دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

سرو دلتا مدل A2-400W-3000RPM( ترمزدار)

تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-400W-3000RPM (ترمزدار)

 سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:

1-دقت بیشتر نسبت به سری B2 دلتا 

2-داشتن مد پوزیشن داخلی نسبت به  سری B2 دلتا 

ادامه مطلب
15,695,000 تومان
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
13,750,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-400W-3000RPM (دارای ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
12,000,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-750W-3000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
14,438,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-750W-3000RPM (دارای ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
14,358,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-1000W-2000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
18,700,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-1000W-2000RPM (دارای ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
14,545,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-1000W-3000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
17,600,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-1000W-3000RPM (دارای ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
18,280,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-1500W-2000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
22,177,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-1500W-2000RPM (دارای ترمز)  سرو موتور سری B2 دلتا جزو سروموتورهای اقتصادی کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری A2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد:...
11,892,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  B2-400W-3000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
15,695,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-400W-3000RPM (ترمزدار)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
12,154,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-750W-3000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
15,850,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-750W-3000RPM (ترمزدار)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
16,315,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-750W-1000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
18,600,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-1000W-1000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
16,500,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-1000W-2000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
20,847,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-1000W-2000RPM (ترمزدار)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
20,280,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-1500W-2000RPM (بدون ترمز)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
24,176,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه سرو دلتا مدل  A2-1500W-2000RPM (ترمزدار)  سرو موتور سری A2 دلتا جزو سروموتورهای آپشنال کمپانی دلتا در کشور محسوب می شوند که تفاوت هایی نسبت به سری B2 دارند.تفاوت های مهم که می توان نام برد: 1-دقت...
توضیحات

سروو موتور چیست؟

سروموتور (به انگلیسی: Servo motor) یا موتور کنترل (به انگلیسی: Control motor) ،یک نوع موتور الکتریکی می باشد که به دلیل استفاده در پروژه های صنعتی که نیاز به دقت بالا به صورت حلقه بسته دارند،مجهز به سیستم های کنترل فیدبک دار شده اند،که متغیر کنترل شونده،موقعیت،سرعت،گشتاور،می باشد.لختی در این موتورها بسیار پایین بوده و در نتیجه سرعت در این نوع موتورهای بسیار سریع است.

اولین سیستم های الکتریکی سرو با نام سرو موتورهای DC پا به عرصه دنیای صنعتی گذاشتند،صرف نظر از مشکلات ذاتی موتورهای DC مانند ساختار پیچیده(به خصوص در ماشین های ِDCبا جبران سازی کامل)،راندمان پایین تر نسبت به ماشین های ACو همچنین قیمت بالا وهزینه ی تعمیرات و نگهداری زیاد داشتند،ماشین های DC به دلیل جاروبکهای کربنی نیازمند نگهداری وبازدیدهای دوره ای می باشند وبه دلیل کموتاتورهای مکانیکی قابلیت اطمینان در این ماشین ها نیز کاهش چشمگیری می یابد وامکان یکسوسازی جریان های بزرگ را ندارند.  

موتورهای سرو یکی از پر کاربردترین موتورهای مورد استفاده در صنعت هستند که قابلیت برنامه ریزی و تنظیم پارامتر ها و همچنین دقت بالای این موتور ها از مزایای این موتور هاست کاربرد کلی موتور های سرو در زمینه ی ربات،ماشین های افزار خودکار،درب های اتومات،آسانسور ها و کلیه ی وسایل خودکار مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولاً قطر این موتورها کم اما درازای آنها زیاد می‌باشد. اما نسبت به موتورهای معمولی قیمت بالاییدارند.

سرو موتور یک دستگاه کوچکی است که یک محور (shaft) خروجی دارد. این محور قادر است تا در یک موقعیت و زاویه ای خاص با ارسال سیگنال رمزی قرار گیرد. در واقع چگونگی حرکت وموقعیت های زاویه ای این محور خروجی توسط دسته ای از سیگنالهای رمزی که برای سیم کنترل آن تعریف می شودکنترل می شود. برای طول مدت زمانیکه یک سیگنال فعال بوده و یک پالس برروی خط ورودی آن قرار دارد این محور خروجی در موقعیت خاص زاویه ای که مختص آن سیگنال است قرار می گیرد و با تغییر سیگنال رمزی موقعیت زاویه ای تغییر می کند. در عمل سرو موتورها در صنایع رباتیک وتولیدات صنعتی مانند موتورهای کنترل کننده هواپیماها کنترل موقعیت سطوح ( مانند آسانسورها و … ) و… کاربرد وسیعی دارند.

در واقع به موتورهایی که به سرعت به سیگنال خطا پاسخ می دهند و سریعاً به بار شتاب می دهند سرو موتور گفته میشود.

به طور کلی سرو موتورها موتورهای بسیار دقیقی هستند که میتوانیم در آنها موقعیت شفت سرو را کنترل کنیم ، علاوه بر کنترل موقعیت شفت سرو ، قدرت و سرعت چرخش شفت سرو موتور را نیز میتوانیم کنترل کنیم. 

سرو

پس این چنین نتیجه گیری می کنیم که نحوه­ ی کنترل سرو موتورها درسه مد زیر انجام می گیرد:

1-مد موقعیت(Position)

2-مد سرعت (Speed)

3-مد گشتاور(torque)

مشخصات اصلی که در هر سرو موتور دیده می شود عبارتست از :

۱- گشتاور خروجی موتور باید متناسب با ولتاژ بکار گرفته شده آن باشد .

۲- جهت گشتاور سرو موتور باید به پلاریته لحظه ای ولتاژ کنترل بستگی داشته باشد .

چرا سرو موتور های AC

به دلیل دارابودن مشخصه های بسیارمناسب در ماشینهای AC مانند: راندمان بالا، گشتاور مناسب و نرم که مهمترین عامل رقابت بین ماشن های AC و DC می باشد،ماشینهای DC کم کم جای خود را به ماشین های AC دادند و به تبع آن ، سرو موتور های AC نیز جایگزین سرو موتورهای DCشدند،هرچند هنوز هم از سرو موتورهای DCدر برخی موارد محدود استفاده می شود(در مواقعی که به توان زیاد نیاز داریم از سرو موتور DC استفاده می شود .اما امروز تحقیقات دامنه داری در حال اجراست تا بتوان از موتور های قفس سنجابی سه فاز با توان بالا به عنوان سرو موتور در سیستم های کنترل استفاده نمود.)

سرو موتورها به طور کلی به ۲ دسته کلی DCو AC تقسیم میشوند که قالبا در صنعت از سرو موتور های AC استفاده میکنند که به صورت ۳ فاز و تک فاز در بازار موجود میباشد که البته موتور های این سیستم به صورت ۳ فاز میباشند و فقط مبدل قدرت آنها (درایو سرو موتورها) تکفاز و ۳ فاز میشود.

تفاوت یک سرو درایو و سرو موتور با یک موتور و درایو AC  چیست؟

ترکیب یک سرو موتور و یک سرو درایو مانند ترکیب یک موتور AC و یک درایو (اینورتر) می باشد با این تفاوت که ترکیب اینورتر و موتور AC یک سیستم کنترلی حلقه باز (open-loop) میباشد در حالی که ترکیب یک سرو موتور و یک سرو درایو یک سیستم کنترلی حلقه بسته (close-loop) می باشد. این وجه تمایز بزرگترین تمایز بین سرو موتورها و موتورهای معمولی می باشد.

کاربرد های سروو موتور

سرو موتورها در محدوده ی کسری از کیلو وات تا ده ها کیلو وات مورد استفاده قرار می گیرند،سرو موتورها با توان های پایین اغلب در اتومبیل ها،ماشینهای ابزار وانواع مختلف شیرهای استفاده می شود در حالی که سرو موتورها با توان بالاتر در ماشینهای نورد کاغذ،بالابرها،آسانسورها،ماشینهای تعلیق جرثقیلها و... مورد استفاده قرار می گیرند. سرو موتورهای با توان کمتر از یک کیلو واتبرای ماشین های خاص استفاده می شوند،البت ناگفته نماند که استپر موتورهای خطی نیز جزو موتورهای سرو محسوب می شوند.

در سرو موتورهای صنعتی برای گرفتن فیدبک و یا بازخورد از حرکت موتور عموما از انکودر استفاده می شود که انکدر از داخل به شفت موتور متصل شده اند.

از سرو موتوردر تمام پروسه های کنترلی و عمومی که نیاز به موتور الکتریکی می باشد میتوان استفاده کرد ولی بدلیل قیمت بالای  این موتورها از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی باشد تا از آنها استفاده نمود ولی در بعضی پروسه ها باید فقط و فقط از سرو موتور استفاده کرد زیرا دقت بسیار بالا،سرعت وعکس المل سریع،گشتاور متغیر وبالا نسبت به سایر موتورهای دیگر را دارد،به همین دلیل از سرو موتور در موارد زیر استفاده می شود:

ماشین آلات تولید قطعات الکترونیکی،انواع ماشین آلات CNC فلزات،ماشین آلات CNCطلا وچوب،ماشین آلات بسته نساجی،انواع ماشین آلات چاپ،انواع روبات های صنعتی،روبات های تجهیزات پزشکی،شبیه ساز خودرو،سینمای 5بعدی و 3 بعدی،ماشین آلات تزریق پلاستیک  

مارک های برتر سروموتور عبارتند از :Mitsubishi ساخت کشور ژاپن

Panasonic ساخت کشور ژاپن

Yaskawa ساخت کشور امریکا

Delta ساخت کشور تایوان

نکات مهم در انتخاب سروموتور:

1-تعداد ورودی وخروجی servo

2-فرکانس پالس ورودی سرو

3-انکودر موتور servo

4-پاور drive servo

5-ساختمان موتور servo

6-قدرت پردازش cpu

7-فرکانس پاسخ servo

8-پشتیبانی از انکودر دوم

9-مشخصه های نرم افزارهای

10-تعریف پذیر بودن ورودی ها و خروجی ها

11-حرکت نرم در سرعت پایین

12-مد کنترل موقعیت داخلی

13-شبکه

معرفی سرو موتورهای شرکت دلتا

کمپانی دلتادر طول فعالیت خود،محصولات متنوعی را روانه بازارهای جهانی کرده و با گذشت زمان به طور مداوم در حال بروز رسانی محصولات و تولید محصولاتی با کیفیت و قابلیت بالاتر کرده است. در این میان سرو موتور نیز یکی از تولیدات این کمپانی بزرگ بوده که در سال 2004و با نام ASDAوارد بازارهای جهانی شد و پس از آن نیز بروز رسانی این محصول آغاز شد.امروزه سرو موتورهای دلتا،جایگاه بالایی در صنایع در سطح جهانی دارد  ومدلهای متنوعی از سرو ها با قابلیت های مختلف جهت کارهای کنترلی  مختلف توسط این کمپانی ارائه شده است که میتوان به مدلهایM-AB-A2-B2-B-Mو...اشاره کرد.در صنایع کشور عزیزمان نیز سرو موتورهای دلتا  از جایگاه بالایی برخوردار می باشد که در این میان سرو ها،سری A2، B2 دارای محبوبیت بیشتری هستند.

نحوه ی کد خوانی موتور و درایو سرو محصولات کمپانی دلتا:

نحوه ی کدخوانی سرو درایو A2

نحوه ی کدخوانی سرو موتور دلتا

نرم افزار سرو دلتا

نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا ، نرم افزار  ASDA-SOFT می باشد و میتوانید این نرم افزار را از طریق لینک زیر دانلود کنید.

نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا

راهنمای نرم افزار سرو دلتا

راهنمای نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا(نرم افزار  ASDA-SOFT) را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

راهنمای نرم افزار برقراری ارتباط PC و سرو دلتا

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

مدل سرو موتور:
سرو موتور A2-400W-3000RPM ( ترمزدار )
نوع سرو:
A2
ظرفیت:
400W
حداکثر دور موتور:
3000RPM
وضعیت ترمز:
دارای ترمز
برق ورودی:
تکفاز
گشتاور *(N-m):
1.27
سایز فلنج:
60
قطر شفت:
14
کد تجاری درایو:
ASD-A2-0421-M
کد تجاری موتور:
ECMA-C20604SS
کد تجاری کانکتور قدرت:
ASDBCAPW0100
کد تجاری کابل اینکودر (5متری):
ASD-CAEN0005
شرکت سازنده:
دلتا
کشور سازنده:
چین
کد تجاری محصول:
سرو موتور A2-400W-3000RPM ( ترمزدار )

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم