دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3

تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3

 • کد فنی: ATV31H075M2/3
 • ورودی: تک فاز 220  ولت
 • توان: 0.75 کیلووات
 • کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های اتوماتيک و ...
ادامه مطلب
استعلام بگیرید
برچسب های محصول
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.18 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU05M2 کد فنی: ATV11HU05M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 0/18  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.55 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU12M2 کد فنی: ATV11HU12M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 0/55  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU18M2 کد فنی: ATV11HU18M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 0/75  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.5 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU29M2 کد فنی: ATV11HU29M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 1.5  کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 2.2 کیلووات تکفاز اشنایدر سری ATV11 مدل ATV11HU41M2 کد فنی: ATV11HU41M2 ورودی: تک فاز 220 ولت توان: 2.2 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.18 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H018M2 کد فنی: ATV31H018M2 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.18 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.4 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H037M2 کد فنی: ATV31H037M2 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.4 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.55 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H037M2 کد فنی: ATV31H037M2 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.55 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3 کد فنی: ATV31H075M2/3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 0.75 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.1 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU11M2/3 کد فنی: ATV31HU11M2/3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 1.1 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.5 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU15M2/3 کد فنی: ATV31HU15M2/3 ورودی: سه فاز 220  ولت توان: 1.5 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 2.2 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU22M2/3 کد فنی: ATV31HU22M2/3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 2.2 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 3 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU30M3  کد فنی: ATV31HU30M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 3 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 3 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU40M3 کد فنی: ATV31HU40M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 3 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 5.5 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU55M3 کد فنی: ATV31HU55M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 5.5 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 7.5 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31HU75M3 کد فنی: ATV31HU75M3 ورودی: تک فاز 220  ولت توان: 7.5 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.4 کیلووات سه فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H037N4 کد فنی: ATV31H037N4 ورودی: سه فاز 380 ولت توان: 0.4 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.4 کیلووات سه فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H055N4 کد فنی: ATV31H055N4 ورودی: سه فاز 380 ولت توان: 0.4 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ، درب‌های...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلووات سه فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075N4 کد فنی:  ATV31H075N4 ورودی: سه فاز 380 ولت توان: 0.75 کیلووات کاربرد: دستگاه‌های تهويه و فن ، پمپ‌ها ، نوار نقاله‌ها ، نانوايی ،...
توضیحات

بررسی اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3

اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3 یکی از سری‌های اینورتر برند اشنایدر  است. کاربری راحت و ویژگی‌های اینورتر اشنایدر سری ATV31 منحصر به فرد است که در ادامه به بررسی بیشتر ویژگی‌های این مدل خواهیم پرداخت:

 • دارای خروجی دیجیتال
 • دارای خروجی آنالوگ
 • قابلیت اتصال پتانسیومتر
 • دامنه تغییرات فرکانس حامل بین 2 تا 16 هرتز
 • درجه حفاظتی IP20
 • تحمل اضافی بار 60 ثانیه‎ای تا 150 درصد
 • کاربرد، نصب و برنامه پذیری آسان و راحت
 • دارای گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش به مدت دو سال
 • دارای یک خروجی رله
 • اینورتر اشنایدر دارای ورودی دیجیتال
 • دامنه تغییر فرکانس از 0 تا 200 هرتز
 • ولتاژ ورودی 200 تا 240 ولت
 • دامنه سرعت 1 تا 20
 • قابلیت پارامترهای راه اندازی موتور
 • دارای ورودی دو قطبی
 • دارای پورت اتصال به شبکه MODBUS--CANOPEN
 • دارای ورودی آنالوگ ولتاژ
 • دارای ورودی آنالوگ جریان
 • دارای ورودی ترمیستور
 • دارای سیستم کنترلی PI
 • دارای پارامترهای کنترلی حفاظتی
 • دارای یونیت ترمز داخلی
 • مناسب برای محدوده عملکرد در دمای 10- تا 50+ در جه سانتی‌گراد بدون تغییر جریان دهی

ویژگی ترمینال پایانه‌های کنترلی اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3

از ویژگی‌های ترمینال پایانه‌های کنترل این مدل اینورتر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نقطه مشترک C/O تماس (R1C) از رله قابل برنامه ریزی R1
 • حداقل ظرفیت سوئیچینگ 10 میلی آمپر برای 5 ولت سی
 • رزولوشن 0.01 V، مبدل 10 بیتی
 • دقت ± 4.3٪، خطی ± 0.2٪، حداکثر. ارزش
 • زمان نمونه برداری 8 میلی ثانیه
 • کارکرد با کابل محافظ 100 متر حداکثر
 • ورودی‌های منطقی قابل برنامه ریزی
 • منبع تغذیه + 24 ولت (حداکثر 30 ولت)
 • امپدانس 3.5 کیلو اهم
 • حالت 0 اگر < 5 ولت، حالت 1 اگر > 11 ولت (تفاوت ولتاژ بین LI- و CLI)
 • زمان نمونه برداری 4 میلی ثانیه
 • زمان نمونه برداری 8 میلی ثانیه
 • عمر سرویس: 100000 عملیات در حداکثر. برق سوئیچینگ
 • 1,000,000 عملیات در حداقل برق سوئیچینگ
 • حداکثر ظرفیت سوئیچینگ در بار مقاومتی (cos φ = 1 و L/R = 0 ms)
 • 5 A برای 250 V a و 30 V c
 • حداکثر ظرفیت سوئیچینگ در بار القایی (cos φ = 0.4 و L/R = 7 ms):
 • 1.5 A برای 250 V a و 30 V c
 • ورودی آنالوگ 0 + 10 ولت (حداکثر ولتاژ مطمئن 30 ولت)
 • امپدانس 30 کیلو اهم

سیم کشی عمومی و تنظیم کارخانه اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 

سیم کشی اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3 را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید:

سیم کشی تنظیم کارخانه اینورتر اشنایدر سری (آلتیوار 31)

نکاتی که برای سیم کشی این مدل می‌توان ذکر کرد به شرح زیر است:

چوک خطی در صورت استفاده (تک فاز یا 3 فاز)، مخاطبین رله خطا، برای نشان دادن از راه دور وضعیت درایو، سرکوب کننده‌های تداخل را در تمام مدارهای القایی نزدیک درایو یا کوپل شده به همان مدار (رله ها، کنتاکتورها، شیرهای برقی و غیره).

کاربرداینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3

از اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3  در صنایع مختلف عمومی مانند: کمپرسورها، میکسرها، نوار نقاله‌ها، دستگاه‌های تهویه و فن، پمپ‌ها، دستگاه‌های بسته بندی، دستگاه‌های ورزشی، درب‌های اتوماتیک، صنایع غذایی و... استفاده می‌شود. این مدل اینورتر دارای کاربری و نصب آسان است. برای خرید و استعلام قیمت اینورتر 0.75 کیلووات تک فاز اشنایدر سری ATV31 مدل ATV31H075M2/3 می‌توانید، از طریق واتساپ از آزند کنترل؛ نمایندگی اینورتر اشنایدر استعلام بگیرید و این اینورتر اصل را با قیمت مناسب خریداری کنید.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

سری اینورتر:
اشنایدر سری ATV 31
ولتاژ ورودی:
تکفاز 220 ولت
ولتاژ خروجی:
سه فاز 220 ولت
محدوده توان اینورتر (KW):
0.75 کیلووات
مناسب برای حرکت (واکنش) سریع:
دارد
مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک:
دارد
دارای Brake Unit داخلی:
دارد
دارای کی پد جدا شونده:
ندارد
دارای پی ال سی داخلی:
ندارد
دارای پورت ارتباطی RS-485 و پروتکل Modbus:
دارد
دارای پورت ارتباطی CANopen:
ندارد
پورت های ارتباطی قابل افزایش:
500 هرتز
فرکانس خروجی:
محدوده عملکرد در دمای 10 - تا 50 + درجه
دما و رطوبت مجاز:
اینورتر 0.75 کیلو وات سری ATV31(کاربری پیشرفته اشنایدر)
توضیحات:
اشنایدر
شرکت سازنده:
اندونزی

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم