برچسب های محصول
دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2

تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2

 • کد فنی: ATV11HU18M2
 • ورودی: تک فاز 220 ولت
 • توان: 0/75  کیلووات
 • کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های اتوماتيک و ...
ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.18 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU05M2 کد فنی: ATV11HU05M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 0/18  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.55 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU12M2 کد فنی: ATV11HU12M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 0/55  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2 کد فنی: ATV11HU18M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 0/75  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.5 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU29M2 کد فنی: ATV11HU29M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 1.5  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 2.2 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU41M2 کد فنی: ATV11HU41M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 2.2 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.18 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H018M2 کد فنی: ATV31H018M2 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.18 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.4 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H037M2 کد فنی: ATV31H037M2 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.4 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.55 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H037M2 کد فنی: ATV31H037M2 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.55 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3 کد فنی: ATV31H075M2/3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.75 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.1 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU11M2/3 کد فنی: ATV31HU11M2/3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 1.1 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.5 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU15M2/3 کد فنی: ATV31HU15M2/3 ورودی: سه فاز 220  ولت توان: 1.5 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 2.2 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU22M2/3 کد فنی: ATV31HU22M2/3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 2.2 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 3 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU30M3  کد فنی: ATV31HU30M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 3 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 3 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU40M3 کد فنی: ATV31HU40M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 3 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 5.5 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU55M3 کد فنی: ATV31HU55M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 5.5 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 7.5 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU75M3 کد فنی: ATV31HU75M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 7.5 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.4 کیلووات سه فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H037N4 کد فنی: ATV31H037N4 ورودی: سه فاز 380 ولت توان: 0.4 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.4 کیلووات سه فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H055N4 کد فنی: ATV31H055N4 ورودی: سه فاز 380 ولت توان: 0.4 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات سه فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075N4 کد فنی:  ATV31H075N4 ورودی: سه فاز 380 ولت توان: 0.75 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
توضیحات

بررسی اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2

اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2  یکی از سری‌های اینورتر ATV11  با ویژگی‌های زیر است:

 •   ولتاژ ورودی 200 تا 240 ولت
 •  دامنه سرعت 1 تا 20
 •  دامنه تغییرات فرکانس حامل بین 2 تا 16 هرتز
 • درجه حفاظتی IP20
 •  تحمل اضافی بار 60 ثانیه‎ای تا 150 درصد
 •  دارای ورودی آنالوگ ولتاژ
 • دارای ورودی ترمیستور
 • دارای سیستم کنترلی PI
 • دارای پارامترهای کنترلی حفاظتی
 • دارای یونیت ترمز داخلی
 • دارای یک خروجی رله
 • دارای خروجی دیجیتال
 • دارای خروجی آنالوگ
 • قابلیت اتصال پتانسیومتر
 • دارای ورودی دیجیتال
 • دامنه تغییر فرکانس از 0 تا 200 هرتز
 •  دارای ورودی آنالوگ جریان
 • این مدل اینورتر اشتایدر، مناسب برای محدوده عملکرد در دمای 10- تا 50+ در جه سانتی‌گراد بدون تغییر جریان دهی
 •  کاربرد، نصب و برنامه پذیری آسان و راحت
 •   دارای گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش به مدت دو سال

 سیم کشی اینورتر تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2

این مدل اینورتر دارای سیم کشی عمومی  تصویر زیر است که می‌توانید آن را مشاهده کنید:

سیم کشی عمومی اینورتر اشنایدر سری ATV11

نکات قابل توجه‌ در مورد اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:به شرح زیر است:

• گالوانومتر یا رله سطح پایین.
• سرکوبگرهای تداخل را در تمام مدارهای القایی نزدیک درایو یا متصل به یک مدار قرار دهید (رله، کنتاکتور، شیر برقی و غیره) رله خطا، برای نشان دادن از راه دور وضعیت درایو.
• داخلی + 15 ولت. اگر از منبع خارجی استفاده می‌شود (حداکثر + 24 ولت)، 0 ولت منبع را به 0 ولت وصل کنید.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که این سری داری کیپد با صفحه نمایش، کلیدهای جهت برای تغییر پرامترها، ولوم تنظیم فرکانس و... است که کار را برای کاربر راحت‌تر می‌کند.

تعمیر و نگهداری اینورتر اشنایدر سری ATV11

این سری نیاز به شرایط خاص برای نگهداری و تنظیم مجدد ندارد اما بهتر است برای طول عمر بیشتر و برای نگهداری بهتر این سری به نکات زیر توجه کنید.

 •  وضعیت و محکم بودن اتصالات را بررسی کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که دمای اطراف دستگاه در حد قابل قبولی باقی می‌ماند و تهویه مناسب است
 • چک فن‌ها  (متوسط ​​عمر مفید فن ها: 3 تا 5 سال بسته به شرایط کار).
 • گرد و غبار را از درایو پاک کنید.
 •  اگر در حین راه اندازی یا عملیات مشکلی پیش آمد، اطمینان حاصل کنید که توصیه‌های مربوط به آن محیط، نصب و اتصالات درس چک شده است.
 • در صورت بروز خطای غیر قابل تنظیم، منبع تغذیه درایو را قطع کنید. منتظر بمانید تا نمایشگر به طور کامل خاموش شود و علت عیب را پیدا کنید تا آن را اصلاح کنید.
 •  منبع تغذیه را بازیابی کنید و اگر عیب ناپدید شده باشد، این کار برطرف می‌شود.
 • در برخی موارد ممکن است پس از ناپدید شدن عیب، راه اندازی مجدد خودکار وجود داشته باشد.

قیمت و خرید اینورتر 0.55 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU12M2

اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2 برای استفاده در صنایع مختلف عمومی  و سبک مانند: کمپرسورها، میکسرها، نوار نقاله‌ها، دستگاه‌های تهویه و فن، پمپ‌ها، دستگاه‌های بسته بندی، دستگاه‌های ورزشی، درب‌های اتوماتیک، صنایع غذایی و... بسیار مناسب است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2 از طریق واتساپ با آزند کنترل نمایندگی اینورتر اشتایدر در تماس باشید. همچنین می‌توانید از طریق سایت ثبت سفارش کرده و این محصول را خریداری کنید.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

سری اینورتر:
اشنایدر سری ATV11
ولتاژ ورودی:
تکفاز 220 ولت
ولتاژ خروجی:
سه فاز 220 ولت
محدوده توان اینورتر (KW):
0.75 کیلووات
دارای Brake Unit داخلی:
دارد
دارای کی پد جدا شونده:
ندارد
دارای پی ال سی داخلی:
دارد
دارای پورت ارتباطی RS-485 و پروتکل Modbus:
ندارد
دارای پورت ارتباطی CANopen:
ندارد
فرکانس خروجی:
200 هرتز
دما و رطوبت مجاز:
محدوده عملکرد در دمای 10 - تا 50 + درجه
توضیحات:
اینورتر 0.75 کیلو وات سری ATV11(کاربری سبک اشنایدر)
شرکت سازنده:
اشنایدر
کشور سازنده:
اندونزی

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم