دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینکودر چرخان هانیانگ 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24

تحلیل وبررسی کوتاه اینکودر چرخان هانیانگ 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24

 • تفکیک پذیری طولی : 1 سانتیمتر
 • قطر شفت(mm) : 8
 • قطر بدنه(mm) : 50
 • تعداد کانال : 3 (A,B,Z)
 • نوع خروجی : HTL
 • تعداد پالس : 600
 • کشور سازنده : کره جنوبی
 • برند : هانیانگ (Hanyoung)
 • نوع انکودر : افزایشی
ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر شفت دار افزایشی هانیانگ 50 پالس مدل HE50B-8-50-3-T-24 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 50 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه اینکودر چرخان هانیانگ 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24 تفکیک پذیری طولی : 1 سانتیمتر قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 600 کشور سازنده : کره...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر کالسکه ای PSC_MC_ABZ_N_24 هانیانگ (HANYOUNG) تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع انکودر : افزایشی
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر هانیانگ چرخشی HE50B-8-1000-3-T-24 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 1000 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع انکودر :...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر هانیانگ 360 پالس مدل HE50B-8-360-3-T-24 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 360 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر چرخشی افزایشی 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-3-T-24 هانیانگ قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 1024 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر چرخشی افزایشی 100 پالس مدل HE50B-8-100-3-T-24 هانیانگ قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 100 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر روتاری افزایشی 500 پالس مدل HE50B-8-500-3-T-24 هانیانگ قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL تعداد پالس : 500 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر چرخ دار هانیانگ PSC_MB_ABZ_N_24 تعداد کانال : 3 (A,B,Z) نوع خروجی : HTL کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع انکودر : افزایشی
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر 1 پالس 5 ولت هانیانگ HE50B_8_1_6_L_5 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 1 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung)...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه رمز گذار 360 پالس TTL/ LINE DRIVER هانیانگ HE50B_8_360_6_L_5 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 360 کشور سازنده : کره جنوبی برند :...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر 2 پالس هانیانگ مدل HE50B_8_2_6_L_5 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 2 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر 5 پالس مدل HE50B_8_5_6_L_5 هانیانگ قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 5 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه رمز گذار هانیانگ 10 پالس هانیانگ HE50B_8_10_6_L_5 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 10 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه رمز گذار 12 پالس HE50B_8_12_6_L_5 هانیانگ قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 12 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung)...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر هانیانگ 15 پالس HE50B_8_15_6_L_5 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 15 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung) نوع...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه کد گذار 20 پالس مدل HE50B_8_20_6_L_5 هانیانگ قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 20 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر HE50B_8_25_6_L_5 برند هانیانگ 25 پالس قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 50 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 25 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی کوتاه انکودر 30 پالس هانیانگ مدل HE50B_8_30_6_L_5 قطر شفت(mm) : 8 قطر بدنه(mm) : 30 تعداد کانال : 6 (A,Ā,B,Ḇ,Z,Ẕ) نوع خروجی : Line Drive تعداد پالس : 30 کشور سازنده : کره جنوبی برند : هانیانگ (Hanyoung)...
توضیحات

انکودر چیست و کجا کاربرد دارد؟

Rotary Encoder يا شفت انکودر (Shaft encoder) يک تجهيز نوري است که یک حرکت مکانیکی (خطی و دورانی) را به سیگنال الکتریکی تبدیل کرده تا بتوان مشخصه های متفاوتی را از آن سیگنال مورد استفاده قرار داد، یا به طور ساده تر انکودرها وسیله ای هستند که حرکت دورانی یا خطی را به سیگنال دیجیتالی ۰ یا ۱ تبدیل می کنند البته نا گفته نماند که بعضی از انکودر ها خروجی آنالوگ (۰ تا ۱۰ ولت و یا ۴ تا ۲۰میلی آمپر) دارند.مهندسان ابزار دقيق و اتوماسيون از اين تجهيز که در حقيقت ترانسديوسر زاويه است در کاربردهای فرآوانی که نياز به اندازه گيری دقيق گردش شافت ميباشد نظير روبوتيک ، دستگاه های CNC ، فيدبک کنترل دور موتور و...

انکودرها تغییرات مکان(Position)و جهت (Direction) را به سیگنال های الکتریکی ترجمه می کنند.در واقع انکودر حسگری هست که به محور چرخ ،چرخدنده و یا موتور وصل می شود و می تواند میزان چرخش را اندازه گیری کند ، با اندازه گیری میزان چرخش می توان جابجایی،سرعت،شتاب یا زاویه چرخشی را تعیین کرد.

تقسیم بندی انواع انکودرها

انواع انکودرها  از نظر ساختمان:

1-انکودرهای خطی(Linear)

این نوع انکودر به منظور اندازه گیری حرکت خطی مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ ساختمانی در انواع نوری ، مغناطیسی و مقاومتی تولید می شوند.انکودر خطی مدل نوری دارای خروجی دیجیتال وانکدر خطی مدل مغناطیسی ومقاومتی دارای خروجی آنالوگ است. این انکودرها در دستگاه هایی مثل دستگاه پرس برای اندازه گیری میزان حرکت طولی پیستون جک ودر غلتکها برای اندازه گیری میزان فاصله طولی بین توپی های غلتک استفاده می شوند.

2-انکودرهای دورانی(Rotary)

انکودر دوار یا شافت انکودر(Shaft Encoder)،در واقع یک تجهیز الکترومکانیکی است که موقعیت یا حرکت زاویه ای یک شافت یا یک محور را به یک کد آنالوگ یا دیجیتال  تبدیل می کند.این نوع انکودر به طور معمول از یک با دو جفت LED فرستنده و گیرنده و یک دیسک مدرج(سیاه وسفید یا جای خالی و پر) استفاده می کند.دیسک مدرج(سیاه وسفید یا جای خالی و جای پر)استفاده می کند.دیسک مدرج مابین سنسورهای فرستنده وگیرنده قرار دارد و این مجموعه بر روی محور چرخان دستگاه قرار دارد.

هنگام چرخش شافت دیسک درجه بندی شده به همراه شافت می چرخد و سنسورهای گیرنده و فرستنده ثابت می مانند.در نتیجه سیگنالی  که از سمت فرستنده به گیرنده ارسال می شود توسط چرخش دیسک به طور متوالی قطع و وصل می شود به این صورت که ما در خروجی گیرنده یک قطار از پالسهای صفر و یک منطقی داریم .

این پالسها همان کدهایی هستند که انکدر تولید می کند و برای اینکه تبدیل به موقعیت و یا دوران شافت شود به ورودی یک دیکودر داده می شود.هر چه تعداد نقاط سیاه و سفید روی دیسک بیشتر باشد تعداد این صفر و یک های منطقی در یک دوران کامل(360درجه)بیشتر می شود ودر نتیجه دقت اندازه گیری آن افزایش می یابد.

انواع انکودرها از نظر ساختار:

1-نوری(Optical)

انکودرهای نوری دقیق ترین نوع انکودرها هستند.وقتی یک انکودر نوری را انتخاب می کنیم،خیلی مهم است که انکودر مذکور حفاطت های اضافی برای جلوگیری از آلودگی ناشی از گرد وغبار،لرزش(Vibration) و سایر شرایط رایج در محیط های صنعتی را داشته باشد.

2-خازنی(Capasitive)

انکودرهای خازنی نسبت به  مدل قبلی در دنیای صنعت تازه وارد محسوب می شوند.انکودرهای خازنی از نظر نیرومندی مانند مدل های مغناطیسی هستند ولی قدرت تفکیک پذیری انکودرهای نوری از انکودرهای خازنی بالاتر است. البته انکودرهای خازنی بدون توجه به نوع تکنولوژی مورد استفاده قابیلیت تشخیص حرکت وتبدیل آن به سیگنا های استاندارد رایج در صنعت را دارا هستند.

3-مغناطیسی(Magnetic)

انکودرهای مغناطیسی با وجود اینکه از انکودرهای نوری مقاوم ترند واغلب در محیط های در معرض آلودگی،بخار،لرزش وسایر تداخل های محیطی استفاده می شوند ولی قدرت تفکیک (resolution)یا دقت انکودرهای نوری بالاتری می باشد.

انواع انکودرها از نظر نوع عملکرد:

1-مطلق(ِAbsolute Encoder)

یکی از ایرادات انکودرهای افزایشی این است که شمارش پالسهای آن در یک میانگیر یا اکسترنال کانتر(Counter External)ذخیره می شود.اگر برق قطع شود و یا به هر حال اختلال پیدا کند شمارش گم خواهد شد زیرا نقطه ی صفر برای دستگاه به هنگام راه اندازی مجدد کم یا تعریف نشده است این بدان معناست که چنانچه قدرت را از یک ماشین الکتریکی با انکودری که دارای چرخاننده الکتریکی است بگیریم دیگر انکودر موقعیت صحیح را نخواهد دانست.برای حل این مشکا از انکودرهای مطلق استفاده می شود و در این صورت ماشین همیشه موقعیت خود را می داند. در انکودر مطلق دیسکی که دارای چندین گروه از قطعات به فرم دایره های متحدالمرکز در مرکز دیسک انکودر چرخشی است استفاده می شود.چنانچه حلقه به سمت محیط دایره برود هر یک از آن ها دارای دو برابر قطعه نسبت به حالت قبل و داخلی تر خود خواهند داشت

اولین حلقه که داخلی ترین حلقه هاست یک قسمت شفاف و یک قسمت تیره خواهد داشت وحلقه سوم از هریک از قطعات 4 قسمت خواهد داشت اگر انکودر دارای 10 حلقه باشد آخرین حلقه یا دورترین آن از مرکز دارای 512 قطعه می باشد چنانچه هر حلقه از انکودر مطلق دارای دو برابر قطعه از حلقه قبلب خود باشد بین شماره ها یک سیستم باینری برقرار می شود.در این نوع انکودر به ازای هر حلقه روی دیسک یک منبع نور و دریافت کننده آن وجود دارد.

2-افزایشی(Incremental)

اگر انکودر فقط دارای یک ردیف پالس باشد نمی تواند به درستی جهت چرخش را نشان دهد و باید دارای پالس دومی نیز باشد که به این منظور باید یک فرستنده و گیرنده نوری دیگر به مجموعه اضافه شود.بنابراین در لحظاتی که نمی توان جهت چرخش شفت را تشخیص داد(در لحظاتی که هر دو پالس یک منطقی ودر لحظاتی صفر منطقی هستند)نیاز به پالس سومی داریم که این پالس بر اثر یک دور چرخش کامل بوجود می آید که به آن پالس فرمان می گویند واز آن برای شمارش تعداد دوران نیز استفاده می شود.

اینکودر چرخان هانیانگ 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24

این محصول یکی از انواع انکودرهای چرخشی (Rotary Encoder) شرکت هانیانگ می باشد. این انکودر از نظر دسته بندی در ردیف انکودرهای افزایشی (incremental) قرار می گیرد. این محصول دارای شفت مستقیم (solid shaft) بوده که قطر شفت آن برابر 8 میلی متر می باشد. بدنه این محصول از جنس فلز بوده و قطر بدنه برابر 50 میلی متر می باشد. این انکودر دارای سه خروجی (کانال) بصورت A, B, Z می باشد که از نظر مدار داخلی دارای ترکیب totem pole می باشند. در این ترکیب در مدار داخلی قسمت خروجی از دو ترانزیستور استفاده شده است. 

این انکودر در یک دور چرخش شفت خود 600 پالس در خروجی های A و B خود ایجاد می کند. ولتاژ تغذیه و ولتاژ خروجی های این انکودر برابر 12 الی 24 ولت DC است. 

از کاربردهای این محصول می توان به اندازه گیری مسافت، سرعت، کنترل موقعیت اشاره نمود. نحوه اتصال خروجی های این انکودر به مدار کنترل از طریق یک کابل شیلد 5 رشته می باشد. در بسته بندی این محصول جهت اتصال شفت انکودر یک عدد کوپلینگ نیز عرضه شده است. هنگام نصب این محصول از زدن ضربه به بدنه آن اکیدا خودداری کنید و بدنه فلزی آن را به زمین حفاظتی متصل نمایید.

مشخصات فنی اینکودر چرخان هانیانگ 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24

 • نوع خروجی
  totem pole
 • نوع
  افزایشی
 • دما و رطوبت
  -10 الی 70 درجه سلسیوس (85%-35%)
 • نوع شفت
  نری
 • قطر شفت
  8mm
 • نوع اتصال
  کابل
 • تعداد پالس
  600
 • حداکثر دور مجاز (r/min)
  5000
 • ولتاژ تغذیه
  12-24VDC
 • تعداد کانال
  3
ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه:
اینکودر افزایشی
قطر انکودر:
50mm
ولتاژ تغذیه:
12-24V DC
قطر شفت:
8mm
نوع خروجی:
HTL
شرکت سازنده:
هانیانگ
کشور سازنده:
کره جنوبی

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم