دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

اینورتر 0.12 کیلووات تکفاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

 1. اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB11-2AV0 قابل سفارش گذاری میباشد.
 2. درایو 0.12 کیلووات تکفاز فیلتردار زیمنس سری V20  اقتصادی ترین درایو زیمنس با کاربری اختصاصی فن و پمپ میباشد.
 3. درایو 0.12 کیلووات تکفاز فیلتردار زیمنس سری V20 عملا کنترل دوری با مزایای راحتی در نصب و استفاده محسوب شده که باعث کاهش هزینه ها نیز میگردد.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
برچسب های محصول
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر  تکفاز 0.12 کیلووات سری V20 زیمنس مدل 6SL3210-5BB11-2UV0 اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB11-2UV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.12 کیلووات تکفاز زیمنس سری V20...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0 اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB11-2AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.12 کیلووات...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر تکفاز 0.25 کیلووات زیمنس سری V20  مدل 6SL3210-5BB12-5UV0 اینورتر تکفاز 0.25 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB12-5UV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.25 کیلووات تکفاز زیمنس سری V20...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر تکفاز 0.25 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20  مدل 6SL3210-5BB12-5AV0 اینورتر تکفاز 0.25 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB12-5AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.25 کیلووات...
5,300,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.37 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB13-7UV1 اینورتر تکفاز 0.37 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB13-7UV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.37 کیلووات تکفاز زیمنس سری...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.37 کیلو وات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB13-7AV0 اینورتر تکفاز 0.37 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB13-7AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.37 کیلووات...
5,700,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.55 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB15-5UV1 اینورتر تکفاز 0.55 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB15-5UV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.55 کیلووات تکفاز زیمنس سری...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.55 کیلو وات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20  مدل 6SL3210-5BB15-5AV0 اینورتر تکفاز 0.55 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB15-5AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.55 کیلووات...
5,800,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB17-5UV1 اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB17-5UV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.75 کیلووات تکفاز زیمنس سری...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.75 کیلو وات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB17-5AV0 اینورتر تکفاز 0.75 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB17-5AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.75 کیلووات...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.8 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB18-0UV1 اینورتر تکفاز 0.8 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB18-0UV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.8 کیلووات تکفاز زیمنس سری V20...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 0.8 کیلو وات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB18-0AV0 اینورتر تکفاز 0.8 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB18-0AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 0.8 کیلووات...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.1 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB21-1UV1 اینورتر تکفاز 1.1 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB21-1UV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 1.1 کیلووات تکفاز زیمنس سری V20...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.1 کیلو وات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB21-1AV0 اینورتر تکفاز 1.1 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB21-1AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 1.1 کیلووات...
7,300,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.5 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB21-5UV1 اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB21-5UV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 1.5 کیلووات تکفاز زیمنس سری V20...
7,700,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 1.5 کیلو وات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB21-5BV1 اینورتر تکفاز 1.5 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB21-5BV1 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 1.5 کیلووات...
7,700,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 2.2 کیلووات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB22-2UV0 اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB22-2UV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 2.2 کیلوات تکفاز زیمنس سری V20...
8,600,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 2.2 کیلووات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB22-2AV0 اینورتر تکفاز 2.2 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB22-2AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 2.2 کیلوات تکفاز...
9,300,000 تومان (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 3 کیلو وات تک فاز زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB23-0UV0 اینورتر تکفاز 3 کیلووات سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB23-0UV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 3 کیلوات تکفاز زیمنس سری V20  اقتصادی...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر 3 کیلووات تک فاز فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB23-0AV0 اینورتر تکفاز 3 کیلووات فیلتردار سری V20؛با پارت نامبر 6SL3210-5BB23-0AV0 قابل سفارش گذاری میباشد. درایو 3 کیلوات تکفاز...
توضیحات

تحلیل و بررسی دقیق اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

1-کنترل دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛  اینورتری با پایه یا BASIC با خصوصیات اقتصادی میباشد.

2-کنترل دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛فقط در سری تکفاز 220 ولت موجود میباشد.(اینورتر V20 زیمنس در مدل تکفاز 220 ولت؛از 0.12 کیلووات (0.16 اسب) تا 3 کیلووات (4 اسب) و در مدل سه فاز380 ولت از 0.37 کیلووات (0.5 اسب بخار) تا 30 کیلووات (40 اسب بخار) تولید میشوند و در بازار ایران موجود میباشند.)

3-کنترل دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛دارای ریست خودکار هنگام وصل برق پس از  اشکال در منبع میباشد.

4-کنترل دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛ دارای مد کنترلی V2/F و V/F :حالت اول مناسب برای پمپ ها و فن ها میباشد.

5-کنترل دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛دارای مد کنترلی V/F قابل برنامه ریزی و شبیه سازی رفتار موتورهای سنکرون میباشد.

6-کنترل دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛دارای کنترل به شکل USS: UNIVERSAL SERIAL INTERFACE PROTOCOL میباشد.

7-اینورتر دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛دارای کنترل به شکل مدباس RTU میباشد.

8-اینورتر دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛دارای ماژول ترمز داخلی نمیباشد.(اینورترهای V20 زیمنس دارای ماژول ترمز داخلی از  توان 7.5 تا  توان 30 کیلو وات میباشند و فقط نیاز به یک مقاوت ترمز  برای کاربری های خاص هستند و در توان های زیر 7.5 کیلووات هم مقاوت ترمز و هم ماژول ترمز(برک یونیت) نیاز دارند)

9-اینورتر دور تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛دارای 4 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی NPN یا PNP؛خروجی های دیجیتال قابل برنامه ریزی و آنالوگ ورودی و خروجی قابل برنامه ریزی و همچنین شبکه RS-485 در بخش کنترل خود میباشد.

اینورتر V20 زیمنس

نقاط قوت اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

 1. اینورتر  تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛حفاظت پمپ ها در برابر کاویتاسیون یا CAVITATION(مانع از ایجاد میکرو حباب ها در مایع هنگام پمپاژ) را  دارد.
 2. اینورتر 0.12 کیلووات فیلتردار تکفاز V20؛حفاظت پمپ در برابر یخ زدن (چرخاندن اتوماتیک پمپ هنگامی که دما نزدیک یا کمتر از انجماد باشد) را دارد.
 3. اینورتر  تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛قابلیت کنترل چندین موتور را دارد .
 4. اینورتر  تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20؛قابلیت کنترل تا چهار  پمپ در صورت استفاده از کارت I/O جانبی را دارد.
 5. اینورتر 0.16 اسب بخار تکفاز  فیلتردار V20؛قابلیت تنظیم دو رمپ جداگانه برای تاسیسات خاص را دارد.
 6. قابلیت تنظیم 16 سرعت با فرکانس ثابت
 7. اینورتر 0.16 اسب بخار تکفاز  فیلتردار V20؛تنظیم اطلاعات درایو DRIVE DATA SETS:DSS جهت 3 پارامتر مختلف در خصوص درایو و موتور را دارد.
 8. اینورتر تکفاز 0.16 اسب بخار فیلتردار  V20؛تنظیم اطلاعات فرمان  CDS:COMMAND DATA SETS جهت 3 پارامتر دریافت فرمان و فرکانس مرجع را دارد.
 9. اینورتر 0.16 اسب بخار تکفاز فیلتردار V20؛افزاینده قابل انعطاف ولتاژ خروجی جهت جبران تلفات مقاومتی و یا افزایش گشتاور را دارد.
 10. اینورتر 0.16 اسب بخار تکفاز فیلتردار V20؛دامنه قابل تنظیم فرکانس پرش(چشم پوشی یا رد شدن)جهت کاهش تنش های مکانیکی را دارد.
 11. اینورتر 0.16 اسب بخار تکفاز فیلتردار V20؛حالت کنترلی 2 و 3 سیمه را دارد.

لوازم جانبی اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

 اینورتر 0.12 کیلووات تکفاز فیلتردار V20 دارای لوازم جانبی زیر میباشد که جهت تهیه باید با کارشناسان فروش تماس بگیرید تا در مورد آن مشاوره کامل بگیرید:

1-کارت ورودی و خروجی مجزا I/O Extension Module که در بحث اختصاصی بوستر پمپ استفاده میشود اما در ایران چون توجیه قیمت ندارد که این کارت همراه درایو برای این کاربری به کار گرفته شود به سختی میتوان این کارت را پیدا کرد.

2-کیت انتقال پارامترها Paramere Loader که تحت پارت نامبر 6SL3255-0VE00-0UA0 سفارش گذاری میشود به ماژول کارت حافظه معروف هست.

3-پنل کنترل یجزا (پنل مکایشگر) تحت پارت نامبر 6SL3255-0VA00-4BA0 سفارش گذاری میشود و میتوانید با کارشناسان آزندکنترل جهت مشاوره ارتباط بگیرید.

4-کیت ارتباط بدون سیم Smart Access این هم جز مواردی هست که توجیه قیمت ندارد و به صورت سفارشی وارد کشور میشود و برای سفارش گذاری با کارشناسان آزندکنترل ارتباط بگیرید.

5-کابل رابط درایو کی پد تحت پارت نامبر 6SL3256-0VP00-0VA00 قابلیت سفارش گذاری دارد.

6-اتصال بین درایو زیمنس و پنل نمایشگر BOP؛رابط BOP تحت عنوان 6SL3255-0VA00-1AA1 ممکن میسازد.

7-ماژول مقاومت ترمز که برای توان های زیر 7.5 کیلووات به عنوان لوازم جانبی اینورتر V20 زیمنس مورد توجه قرار میگیرد تحت عنوان 6SL3201-2AD20-8VA0 قابلیت سفارش گذاری دارد.

کاربری اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20

اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 در موارد زیر به صورت تخصصی به کار گرفته میشود:

انواع سانتریفیوژ؛اسکترودر؛بالابر؛آسانسور؛نقاله ها و...

ابعاد اینورتر V20 فیلتردار زیمنس مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

V20-Frame A

آیا اینورتر تکفاز 0.12 کیلووات فیلتردار زیمنس سری V20 مدل 6SL3210-5BB11-2AV0؛میتواند جایگزین اینورترهای هم توان آسیایی خود در بازار ایران چون برند دلتا یا ال اس و... شود و مورد استفاده قرار بگیرد؟

اینورتر 0.12 کیلووات تکفاز فیلتردار زیمنس سری V20،درست است که نام زیمنس را یدک میکشد ولی خیلی موارد انتخاب درایوهای آسیایی هم توان چون دلتا و اینورتر ال اس  و اینوونس و انکام و...بدلیل کیفیت ساخت بالای آن و امکانات زیاد میتواند مورد توجه قرار بگیرد که این مورد هم از حیث اقتصادی و هم از حیث کیفیت مطرح میباشد یعنی به صرف اسم زیمنس؛ درایو V20 زیمنس را انتخاب نکنید حتما در توان های مختلف از کارشناسان آزندکنترل استفاده کنید و اطلاعات فنی بگیرید چرا که شما راهنمایی دقیقی می کنند.

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

سری اینورتر:
زیمنس سری V20
ولتاژ ورودی:
تکفاز 220 ولت
ولتاژ خروجی:
سه فاز 220 ولت
محدوده توان اینورتر (KW):
0.12 کیلووات
توان اینورتر (HP):
0.16 اسب بخار
مناسب برای حرکت (واکنش) سریع:
ندارد
مناسب برای محیط های دارای گرد و خاک:
دارد
دارای Brake Unit داخلی:
ندارد
دارای کی پد جدا شونده:
ندارد
دارای پی ال سی داخلی:
ندارد
دارای پورت ارتباطی RS-485 و پروتکل Modbus:
دارد
شرکت سازنده:
زیمنس
کشور سازنده:
آلمان
کد تجاری محصول :
اینورتر Siemens مدل 6SL3210-5BB11-2AV0

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم