جستجوی بلاگ

آخرین نظرات

بدون نظر
 راهنمای نحوه ی ارتباط PLC و HMI

راهنمای نحوه ی ارتباط PLC و HMI

نحوه ی ارتباط PLCوHMI از دو طریق RS232 و RS485 امکان پذیر است که نحوه ی سیم بندی آن در فایل زیر توضیح داده شده است.

 راهنمای نحوه ی ارتباط PLC و HMI

دانلود نح.ه ی ارتباط PLCو HMI

نظر خود را به اشتراک بگذاریدپاسخ دهید