دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینورتر 3.7 کیلووات سه فاز دلتا سری B مدل VFD037B43A

تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A

  1. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود.
  2. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز و حلقه بسته را پشتیبانی میکند.
  3. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛برای کاربری های گشتاور ثابت؛دارای کنترل بردار حلقه باز و حلقه بسته میباشد.
  4. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛دارای خروجی فرکانسی 2000 هرتز میباشد که با تنظیمات  کارخانه قابلیت  بالای 2000 هرتز را نیز دارد.
ادامه مطلب
34,000,000 تومان
برچسب های محصول
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
9,800,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز دلتا سری B مدل VFD007B21A اینورتر یک اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD007B21A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر یک اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
13,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات دلتا سری B مدل VFD007B43A اینورتر یک اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD007B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر یک اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
13,700,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD015B43A اینورتر دو اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD015B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر دو اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
15,400,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات دلتا سری B مدل VFD022B21A اینورتر سه اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD022B21A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سه اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
24,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات دلتا سری B مدل VFD022B43B اینورتر سه اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD022B43B در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سه اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
21,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B23A اینورتر پنج اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنج اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
34,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
38,100,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 5.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD055B23A اینورتر هفت و نیم اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD055B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر هفت و نیم اسب تکفاز دلتا B؛ مد...
29,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD055B43Aاینورتر هفت و نیم اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD055B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود.اینورتر هفت و نیم  اسب سه فاز دلتا B؛ مد...
42,400,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 7.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD075B23A اینورتر ده  اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD075B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر ده اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
33,600,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD075B43A اینورتر ده اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD075B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر ده اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
49,300,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 11 کیلووات دلتا سری B مدل VFD110B43A اینورتر پانزده اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD110B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پانزده اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور...
57,500,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 15 کیلووات دلتا سری B مدل VFD150B43A اینورتر بیست اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD150B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر بیست اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
71,500,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز  18.5کیلووات دلتا سری B مدل VFD185B43A اینورتر بیست و پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD185B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر بیست و پنج اسب سه فاز دلتا B؛...
79,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 22 کیلووات دلتا سری B مدل VFD220B43A اینورتر سی اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD220B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سی اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
115,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 30 کیلووات دلتا سری B مدل VFD300B43A اینورتر چهل اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD300B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر چهل اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
133,100,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 37 کیلووات دلتا سری B مدل VFD370B43A اینورتر پنجاه اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD370B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنجاه اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور...
161,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 45 کیلووات دلتا سری B مدل VFD450B43A اینورتر شصت اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD450B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر شصت اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
204,200,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 55 کیلووات دلتا سری B مدل VFD550B43C اینورتر هفتاد و پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD550B43C در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر هفتاد و پنج اسب سه فاز دلتا B؛...
244,100,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 75 کیلووات دلتا سری B مدل VFD750B43C اینورتر صد اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD750B43C در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر صد اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
توضیحات

تحلیل وبررسی دقیق اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A

1-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A،فرکانس خروجی 400 هرتز دارد این فرکانس تا 2000 هرتز و بالاتر حتی با پشتیبانی گرفتن فنی و فروش از کارشناسان آزندکنترل قابل انجام هست.

2-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A،منحنی V/f قابل تنظیم و کنترل بردار نیز دارد.

3-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A،منبع فرکانس اصلی / کمکی و 1 / 2 قابل انتخاب میباشد.

4-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A دارای پورت RS-485 (پشتیبانی از مدباس) میباشد.

5-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A کنترل سرعت 16 مرحله ای و کنترل فرآیند سرعت از پیش تعیین شده 15 مرحله ای را دارد.

6-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A کنترل بازخورد داخلی PID دارد.

7-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A؛افزایش خودکار گشتاور و جبران لغزش دارد.

8-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A؛نرخ باود ریت تا 38400 بیت بر ثانیه نیز دارد.

9-اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A؛ماژول ارتباطی پشتیبانی (DN-02، LN-01، PD-01) را نیز دارد.

10-رنج توانی اینورترهای دلتا B تک فاز از یک اسب  تا 10 اسب تکفاز و سه فاز از 0.75 کیلووات سه فاز تا 75  کیلووات سه فاز موجود میباشد.

اینورتر دلتا B جز سری اینورترهای کاربری سنگین و قدرتمند و شناخته شده بازار سنعت محسوب میشود که برای کاربری سنگین به طور مثال تاور کرین بسیار مورد توجه قرار میگیرد که می توانید با سایر اینورتر دلتا در این سایت آن را مقایسه و بررسی کنید و در تصویر زیر میتوانید اینورتر دلتا B را مشاهده کنید:


VFD-B

نقاط قوت اینورتر دلتا سری B مدل VFD037B43A

1-اینورتر دلتا سری B پنج اسب سه فاز ؛با توجه به اینکه فرکانس آن قابلیت افزایش 2000 هرتز دارد برای بحث اسپیندل بسیار کاربردی میباشد.

2-اینورتر 3.7 کیلووات سه فاز دلتا B؛دارای کیپد جداشونده  VFD-PU01 میباشد.

3-اینورتر پنج اسب دلتا سه فاز؛دارای برک  یونیت داخلی تا توان 11 کیلووات میباشد.

نقطه ضعف اینورتر دلتا سری مدل VFD037B43A

اینورتر دلتا B سه فاز دارای ولوم بر روی کیپد نمیباشد.

کاربری اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A؛به چه شکل میباشد؟

کاربری اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A آن در موارد زیر میباشد:

تهویه مطبوع برای ساختمان های بزرگ؛ دستگاه منبت کاری؛ دستگاه پانچ؛ سیستم های تصفیه فاضلاب؛ درایو جرثقیل و چرخش؛ ماشین لباسشویی؛ ماشین های مهر زنی عمودی؛ کمپرسور؛ آسانسور; پله برقی؛ بافندگی مدور; دستگاه بافندگی تخت؛ دستگاه پاستا؛ رنده چهار طرفه نجاری و غیره

ابعاد اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A

frame B


آیا اینورتر دلتا پنج اسب سه فاز سری B؛میتواند مورد توجه صنعتگران قرار بگیرد؟

اینورتر پنج اسب سه فاز سری دلتا B؛با توجه به سنگین کار بودن آن در پروژه های خاص گشتاور ثابت و همچنین با توجه به قابلیت فرکانس خروجی آن بسیار مناسب اسپیندل میباشد و  میتواند مورد توجه قرار بگیرید برای بررسی قیمت  انواع اینورتر  و بویژه  قیمت اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B و خرید اینورتر 3.7 کیلووات سه فاز دلتا B ؛آزند کنترل بهترین مرجع میباشد و میتوانید با کارشناسان فروش آزندکنترل  از طریق 02188893002 و 09124744857 ارتباط بگیرید .

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

سری اینورتر:
دلتا سری B
ولتاژ ورودی:
سه فاز 380 ولت
ولتاژ خروجی:
سه فاز 380 ولت
محدوده توان اینورتر (KW):
3.7 کیلووات
توان اینورتر (HP):
5 اسب بخار
حداکثر تغییرات بار:
تا 50% توان نامی
مناسب برای حرکت (واکنش) سریع:
دارد
مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک:
دارد
دارای Brake Unit داخلی:
دارد
دارای کی پد جدا شونده:
دارد
دارای پی ال سی داخلی:
ندارد
تعداد ورودی و خروجی PLC داخلی:
فاقد PLC داخلی
دارای پورت ارتباطی RS-485 و پروتکل Modbus:
دارد
دارای پورت ارتباطی CANopen:
ندارد
پورت های ارتباطی قابل افزایش:
فاقد توانایی افزایش پورت
فرکانس خروجی:
400~0.1 هرتز ( قابل افزایش تا 2KHz )
دما و رطوبت مجاز:
دما: بین 10- تا 40+ سانتی گراد - رطوبت: 5 الی 90 درصد
توضیحات:
اینورتر ورودی سه فاز دلتا 3.7KW
شرکت سازنده:
دلتا
کشور سازنده:
چین
خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
شیر برقی تک بوبین پنوماتیک 2-5 سایز 1/4 اینچ شاکو (SHAKO) از انواع شیر برقی پنوماتیک، شیر برقی پنوماتیک 5/2 می باشد که کاربرد زیادی در سیستم های پنوماتیکی دارد. در حال حاضر شیر برقی 5/2 در مدل های تک و دو بوبین با...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0010FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0010FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 10 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه فیلم  آموزشی TIA پیشرفته سی دی آموزشی TIA پیشرفته  تمامی صنعتگران و زیمنس کاران را با  موارد آنالوگ مربوط  به پی ال سی S7-1200 و  موارد ترکیبی مثل متصل نمودن آن با سرو ی دلتا و... و نیز  تمامی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه  پالس متر آتونیکس مدل  MP5W-4N  پالس متر آتونیکس مدل MP5W-4N از جمله پالس مترهای آتونیکس  با ابعاد استاندارد بازار صنعت محسوب شده و در موارد زیادی می تواند مورد توجه مهندسین فعال در صنعت قرار بگیرد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه کانتر آتونیکس CT6M-1P4 کانتر آتونیکس CT6M-1P4 یکی از پر مصرفترین کانتر/تایمرهای  مورد استفاده در بازار صنعت می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سنسور القایی آتونیکس PR18-8DP سنسور القایی آتونیکس PR18-8DP سنسوری با ویژگی هایی کلی مثل فاصله ی تشخیص 8mm،قطر 8mm،کابلی،سه سیمه،PNP NO می باشد.
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر آتونیکس E30S4-100-3-T-24 انکودرهای آتونیکس  E30S4-100-3-T-24  یک انکودر روتاری افزایشی با خروجی قطب توتم است. مناسب برای اندازه گیری زاویه، موقعیت، دور، سرعت، شتاب و فاصله است و با توجه به...

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم