دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

سافت استارتر آنالوگ زیمنس 22 کیلووات 3RW30

تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 22 کیلووات 3RW30

سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 22 کیلووات و 45 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت AC/DC، فریم سایز S2، ترمینال های پیچی

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 55 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 55 کیلووات و 106 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت AC/DC،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 45 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 45 کیلووات و 80 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت AC/DC،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 37 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 37 کیلووات و 72 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت AC/DC،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 30 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 30 کیلووات و 63 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت AC/DC،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 22 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 22 کیلووات و 45 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت AC/DC،...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 18.5 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 18.5 کیلووات و 38 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 15 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 15 کیلووات و 32 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 11 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 11 کیلووات و 25 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 7.5 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 7.5 کیلووات و 17.6 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 5.5 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 5.5 کیلووات و 12.5 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 4 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 4 کیلووات و 9 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 3 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 3 کیلووات و 6.5 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230 ولت...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر آنالوگ زیمنس 1.5 کیلووات 3RW30 سافت استارتر زیمنس سری SIRUS 3RW30، توان و جریان خروجی 1.5 کیلووات و 3.6 آمپر، ولتاژ عملکرد 200 الی 480 ولت AC، ولتاژ تغدیه 110 الی 230...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 5.5 کیلووات 3RW4024-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 11 کیلووات 3RW4026-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 15 کیلووات 3RW4027-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 18.5 کیلووات 3RW4028-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 22 کیلووات 3RW4036-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 30 کیلووات 3RW4037-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی کوتاه خرید سافت استارتر زیمنس 45 کیلووات 3RW4046-1BB14 مجهز به کنتاکتور بای پس داخلی طراحی فشرده مجهز به حفاظت اضافه بار موتور دارای حفاظت داخلی قابلیت تنظیم محدودیت جریان  ولتاژ استارت بین 40 الی 100...
توضیحات

سافت استارتر آنالوگ زیمنس 3RW30

سافت استارتر زیمنس 3RW30 از دسته سافت استارترهای Basic performance زیمنس می باشد و جهت راه اندازی الکتروموتور در کاربردهای سبک و استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مشخصان این سافت استارتر می توان به 2 فاز کنترل بودن، داشتن bypass داخلی و آنالوگ بودن آن اشاره کرد.

 با سافت استارتر فشارهای مکانیکی و الکتریکی ناشی از ضربه اولیه راه اندازی موتور را می توان از بین برد. از بین بردن ضربات قوچ در سیستم های انتقال سیالات نیز از مزایای این وسیله است. این ویژگی باعث افزایش طول عمر تجهیزات می گردد.

soft-start

سافت استارت 22KW زیمنس 3RW30

  • 3RW3036-1BB14
  • توان 22 کیلووات
  • راه انداز نرم
  • دارای کنتاکت بایپاس داخلی
  • دارای شیب ولتاژ
ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه
سافت استارتر
مدل سافت استارتر
3RW30x
توان (کیلو وات)
22
جریان خروجی
45 آمپر
ولتاژ تغذیه
110-230 ولت AC/DC
تعداد ورودی دیجیتال
1
شرکت سازنده
زیمنس
کشور سازنده
آلمان
کد تجاری محصول
3RW3036-1BB14

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم