نحوه تنظیمات ﮐﻧﺗرل ﺳرووھﺎی B و A۲ از طرﯾق ﭘﺎﻟس ورودی

نوشته شده در تاریخ2 سال پیش 2456
دوست داشتن0

تنظیمات کنترل سرووھای A۲و B۲ از طریق پالس ورودی:
تنظیم مد کنترلی
تنظیم مد کنترل از طریق پارامتر ۰۱-۰۱که به صورت زیر صورت میگیرد:

که در این حالت روی مد PTتنظیم می کنیم(در حالت پیش فرض کارخانه روی این مد میباشد.)
انتخاب نوع پالس ورودی
برای انتخاب نوع پالس ورودی برای حالت pulse+directionنیز کافیست پارامتر ۰۱-۰۰را روی عدد ۲تنظیم کنید که این پارامتر در حالت تنظیمات کارخانه روی این عدد تنظیم شده است .
تنظیم پارامترھای گیربکس الکترونیکی
حال باید پارامترھای ۱-٤٤و ۱-٤٥را که صورت و مخرج کسر گیربکس الکترونیکی ھستند تنظیم کنید. محاسبات لازم برای تنظیم مقدار چرخش موتور به ازای تعداد پالس داده شده به سروو بھ صورت زیر می باشد

مثال :
می خواھیم از طریق PLCدلتا موقعیت سروو A۲مان را کنترل کنیم .
در این حالت ابتدا توصیه می شود که سروو را بھ حالت تنظیمات کارخانه بازگردانید .

که در ھر کدام از دستورات pulse‚Y۰ما و direction ‚Y۱و یا signمی باشد .
در دستور اول
D۰فرکانس پالس، D۲تعداد پالس
در دستور دوم
D۰تعداد پالس و D۲فرکانس
در دستور سوم
D۰فرکانس، D۲تعداد پالس و D٤زمان Accl/Decelمی باشد.

توجھ داشته باشید ھر کدام از رجیستر ھای تعریف شده در این حالت می توانند در بازه -۳۲۷٦۷~+۳۲۷٦۷مقدار دھی شده و برای استفاده از مقادیر بالاتر باید از دستورات ۳۲بیتی DPLSY,DDRVI,DPLSRاستفاده کرد.
در ھمه ی دستورات بالا برای تغییر جھت حرکت سروو کافیست مقدار پارامتر تعداد پالس را منفی بدھید.

برای انجام wiringبرای PLCھای دلتا با خروجی ترانزیستوری NPNبه صورت زیر عمل می کنیم :
۱. با منبع تغذیه ۲٤
Vخارجی
۲. با منبع تغذیه ۲٤
Vروی سروو

ارسال نظر
پاسخ دهید
لطفا برای ارسال نظر وارد شوید.

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم