دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-18

تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-18

مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-18  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی NPN و خروجی ارتباطی RS485، ابعاد 48*96 میلیمتر و قابلیت اندازه گیری جریان DC از جمله مالتی پنل میترهای پرمصرف آتونیکس در صنعت می باشد. 

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-40 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-40  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله و خروجی 20-4 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-41 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-41  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله،ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-4N مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-4N  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED و فاقد فاکشن خروجی می باشد و با توجه به ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-10 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-10  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله و خروجی 20-4 میلی آمپر،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-11 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-11  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله،ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-18 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-18  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی NPN و خروجی ارتباطی RS485،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-4N مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-AA-1N  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED و فاقد فاکشن خروجی می باشد و با توجه به ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-40 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-40  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله و خروجی 20-4 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-41 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-41  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله، ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-48 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-48  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی NPN و خروجی ارتباطی RS485،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-4N مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-4N  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED و فاقد فانکشن خروجی می باشد و با توجه به ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-10 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-10  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله و خروجی 20-4 میلی آمپر،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-11 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-11  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله،ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-18 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-18  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی NPN و خروجی ارتباطی RS485،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-1N مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-1N  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED و فاقد فاکشن خروجی می باشد و با توجه به ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-40 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-40  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله و خروجی 20-4 میلی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-41 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-41  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله، ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-48 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-48  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی NPN و خروجی ارتباطی RS485،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-4N مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-4N  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED و فاقد فانکشن خروجی می باشد و با توجه به ابعاد 48*96 میلیمتر و...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-10 مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DV-10  از نوع پنل مترهای اسکیل پذیر با صفحه نمایش 4 رقمی LED می باشد و با توجه به داشتن یک خروجی رله و خروجی 20-4 میلی آمپر،...
توضیحات

ویژگی های اصلی پنل میتر آتونیکس نمایشگر آمپرمتر DC مدل AUTONICS MT4W-DA-18

 • دارای ورودی آمپر DC جهت اندازه گیری جریان های (۲m،۵m،۵۰m،۴-۲۰m،۲۰۰m،۵۰۰m،۲A،۵A)
 • خروجی اول NPN
 • خروجی دوم RS485 
 • تغذیه ۱۲-۲۴ VDC
 • نمایشگر ۴ عدد با قابلیت تعریف نقطه اعشار
 • ابعاد ۴۸*۹۶ میلی متر
 • قابلیت تعریف SCLAE جهت مقدار نمایش

پنل میتر چیست؟

پنل متر ابزاری مقرون به صرفه و با کارایی بالا برای نمایش و کنترل متغیرهای آنالوگ مانند ولتاژ، جریان، فرکانس و سرعت می باشد که در دستگاهای مختلف کاربرد دارند.  پنل مترها و ترمومترها برای اندازه گیری و نمایش کمیت های فیزیکی و الکتریکی مختلف استفاده می شوند و معمولا روی تابلوها و تجهیزات صنعتی نصب می شوند .پنل متر دما ،پنل متر ولتاژ ،پنل متر جریان ،پنل متر توان الکتریکی و پنل متر وزن از متداول ترین نوع پنل مترهای مورد استفاده در صنعت اتوماسیون می باشد. به زبان ساده، پنل متر، نمایشگر دیجیتالی است که بر روی پنل کنترل نصب می‌شوند.

وظیفه اصلی پنل متر، دریافت سیگنال ورودی و تبدیل آن به مقدار قابل نمایش پارامتر فیزیکی است. به صورت کلی، ورودی پنل مترها، ولتاژ، جریان، مقاومت یا شار می‌باشد. بیشتر مواقع، سیگنال ورودی پنل متر، از سنسورها گرفته می‌شود و پنل متر آن را به مقادیر پارامتر فیزیکی مربوطه نظیر فشار، دما، دبی و … تبدیل می‌کند. پنل مترها در بسیاری موارد، دارای خروجی‌های مختلفی هستند که می‌توانند به عنوان یک کنترلر ساده نیز عمل کنند.

عملکرد این دستگاه ها به این صورت است که دارای چندین ترمینال برای وصل کردن برق تغذیه خود دستگاه، سیم CT ها برای اندازه گیری جریان فازها و اتصال هر سه فاز برای اندازه گیری ولتاژ می باشد. در واقع با وصل کردن اتصالات گفته شده در بالا، این دستگاه قادر خواهد بود تمام موارد دلخواه را نمایش دهد.

البته نمایشگرها از نظر امکانات متفاوت می باشند. بعضی از نمایشگر ها فقط قابلیت اندازه گیری ولتاژ سه فاز و تک فاز و همچنین نمایش جریان عادی مصرفی سه فاز مدار را دارند. بعضی از نمایشگرها علاوه بر اندازه گیری جریان متوسط و True Rms سه فاز و ولتاژ های سه فاز و تک فاز قادر به اندازه گیری فرکانس می باشد.بعضی از دستگاه قابلیت شبکه شدن را نیز دارند. پس باید بسته به نیاز خودمان دستگاه مورد نظر را انتخاب کنیم.

برخی از پنل مترها، دارای خروجی های خاصی به شرح زیر میباشند:

 • خروجی آنالوگ، که جریانی یا ولتاژی هستند.
 • درگاه ارتباطی که میتواند به صورت RS485/422 یا RS232 باشد.

پنل میتر آتونیکس سری MT4W/MT4Y

پنل های اندازه گیری دیجیتال با ابعاد فشرده سری MT4Y/MT4W آتونیکس دارای انواع آپشن ها و گزینه های ورودی و خروجی بوده که قابلیت استفاده از این سری در انواع کاربردها را ارائه می دهد. این سری توانایی نمایش مقدار اندازه گیری شده را بین -1999 تا 9999 دارد و دارای فانکشن های کاربرپسند متنوع مانند حد پایین/بالای اسکیل نمایش، اندازه گیری فرکانس AC ، تنظیم نقطه صفر، و فانکشن اسکیل مقدار خروجی انتقالی PV می باشد. سری MT4Y آتونیکس در ابعاد استاندارد 72*36 و سری MT4W در ابعاد 96*48 در دسترس می باشند.

مشخصات کلی پنل میتر آتونیکس سری MT4W/MT4Y:

 • دارای خروجی های : RS485 ، سریال سرعت پایین ، جریانی ۲۰-۴ میلی آمپر ، BCD ، رله ، PNP / NPN
 • حداکثر ورودی قابلیت اندازه گیری : 500VDC , 500VAC , 5ADC , 5AAC
 • میزان نمایش رنج : ۱۹۹۹-۹۹۹۹
 • دارای فانکشن تعریف حد بالا و پایین با قابلیت scale 
 • ولتاژ تغذیه ۱۲ تا ۲۴VDC  و ۱۰۰تا ۲۴۰VAC
 • دارای فانکشن های متنوع : مانیتورینگ ، حداقل میزان نمایش ، تاخیر سیکل ، اصلاح نمایش بالا ، معیار خروجی جریان ، فانکشن صفر، مقدار نمایش Hight / Low Limit، نمایش مقدار ماکزیمم (Peak). نمایش سیکل تاخیر، تنظیم نقطه صفر، خروجی انتقال 4تا20 میلی آمپر
 • فرکانس : : 0.1 تا 9999Hz
 • شرایط محیطی : دما (-10 تا 50℃)، رطوبت (35 تا 85% RH)
 • ابعاد و اندازه Compact
 • دارای ورودی و خروجی های متنوع (گزینش پیش فرض، نشانگر / بدون خروجی)
 • ورودی: ولتاژ DC، جریان AC، ولتاژ AC، جریان DC
 • رنج نمایش : 1999- الی 9999
 • خروجی کلکتور باز NPN / PNP ، خروجی رله ای
 • اندازه گیری فرکانس AC (محدوده 0.1 الی 9999 هرتز)
 • ماکزیمم مقادیر مجاز ورودی:
 • برای ولتاژDC   - 500ولتDC
 • برای جریان DC  -  5 آمپر
 • برای ولتاژ AC  -  500 ولت AC
 • برای جریان AC  -  5 آمپر

مواردی که در خرید نمایشگرها باید درنظر گرفت عبارت اند از:

 1. دقت اندازه گیری جریان
 2. قابلیت اندازه گیری جریان True Rms
 3. تعداد نشانگر
 4. شکل ظاهری و نوع نصب
 5. ابعاد پنل میترجهت قرار دادن در تابلو برق
 6. نوع خروجی مورد نیاز (رله ، جریان ، بدون خروجی و …)
 7. تغذیه پنل میتر (۲۴ ، ۲۲۰ ، AC ، DC و …)
 8. نوع پارامتر اندازه گیری (جریان ، ولتاژ ، فرکانس و … )
 9. داشتن قابلیت Scale

نحوه ی کدخوانی مالتی پنل میتر آتونیکس مدل MT4W-DA-18

مشخصات پنل میتر MT4W-DA-18

مشخصات مالتی پنل میتر آتونیکس سری MT4W/MT4Y

ابعاد و مشخصات ظاهری پنل میتر آتونیکس سری  MT4W 

(اندازه ها به میلیمتر می باشد.)

ابعاد پنل میتر آتونیکس سری MT4W

تشریح نمایشگر پنل میتر آتونیکس سری MT4Y/MT4W

تشریح نمایشگر پنل میتر آتونیکس سری MT4W/MT4Y

 1. HI: نمایش خروجی HI تنظیم شده
 2. GO : نمایش خروجیGO تنظیم شده
 3. LO : نمایش خروجی LOW تنظیم شده
 4. کلید MODE  
 5. کلید چپ: جا به جایی ارقام، ورود به مد پارامتر / کلید بالا و پایین : تغییر دادن مقدار تنظیمی SV
 6. قسمت لیبل دستگاه

*روی صفحه نمایش مدل MT4Y-4N قسمت های 1، 2 و 3 و روی صفحه نمایش مدل MT4W-4N قسمت های 4، 5 و 6 وجود ندارند.

*در مدل MT4Y–4،3 خروجی OUT به منظور خروجی GO استفاده می شود و قسمت های 1 و 3 روی صفحه نمایش وجود ندارند.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع نمایش
جریان DC
وضعیت خروجی
خروجی NPN + خروجی ارتباطی RS485
سایز
96x48
ولتاژ تغذیه
12-24VDC
شرکت سازنده
آتونیکس
کشور سازنده
کره جنوبی
نام تجاری محصول
MT4W-DA-18

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم