دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

سنسور خازنی آتونیکس CR18-8AC

تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR18-8AC

سنسور خازنی آتونیکس مدل CR18-8AC ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور AC دو سیم، دارای یک خروجی NC می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است. 

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR18-8AC سنسور خازنی آتونیکس مدل CR18-8AC ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور AC دو سیم، دارای یک خروجی NC می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR18-8AO سنسور خازنی آتونیکس مدل CR18-8AO ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور AC دو سیم، دارای یک خروجی NO می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR18-8DP سنسور خازنی آتونیکس مدل CR18-8DP ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی PNP N.O می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR18-8DN سنسور خازنی آتونیکس مدل CR18-8DN ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی NPN N.O می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR18-8DN2 سنسور خازنی آتونیکس مدل CR18-8DN2 ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسورDC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.Cمی‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR30-815AC سنسور خازنی آتونیکس مدل CR30-15AC ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور AC دو سیم، دارای یک خروجی NC می‌باشد و دارای قطر 30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR30-815AO سنسور خازنی آتونیکس مدل CR30-15DP ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی    PNP N.O می‌باشد و دارای قطر 30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR30-15DP سنسور خازنی آتونیکس مدل CR30-15DP ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی     PNP N.O  می‌باشد و دارای قطر 30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR30-15DN سنسور خازنی آتونیکس مدل CR30-15DN ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.O  می‌باشد و دارای قطر 30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی آتونیکس CR30-15DN2 سنسور خازنی آتونیکس مدل CR30-15DN2 ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.C  می‌باشد و دارای قطر 30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر است. 
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D18-08E1N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D18-08E1N ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.O  می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D18-08E2N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D18-08E2N ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.C  می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D18-08E3N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D18-08E3N ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  PNP N.O  می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D18-08E4N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D18-08E4N ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  PNP N.C  می‌باشد و دارای قطر 18 میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D30-15E1N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D30-15E1N  ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.O  می‌باشد و دارای قطر30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D30-15E2N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D30-15E2N  ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  NPN N.C  می‌باشد و دارای قطر 30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D30-15E3N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D30-15E3N  ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  PNP  N.O  می‌باشد و دارای قطر30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-D30-15E4N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-D30-15E4N  ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور DC سه سیم، دارای یک خروجی  PNP N.C  می‌باشد و دارای قطر30 میلی‌متر و فاصله عملکرد 15 میلی‌متر...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-C18-08A1N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-C18-08A1N  ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور AC دو سیم، دارای یک خروجی   N.O  می‌باشد و دارای قطر18میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است....
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور خازنی کوینو CPX-C18-08A2N سنسور خازنی کوینو مدل CPX-C18-08A2N  ساخت کره جنوبی می‌باشد. این سنسور AC دو سیم، دارای یک خروجی   N.C  می‌باشد و دارای قطر18میلی‌متر و فاصله عملکرد 8 میلی‌متر است....
توضیحات

ویژگی های اصلی سنسور خازنی آتونیکس CR18-8AC:

● فاصله تشخیص 8 میلیمتر

● قابلیت تشخیص آهن، فلز، پلاستیک، آب، سنگ، چوب و غیره

● طول عمر زیاد سنسور همراه با قابلیت اطمینان بالا عملكرد

● قابلیت تنظیم آسان فاصله تشخیص

● دارای LED قرمز نمایشگر وضعیت

● مناسب برای کنترل سطح و موقعیت

● جایگزین مناسب برای میکرو سوئیچ و لیمیت سوئیچ

سنسور خازنی چیست؟

سنسورهای خازنی سنسورهای بدون تماس و بدون اتصال الكتريكی هستند كه در مقابل فلزات و اغلب غير فلزات عمل مي نمايند. اين سنسورها نوع دیگری از سنسور های مجاورتی می باشند  که شباهت زیادی به سنسور های القایی دارند و براي كنترل سطوح در مخازن که با محتوای مواد پودري و مايع پر شده اند مناسب مي باشند . همچنين از آنها مي توان به عنوان مولد پالس به منظور كنترل وضعيت برنامه ماشين آلات براي شمارنده ها و آشكارسازی تقريبا تمام مواد فلزی و غير فلزی استفاده كرد.

در صنعت بسیار پیش می آید که ما باید وجود و یا عدم وجود یک جسم را بدون سنسور های تماسی مانند میکروسوئیچ ها  تشخیص دهیم. فرض کنید حرکت یک قطعه بر روی کانوایر و یا حرکت بالابر در طبقات مختلف باید تشخیص داده شود. این وظیفه میتواند با حسگر های غیر تماسی (مجاورتی)  proximity تشخیص داده شود

شکل سنسور خازنی

سنسورخازنی آتونیکس سری CR

سنسورخازنی آتونیکس سری CR با کارایی بالا در تشخیص فلزات و غیر فلزات با قابلیت مقاومت بالا در برابر نویز بواسطه وجود IC مخصوص در سنسور می باشد ، این سری در اندازه های بدنه مختلف با فاصله تشخیص متنوع در دسترس می باشند که در کاربردهای غیرتماس با فلزات گزینه مناسبی جهت انتخاب هستند، سری CR در سه نوع با مدلهای دوسیم DC ، دوسیم AC و سه سیم DC موجود بوده و تنوع بدنه ها از قطر ۸ تا قطر ۳۰ با فاصله تشخیص مختلف از ۱٫۵ میلیمتر تا ۲۵ میلیمتر قابل انتخاب می باشند.

نحوه انتخاب سنسور خازنی 

در هنگام خرید سنسور خازنی چه پارامترهایی باید درنظر گرفته شود.:

 • فرکانس سوئیچ و نوع خروجی سنسور (آنالوگ، دیجیتال)
 • نحوه نصب، شکل ظاهری، اندازه فیزیکی، شکل و جنس بدنه سنسور
 •  قطر بدنه سنسور
 • فاصله سوئیچ (فاصله عملکرد) سنسور
 • نوع و مقدار ولتاژ تغذیه
 • باز یا بسته بودن خروجی سنسور خازنی
 • تغذیه سنسور خازنی
کاربرد سنسورخازنی AUTONICS

سنسورهای خازنی کاربرد فراوانی در صنعت دارند که از مهمترین کاربرد سنسورهای خازنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  اندازه گیری فاصله از قطعه
 •  جدا سازی قطعات با ابعاد مختلف
 • اندازه گیری ضخامت قطعات
 • تشخیص قطعات شکسته دستگاه های مختلف صنعتی
 • جداسازی قطعات
 •  اندازه گیری ارتفاع آب مخازن
 •  جهت شمارش قطعات
 •  پر و خالی بودن مایع داخل بطری ها

سنسور خازنی

نحوه ی کد خوانی سنسور خازنی آتونیکس

کدخوانی سنسور خازنی آتونیکس

ابعاد سنسورخازنی آتونیکس CR18-8AC

ابعاد دقیق این سنسور در تصویر زیر مشخص است:

ابعاد سنسور خازنی سری CR18

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

شکل سنسور:
سیلندری
تغذیه سنسور:
AC دو سیم
قطر سنسور:
18 میلی متر
خروجی سنسور:
N.C
فاصله عملکرد:
4.01-8.00mm
شرکت سازنده:
آتونیکس
کشور سازنده:
کره جنوبی

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم