دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20

تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20

  1. اینورتر یک اسب تک فاز C200؛ با پارت نامبر VFD007CB21A در بازار صنعت شناخته میشود.
  2.  اینورتر یک اسب تک فاز C200 مدل VFD007CB21A-20 ؛با طراحی جدید PCB؛کاربری برای محیط های خشن و با طراحی حرارتی و ضد گرد و غبار میباشد.
  3. اینورتر تک فاز 0.75 کیلووات دلتا سری C200؛دارای پی ال سی داخلی با ظرفیت 5 کیلواستپ میباشد.

ادامه مطلب
10,500,000 تومان
برچسب های محصول
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
9,800,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز دلتا سری B مدل VFD007B21A اینورتر یک اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD007B21A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر یک اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
13,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات دلتا سری B مدل VFD007B43A اینورتر یک اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD007B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر یک اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
13,700,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD015B43A اینورتر دو اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD015B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر دو اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
15,400,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات دلتا سری B مدل VFD022B21A اینورتر سه اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD022B21A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سه اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
24,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات دلتا سری B مدل VFD022B43B اینورتر سه اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD022B43B در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سه اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
21,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B23A اینورتر پنج اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنج اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
34,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
38,100,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 5.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD055B23A اینورتر هفت و نیم اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD055B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر هفت و نیم اسب تکفاز دلتا B؛ مد...
29,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD055B43Aاینورتر هفت و نیم اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD055B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود.اینورتر هفت و نیم  اسب سه فاز دلتا B؛ مد...
42,400,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 7.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD075B23A اینورتر ده  اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD075B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر ده اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
33,600,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD075B43A اینورتر ده اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD075B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر ده اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
49,300,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 11 کیلووات دلتا سری B مدل VFD110B43A اینورتر پانزده اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD110B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پانزده اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور...
57,500,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 15 کیلووات دلتا سری B مدل VFD150B43A اینورتر بیست اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD150B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر بیست اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
71,500,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز  18.5کیلووات دلتا سری B مدل VFD185B43A اینورتر بیست و پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD185B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر بیست و پنج اسب سه فاز دلتا B؛...
79,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 22 کیلووات دلتا سری B مدل VFD220B43A اینورتر سی اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD220B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سی اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
115,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 30 کیلووات دلتا سری B مدل VFD300B43A اینورتر چهل اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD300B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر چهل اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
133,100,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 37 کیلووات دلتا سری B مدل VFD370B43A اینورتر پنجاه اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD370B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنجاه اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور...
161,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 45 کیلووات دلتا سری B مدل VFD450B43A اینورتر شصت اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD450B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر شصت اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
204,200,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 55 کیلووات دلتا سری B مدل VFD550B43C اینورتر هفتاد و پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD550B43C در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر هفتاد و پنج اسب سه فاز دلتا B؛...
244,100,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 75 کیلووات دلتا سری B مدل VFD750B43C اینورتر صد اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD750B43C در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر صد اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
توضیحات

تحلیل و بررسی دقیق اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20

1-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛داشتن پی ال سی داخلی با ظرفیت 5 کیلواستپ میباشد. 

2-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛دارای برک یونیت داخلی تا  توان 7.5 کیلووات میباشد.

3-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛مناسب برای اسپیندل میباشد و تا فرکانس 2000 قابلیت افزایش دارد.

4-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛دما و رطوبت مجاز 5~90% -10°C ~ 40°C میباشد.

5-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛-پورت های ارتباطی موجود در درایو پورت RS-485 و پورت CANopen میباشد.

6-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛فرکانس خروجی آن 600 هرتز میباشد.

7-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200؛ دارای پی ال سی داخلی با مشخصات PLC: 4*DI+2*DO+1*AI+1*AO می باشد.

در نمای کلی ظاهری اینورتر C200 دلتا ؛به شکل زیر میباشد برای مقایسه با انواع اینورتر؛  آزندکنترل بهترین مرجع میباشد.

اینورتر سری C200 دلتا

نقاط قوت اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20

1-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛دو ترمینال ورودی پالس پرسرعت MI7 و MI8 داخلی با حداکثر سرعت تا 33 کیلوهرتز را دارد
2-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛دو ترمینال خروجی پالس با سرعت بالا DFM1 و DFM2 داخلی با حداکثر سرعت تا 33 کیلوهرتز را دارد.

3-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛پوشش جدید PCB برای مدار (IEC 60721-3-3 class 3C2) و طراحی حرارتی مناسب برای کاربردهای محیطی سخت دارد بنابراین در پروژه های سنگین فولادی و... میتواند مورد توجه قرار بگیرد.

4-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛قابلیت پشتیبانی از موتورهای سنکرون و آسنکرون را نیز دارد.

5-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20 دارای کی پد جداشونده KPE-LE02 میباشد که قابلیت نصب برای بر روی درب تابلو از طریق کابل فلت با پین هدر 5×2(EG1010؛EG2010؛EG3010؛EG5010) را دارد.

6-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛اینورتر ولوم دار محسوب میشود.

نقطه ضعف اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20

1-اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛برک یونیت داخلی آن تا توان 7.5 کیلووات میباشد.

کاربری اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری cCمدل VFD007CB21A-20؛به چه شکل میباشد؟

ماشین آلات صنعتی، دستگاههای پانچ، انواع جرثقیل و بالابر، دستگاه برش سنگ، دستگاه پرس ضربهای

ابعاد اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20

VFD007CB43A-20

اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20 چه جایگاهی در صنعت کشورمان و در بین اتوماسیون کاران دلتاکار دارد؟

اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز دلتا سری C200 مدل VFD007CB21A-20؛با وجود اینکه در کشور جا نیفتاده است ولی اینورتری فوق العاده با کیفیت و برای محیط سخت و پر گرد و غبار و بار کاربری سنگین محسوب میشود و حتی در پروژه های سنگین میتواند مورد توجه صنعتگران قرار بگیرد.برای خرید انواع اینورتر دلتا  بویژه  اینورتر یک اسب تک فاز سری C200 دلتا با کارشناسان آزندکنترل جهت اطلاع از قیمت ارتباط بگیرید و میتوانید با شماره های 09124744857 یا 02188839002 از طریق واتساپ یا تلفن ارتباط بگیرید.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

سری اینورتر:
دلتا سری C200
ولتاژ ورودی:
تکفاز 220 ولت
ولتاژ خروجی:
سه فاز 220 ولت
محدوده توان اینورتر (KW):
0.75 کیلووات
توان اینورتر (HP):
1 اسب بخار
دارای Brake Unit داخلی:
دارد
دارای کی پد جدا شونده:
دارد
دارای پی ال سی داخلی:
دارد
توضیحات:
C2000 دارای PLC داخلی، قیمت مناسب، مد کنترلی FOC ، قابلیت کنترل سرعت، موقعیت و گشتاور
شرکت سازنده:
دلتا
کشور سازنده:
چین
پیوست‎ها
راهنما کامل اینورتر دلتا C200
راهنما کامل اینورتر دلتا C200
دانلود (13.9M)
راهنما تنظیم پارامتر C200
راهنما تنظیم پارامتر C200
دانلود (6.99M)

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم