دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

کنتاکتور 80 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-8011

تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 80 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-8011

 • ولتاژ بوبین : 220VAC
 • وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC
 • حداکثر جریان مجاز : 80 آمپر
ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 9 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-0910 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO حداکثر جریان مجاز : 9 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 12 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-1210 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO حداکثر جریان مجاز : 12 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 25 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-2510 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO حداکثر جریان مجاز : 25 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 32 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-3210 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO حداکثر جریان مجاز : 32 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 40 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-4011 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 40 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 50 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-5011 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 50 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 65 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-6511 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 65 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 80 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-8011 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 80 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 95 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-9511 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 95 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 115 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-115 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 115 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 150 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-150 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 150 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 185 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-185 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 185 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 225 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-225 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 225 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 265 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-265 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 265 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 330 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-330 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 330 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 400 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-400 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 400 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 500 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-500 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 500 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 630 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-630 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 630 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 800 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC2-800 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 2xNO-2xNC حداکثر جریان مجاز : 800 آمپر
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کنتاکتور 9 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC7-0911 ولتاژ بوبین : 220VAC وضعیت کنتاکت کمکی : 1xNO-1xNC حداکثر جریان مجاز : 9 آمپر
توضیحات

کنتاکتور چیست؟

کنتاکتور وسیله اي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومفناطیس تعدادي کنتاکت به یکدیگر وصل یا از یکدیگر جدا می شوند. از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال مدار استفاده می شود. هر کنتاکتور معمولاً داراي سه کنتاکت اصلی براي مدار می باشد. در کلید های معمولی قطع و وصل به صورت مکانیکی و یا توسط دست انجام می گیرد و توسط کلید جریان اصلی چه ضعیف باشد و چه قوی مستقیما به هم وصل می شوند، ولی در کنتاکتور ها قطع و وصل جریان توسط ولتاژ ورودی انجام می گیرد.

عملکرد کنتاکتور به این صورت است که یک جریان با ولتاژ کم به ورودی کنتاکتور وصل می کنیم جریان ورودی از یک بوبین عبور کرده و بوبین حالت آهنربایی پیدا کرده یک هسته متحرک را به سمت خود جذب می کند و باعث برخورد و وصل شدن کنتاکت ها در داخل کنتاکتور می گردد.

کنتاکتور چیست

کنتاکتور ها خیلی شبیه رله عمل میکند با این تفاوت که رله برای جریانهای کوچکتر کاربرد دارد و کنتاکتور برای قطع و وصل جریانهای بزرگتر. کنتاکتور ها یک نوع کلید الکترومغناطیس هستند که به وسیله یک جریان کوچکتر می توان یک جریان قوی تر را قطع و وصل کرد.

کنتاکتور ها در دونوع تک فاز و سه فاز در بازار وجود دارند. کنتاکتور های سه فاز به راحتی قابل تهیه هستند و بهتر است در مدارات تک فاز هم از کنتاکتور سه فاز استفاده کرد.

کنتاکتور تکفاز و کنتاکتور سه فاز

اجزاء اصلی کنتاکتور

 1. قاب مکعبی بدنه کنتاکتور
 2. محل اتصال جریان ورودی و کنترلی A1 و A2
 3. سیم پیچ داخلی که با عبور جریان ورودی از آن حالت آهنربا پیدا می کند
 4. هسته فلزی ثابت
 5. هسته فلزی متحرک
 6. شش ترمینال L1 , L2 , L3  و T1, T2, T3 که به تیغه های قدرت معروف هستند وقتی جریان ورودی به A1 و A2  وصل می گردد تیغه های L1 به L2 -  T1 به L3   -  T2 به T3  وصل می گردد.

ساختمان بیرونی کنتاکتور ها:

شکل ظاهری کنتاکتور

در نمای بیرونی کنتاکتورها تعدادی پیچ وجود دارد که سیم های برق به این پیچ ها متصل میشود روی قسمت پلاستیکی نارنجی رنگ در وسط آن وجود دارد وبه بوبین متحرک متصل است که رنگش با بدنه ی کنتاکتور متفاوت ست این قسمت یک نشانگر است که مشخص میکند وقتی کنتاکتور وصل است پایین میرود و وقتی هم سطح بدنه ی کنتاکتور باشد یعنی  قطع است.

تعریف عبارت های نوشته شده روی هر کنتاکتور

 In = جریان نامی کتاکتور
 جریان دائمی (Ith2) = جریانی که می تواند در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود از کنتاکت های کنتاکتور عبور کرده و به آن هیچ صدمه ای نزند و حرارت ایجاد شده در کنتاکت ها از حد مجاز تجاوز ننموده و هیچ گونه تعمیر و سرویس مورد نیاز نباشد .
 جریان هفتگی (Ith1) = مقدار جریانی که در شرایط کار نرمال اگر به مدت یک هفته از کنتاکت های کنتاکتور عبور کند هیچ صدمه ای به آنها نمی زند و نیازی به سرویس و تعمیر نیست .
 جریان هشت ساعتی (Ith) = جریانی است که با اتصال یک بار در هر هشت ساعت یا شیفت کاری در شرایط نرمال می تواند توسط کنتاکت ها بدون هیچ مشکلی تحمل شود .
 ولتاژ کار نامی (Ue) = ولتاژ عبوری از کنتاکت های کنتاکتور در شرایط کار نامی و در جریان نامی می باشد .
 ولتاژ عایقی نامی (Ui) = این ولتاژ استحکام عایقی بین کنتاکت ها را مشخص می کند و بیانگر این است که اگر ولتاژ عبوری از کنتاکت های کنتاکتور از آن میزان بیشتر شود قدرت عایقی بین کنتاکت ها از بین رفته و موجب اتصال کوتاه بین فازها می گردد .
 ولتاژ تغذیه نامی (Uc) = مقدار ولتاژی است که باید به بوبین کنتاکتور برسد تا بوبین بتواند عمل جذب را انجام دهد.

چینت (Chint)

برند Chint(چانت) یک راه حل کامل الکتریکی برای ولتاژهای کم متناسب تاسیسات داخلی، تجاری و صنعتی ارائه می دهد که بسیاری از محصولات در انگلستان طراحی، تولید و مونتاژ شده اند. سرمایه گذاری مداوم در افراد این مجموعه و با کیفیت باعث شده است که شرکت چنت یک تیم تجاری و فنی قدرتمند ایجاد کند، قادر به پشتیبانی از نیازهای مشتری در حال رشد خود از محل واقع در چین باشد. چینت الکتریک بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده تجهیزات صنعت برق در کشور چین می باشد.

شرکت چینت الکتریک رنج متنوعی از کنتاکتورها را تولید می کند که در بازار ایران خانواده های زیر موجود است:

 • NC1 – کتتاکتور برای مصارف موتوری از ۹ تا ۹۵ آمپر

 • NC2 – کتتاکتور برای مصارف موتوری از ۱۱۵ تا ۸۰۰ آمپر

 • NC7 – کتتاکتور برای مصارف موتوری از ۹ تا ۶۲۰ آمپر

 • NCH8 – کتتاکتور مینیاتوری برای مصارف روشنایی از ۲۰ تا ۶۳ آمپر

مشخصات سری NC1:

• کنتاکتور سه فاز
• رنج جریان: 9 آمپر الی 95 آمپر
• عملکرد در گستره دمایی: 5- ~°C40+°C
• رنج کامل لوازم جانبی مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1
• قابل ارائه با با بوبین های 24، 110، 220 و 380 ولت  AC

این کنتاکتور دارای یک یا دو کنتاکت کمکی سر خود می باشد. تجهیرات کمکی این کنتاکتور عبارتند از:

 • کنتاکتهای کمکی اضافی قابل نصب در کنار (بغل)

 • کنتاکتهای کمکی اضافی قابل نصب در بالا

 • تایمر بادی

نحوه کدخوانی کنتاکتور چینت سری NC1

نحوه کدخوانی کنتاکتور چینت سری NC1

مزایای استفاده از کنتاکتور 80 آمپر چینت بوبین 220 ولت NC1-8011 در مدارات:

 • قابلیت کنترل مصرف کننده از راه دور 
 • قابلیت کنترل مصرف کننده از چند نقطه 
 • عمر بیشتر نسبت به کلید ها 
 • قابلیت طراحی مدار فرمان اتوماتیک 
 • قطع مدار مصرف کننده در هنگام برق رفتگی 
 • حفاظت مناسب از مدارات 
نکات مهم در هنگام خرید کنتاکتور 

کنتاکتور ها در بازار در اندازه های مختلف و کابردهای گوناگون یافت می شود. با توجه به نوع کاربرد و قدرت مدار باید کنتاکتور مناسب انتخاب گردد. همچنین به میزان ولتاژ تغذیه بوبین، جریان کار نامی، توان مورد نیاز کنتاکتور و تجهیزات جانبی آن باید توجه کرد.

ابعاد  کنتاکتور 80 آمپر چینت NC1-8011

ابعاد کنتاکتور چینت سری NC1

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه
کنتاکتور سه فاز
ولتاژ بوبین
220VAC
تعداد کنتاکت کمکی
1xNO - 1xNC
حداکثر جریان مجاز
80 آمپر
شرکت سازنده
چینت
کشور سازنده
چین
کد تجاری محصول
NC1-8011

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم