرای ذخیره پروژه فعلی (3)
و Save as برای ذخیره پروژه با نام یا پوشه جدید می 
باشد  (4)
گزینه Closeهم پروژه شما را میبندد  (5)


آموزش Weintek HMI (بخش اول)

Decompile
در گزینه بعدی از منوی File میتوانیم پروژه ای راکه با فرمتهای exob و cxob ،xob کامپایل شده، بصورت پروژه در بیاوریم و به عنوان فایل پروژه ذخیره و استفاده کنیم. فرآیند Decompile برای بازگردانی فایل بارگذاری(Upload) شده از HMI نیز استفاده می شود.

پس از اجرای گزینه، در پنجره باز شده، فایل مبدا کامپایل شده را از مسیر اول انتخاب میکنیم (1)
فایل مقصد که قرار است ذخیره شود را در مسیر دوم نام گذاری میکنیم  (2)
وکلمه عبورکامپایل فایل هم باید به درستی وارد شود (3)

نکته 1 : فایل میتواند از نسخههای قدیمی نرم افزار باشد که تبدیل شده است. (رجوع شود به فصل " تبدیل پروژه از مدلهای قدیمی")
نکته 2 : جهت بازگردا ین فایل، در زمان کامپایل نباید عملیات Decompileبرای فایل منبع ممنوع شده باشد.
نکته 3 : کلمه عبور پیش فرض 111111میباشد.
نکته 4 : در سری جدید Weintek HMIفرمت فایلها بصورت زیر است

-واژگان -
فرآیند تبدیل برنامه به کد :Compile
عملیات بازگردا ین فایل کامپایل شده به برنامه :Decompile
کتابخانه یا مجموعهای شامل عکسها، شکلها و ... :Library

عملیات بارگذاری یا انتقال فایل از تجهیزی به کامپیوتر با فلش مموری Upload

Upload

برای گرفتن برنامه موجود در HMI از منوی File برنامه EasyBuilder Proگزینه Uploadرا انتخاب میکنیم. با این گزینه میتوانیم پروژه را از HMIبه رایانه یا حافظه فلش مموری انتقال بدهیم. برای شروع این کار به کابل اترنت یا کابل USBیا فلش مموری نیاز است. البته آپلود با کابل USBبرای مدلهای است که پورت mini USB / USB Client  دارند.

با اتصال کابل اترنت به HMI و انتخاب گزینه Ethernet در قسمت Settings،   کلمه عبور Upload را وارد میکنیم (که پیش فرض 111111است) و مقدار پیش فرض Port Numberرا میبینید

در قسمت IP می توانید آدرس HMI IP مورد نظر را واردکنید. این آدرس میتواند بصورت محلی ( Local) یا غیر محلی (Remote ) باشد.

اگر آدرس IP را نمیدانیم، در قسمت HMI Name با وارد کردن نام HMIبا اجرای گزینه HMI ،Searchهای هم نام و با اجرای Search All تمام HMIهای این مدل با نامهای مختلف موجود در شبکه محلی پیدا میشوند


نام HMIو آدرس HMI IP هم از طریق System Settings داخل سخت افزار قابل تنظیم است (رجوع شود به قسمت "سخت افزار و"System Settings) دومین راه، گزینه USB cable است که پروژه را از طریق کابل USB به سیستم انتقال میدهد. درایورکابل USB در زمان نصب اجرا شده که از Device Manager قابل بررسی است (رجوع شود به " فصل اول - قسمت 1: نصب برنامه .EasyBuilder Pro". 

مدل HMI مورد نظر و محل ذخیره فایل را تعیین میکنیم. پسوند فایل آپلودی، برای مدلهای غیر exob ،cMTو برای مدلهای ،cMT .cxob میباشد. پس از اجرای گزینه Upload، نتیجه در کادر بالای صفحه مشاهده میشود

فایل آپلود شده از طریق گزینه Decompile قابلیت تبدیل به پروژه را دارد که در قسمت قبل توضیح داده شد. (رجوع شود به " فصل اول - قسمت Decompile :3"  

 سوم  راه برای آپلود برنامه از HMI از طریق اتصال حافظه فلش مموری است. پس از چند ثانیه از اتصال فلش مموری به HMI پنجره روبرو بالا میآید، گزینه Uploadرا انتخاب کنید

پس از وارد کردن کلمه عبور (پیش فرض )111111 و تایید،

پوشه ای پایین تر از usbdisk را انتخاب کنید:

پس از انجام فرآیند آپلود، پوشه ای در فلش مموری تشکیل میشود. در پوشه 001 فایلی موجود است، با اضافه کردن پسوند exob . برای مدلهای غیرcMT وcxob . برای مدلهای cMT فایل مورد نظر آماده Decompile کردن میباشد...

چهارمین راه برای آپلود، از طریق نرم افزار Utility Manager می باشد. در این حالت شما میتوانید پروژه به علاوه تمام اجزا و مقادیر درون HMIرا به سیستم انتقال بدهید. مواردی مانند: فایل پروژه، حافظه های ماندگار، Recipe ها،گزارش ها (رویدادها، عملیات و داده ها) و حافظه های نوع EM. ( البته این موارد در HMIاز طریق حافظه فلش مموری با گزینه"Upload history files " هم قابل آپلود است).

از نرم افزار Utility Manager مدل مورد نظر را انتخاب کنید (1)
از منوی Publish گزینه Uploadرا انتخاب کنید(2)

با انتخاب موارد مورد نظر، آپلود را اجرا کنید:نکته 1 : کلمه عبور آپلود از طریق تنظیمات HMIهم قابل تغییر است.
نکته 2 : برای ارتباط با کابل USB اگر درایور نصب نیست، از پوشه برنامه نصب شده C:EBprousbdriver فایل درایور پیدا می شود.
نکته 3 
: برای جلوگیری از خسارت به پورت USB سمت HMI یا رایانه، از اتصال همزمان HMIبا یک تجهیز دیگر به یک پورت خودداری کنید.

نکته 4 : دقت کنید که اگر در زمان Compile پروژه عملکرد Upload غیرفعال شود، برنامه از HMI قابل Upload نخواهد بود. (قابل کنترل با رجیستر سیستمی LB-9033 )

نکته 5 : فرمت حافظه فلش مموری حتما باید به صورت FAT32باشد.
نکته 6 : پوشه آپلود شده با فلش مموری شامل فایلهای پروژه، فونتها، درایورها و Firmware می باشد.
نکته 7 : در مدل های با قابلیت SDCard امکان انجام آپلود از این طریق هم ممکن می باشد.


فشرده سازی فایل پروژه - چاپ صفحه برنامه

این راهنما شامل قسمت Compress/Decompress و  Print از منوی File می باشد.

قسمت Compress/Decompress 
با فشرده سازی فایلهای پروژه با فرمت .emtp یا .cmtp فایل فشرده با فرمت .ecmp یا .ccmp بدست میآید. فایل فشرده شده شامل تمام کتابخانه های (Library ) موجود در پروژه می باشد. اگر میخواهید از تمام اطلاعات پروژه فایل پشتیبانی داشته باشید که با انتقال به سیستم دیگر هم اطلاعاتی مانندکتابخانه های تصاویر، اشکال، فونتها و ... برقرار و قابل بازیایی باشد (بخصوص برای پروژه های حجیم)، فرایند فشردهرسازی پیشنهاد میشود. از منوی Fileگزینه Compress/Uncompress را انتخاب می کنیم.

در قسمت Compress فایل اول را که اصل پروژه است، انتخاب میکنیم و فایل دوم مسیریست که قرار است فایل فشرده شده و ذخیره شود. برای خارج کردن فایل فشرده شده هم از گزینه Uncompress استفاده میکنیم

نکته : در سری جدید Weintek HMI فرمت فایلها بصورت زیر است:


قسمت Print 
در منوی Fileبا استفاده ازگزینه Printمیتوانیم:
1: صفحات طراحی شده در نرم افزار را بر روی کاغذ چاپ کنیم، همچنین بجای چاپ میتوان از صفحه مورد نظرخرو جی PDF هم تهیه کرد.
2: در Print Preview پیش نمایش صفحات را نشان میدهد.
3: در Print Setup هم تنظیمات صفحه چاپی و چاپگر را داریم.

پیش تنظیمات وراهنمای نرم افزار

این راهنما شامل قسمتهای Preferences و راهنمای ( Help) نرم افزار از منوی Fileمیباشد.

قسمت پیش تنظیمات نرم افزار (:)Preferences
از منوی ،Fileگزینه Preferencesرا انتخاب میکنیم.
دقت کنید که این تنظیمات مربوط به خود نرم افزار است و با ساخت پروژه جدید ثابت میماند.


در مورد Project : 
1- در گزینه اول در زمان دانلود و یا شبیه سازی (Simulation ) پروژه را به طور خودکار ذخیره وکامپایل میکند.
2- گزینه دوم قبل از ذخیره پروژه یک فایل پشتیبان ذخیره میکند. جدیدترین فایل پشتیبان شما همیشه با فرمت .bak1 خواهد بود که برای استفاده از این فایل کافیست این پسوند را پاک کنید.
3- گزینه سوم عکس ها و شکل های استفاده شده در پروژه را به طور خودکار درکتابخانه (Library ) پروژه قرار میدهد.
4- و این گزینه اطلاعات را چند دقیقه یکبار ذخیره می کند تا در اثر اتفاقات ناگهانی مثل بسته شدن نرم افزار یا خاموش شدن سیستم قابل بازیابی باشد.

در قسمت Display تنظیمات شیوه نمایش المانها در صفحه های ویرایش را تعیین میکنیم که شامل موارد زیر است:
1- برای Objectها، کدام قسمت قابل رویت باشد: ،Object IDآدرس المانها و Label Tagو مشخصه فونت آنها...
2- اینکه المانهای Common Windows در صفحه ویراییش ما دیده بشوند.
3- اینکه المانهای Underlay Windows هم در صفحه ویراییش ما دیده شوند.
4- در صورت انتخاب، المان Comment Objectدر پنجره ویراییش پروژه ظاهر خواهد شد.
5- با انتخاب هر المان، آن المان درکادر درختی صفحه ها ( Windows Tree) پر رنگ میشود.
6- و اینکه در نوار منوها، عنوان هرگروه دیده بشود یا نه.

در قسمت Grid تنظیمات شبکه بندی نقاط در صفحه طراحی قابل تنظیم است:
1-رنگ و فاصله بین نقاط
2- نمایش نقاط بصورت شبکه ای در صفحه طراحی
3- در صورت فعالسازی این گزینه زمان جابجایی یک المان ها در صفحه، حرکت براساس جای نقاط انجام میگیرد.
4- تمام المانها را در صفحه در جای خود نگه میدارد بصورتی که با موس یا تغییر ابعاد صفحه قابل جابجایی نباشند.
5- رنگ و خط راهنما را تنظیم میکند. خط راهنما در هر قسمتی از طول و عرض صفحه قابلیت حذف و اضافه شدن روی خط کش را دارد


در قسمت Libraryتنظیمات زیر را داریم:
1- نماد جدا کننده در فایلهای ورودی یا خرو یحی با فرمت .csvکه تبادل میشوند.
2- زمانی که فایل پروژه باز می شود وکتابخانه عکس یا شکل موجود نباشد، آدرس پوشه جایگزین برای فایل کتابخانه قابل انتخاب است.


قسمت راهنمای نرم افزار:
راهنمای نرم افزار EasyBuilder Proبسیار جامع و کامل میباشد. اینجا میتوانید آموزش نرم افزار رو بصورت موضوعی فرا بگ ریید. در هر قسمت از نرم افزار EasyBuilder Proبا اجرای کلید ، F1راهنمای آن قسمت را میتوانید ببینید. (راهنمای موجود بر این اساس تهیه میشود.)
 قسمت About:
در منوی ،Fileقسمت Aboutمیتوانید نسخه و تاریخ نرم افزار را به همراه مجوزها، توافقنامه و ... ببینید

واژگان:
نوع المان م ی یی می باشدکه فقط برای توضیح ایجاد می شود. :Comment Object
نوع صفحه مش ییک برای ایجاد المان های تکراری در بقیه صفحات... :Common Windows
کتابخانه یا مجموعهای شامل عکسها، شکلها، ماکروها و... :Library
حرف مخفف که بر روی هر المان قابل نمایش است. :Object ID
پیش تنظیمات متفرقه مربوط به نرم افزار که برای همه پروژه ها ثابت می ماند... :Preferences
برنامه شبیه ساز پنل روی سیستم :Simulatio

نوعی از قرارگیری صفحه هایی به صورت تکراری در نمایش لایه های پایین تر در صفحه های دیگر...:Underlay Windows
پنجره نمایش پنجره یا صفحه ها و المان های درون آن بصورت درختی... :Windows Tree

ترجمه/تدوین: بهنام تاجیک

نوشته شده در 1400-04-30 وینتک 0 24

نظر خود را به اشتراک بگذاریدپاسخ دهید