برچسب های محصول
دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43

تحلیل وبررسی کلی اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43

  1. اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43 در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود.
  2. اینورتر دو اسب دلتا M؛ مد SENSORLESS VECTOR پشتیبانی میکند.
  3. اینورتر دو اسب دلتا M؛طراحی فشرده دارد که برای توانهای پایین و متوسط مورد کاربری قرار میگیرد.
ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
11,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز دلتا سری B مدل VFD007B21A اینورتر یک اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD007B21A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر یک اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 0.75 کیلووات دلتا سری B مدل VFD007B43A اینورتر یک اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD007B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر یک اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
15,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 1.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD015B43A اینورتر دو اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD015B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر دو اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات دلتا سری B مدل VFD022B21A اینورتر سه اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD022B21A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سه اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 2.2 کیلووات دلتا سری B مدل VFD022B43B اینورتر سه اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD022B43B در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سه اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B23A اینورتر پنج اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنج اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 3.7 کیلووات دلتا سری B مدل VFD037B43A اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD037B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنج اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 5.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD055B23A اینورتر هفت و نیم اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD055B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر هفت و نیم اسب تکفاز دلتا B؛ مد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 5.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD055B43Aاینورتر هفت و نیم اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD055B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود.اینورتر هفت و نیم  اسب سه فاز دلتا B؛ مد...
42,400,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر تک فاز 7.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD075B23A اینورتر ده  اسب تکفاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD075B23A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر ده اسب تکفاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 7.5 کیلووات دلتا سری B مدل VFD075B43A اینورتر ده اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD075B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر ده اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 11 کیلووات دلتا سری B مدل VFD110B43A اینورتر پانزده اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD110B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پانزده اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 15 کیلووات دلتا سری B مدل VFD150B43A اینورتر بیست اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD150B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر بیست اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز  18.5کیلووات دلتا سری B مدل VFD185B43A اینورتر بیست و پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD185B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر بیست و پنج اسب سه فاز دلتا B؛...
79,200,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 22 کیلووات دلتا سری B مدل VFD220B43A اینورتر سی اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD220B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر سی اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 30 کیلووات دلتا سری B مدل VFD300B43A اینورتر چهل اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD300B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر چهل اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
133,400,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 37 کیلووات دلتا سری B مدل VFD370B43A اینورتر پنجاه اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD370B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر پنجاه اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور...
154,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 45 کیلووات دلتا سری B مدل VFD450B43A اینورتر شصت اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD450B43A در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر شصت اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 55 کیلووات دلتا سری B مدل VFD550B43C اینورتر هفتاد و پنج اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD550B43C در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر هفتاد و پنج اسب سه فاز دلتا B؛...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کلی اینورتر سه فاز 75 کیلووات دلتا سری B مدل VFD750B43C اینورتر صد اسب سه فاز دلتا B؛با پارت نامبر فنی VFD750B43C در بازار صنعت شناخته و خرید و فروش میشود. اینورتر صد اسب سه فاز دلتا B؛ مد وکتور حلقه باز...
توضیحات

تحلیل وبررسی دقیق اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43

1-اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43،فرکانس خروجی 400 هرتز دارد.

2-اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43،منحنی V/f قابل تنظیم و کنترل بردار نیز دارد.

3-اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43،فرکانس حامل تا 15کیلوهرتز دارد.

4-اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43 دارای پورت RS-485 (پشتیبانی از مدباس) میباشد.

5-اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43 نرخ باود ریت آن 38400 میباشد.

لازم به ذکر هست اینورتر دلتا سری M از رده تولید خارج شده اند و  اینورتر دلتا سری MS300 در رنج توانی کامل جایگزینی فوق العاده برای آن محسوب میشود در تصویر زیر اینورتر دلتا M را مشاهده میکنیم:

DELTA M INVERTER

برای مقایسه اینورتر دلتا M با انواع اینورتر، آزندکنترل بهترین مرجع  میباشد.

نقاط قوت اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43


1-اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43 از PID پشتیبانی میکند.

2-اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا M؛دارای کی پد جداشونده LCMC02E میباشد و قابلیت نصب برای بر روی درب تابلو از طریق کابل فلت با پین هدر 5×2(EG1010؛EG2010؛EG3010؛EG5010) را دارد.

3-اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا M؛دارای ولوم میباشد.

نقطه ضعف اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43

اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43 کاربری محدودی در صنعت کشورمان دارد و در موارد سبک مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربری اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43؛به چه شکل میباشد؟

کاربری اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M؛با پارت نامبر فنی VFD015M43 آن در موارد زیر میباشد:

ماشین بسته بندی؛ دستگاه پیراشکی؛ تردمیل; فن کنترل دما/رطوبت برای کشاورزی و آبزی پروری؛ میکسر برای فرآوری مواد غذایی؛ ماشین سنگ زنی؛ دستگاه حفاری؛ ماشین تراش هیدرولیک اندازه کوچک؛ آسانسور; تجهیزات پوشش؛ دستگاه فرز اندازه کوچک؛ بازوی ربات دستگاه تزریق (گیره); دستگاه چوب (رنده دو طرفه نجاری); دستگاه خم کن لبه، الاستیسایزر و غیره

ابعاد اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43

vfd-M

آیا به اینورتر 1.5 کیلووات سه فاز دلتا سری M مدل VFD015M43،میتوان توجه ویژه ای داشت ؟

اینورتر دلتا M دو اسب سه فاز در صنایع سبک بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به قابلیت های حذف نویز منحصربه فردش بسیار مورد پسند صنعتگران میباشد.برای خرید  انواع اینورتر دلتا بویژه اینورتر دو اسب سه فاز دلتا M از آزندکنترل و بررسی قیمت آن با کارشناسان آزندکنترل از طریق واتساپ یا تلفنی با شماره های 02188839002 و 09124744857 ارتباط بگیرید.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

سری اینورتر:
دلتا سری M
ولتاژ ورودی:
سه فاز 380 ولت
ولتاژ خروجی:
سه فاز 380 ولت
محدوده توان اینورتر (KW):
1.5 کیلووات
توان اینورتر (HP):
2 اسب بخار
حداکثر تغییرات بار:
تا 20% توان نامی
مناسب برای حرکت (واکنش) سریع:
ندارد
مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک:
ندارد
دارای Brake Unit داخلی:
دارد
دارای کی پد جدا شونده:
دارد
دارای پی ال سی داخلی:
ندارد
تعداد ورودی و خروجی PLC داخلی:
فاقد PLC داخلی
دارای پورت ارتباطی RS-485 و پروتکل Modbus:
دارد
دارای پورت ارتباطی CANopen:
ندارد
پورت های ارتباطی قابل افزایش:
فاقد توانایی افزایش پورت
فرکانس خروجی:
400~0.1 هرتز
دما و رطوبت مجاز:
دما: بین 10- تا 40+ سانتی گراد - رطوبت: 5 الی 90 درصد
توضیحات:
اینورتر ورودی سه فاز دلتا 1.5KW
شرکت سازنده:
دلتا
کشور سازنده:
چین

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم