محصولات سانیو - Sanyu

در صفحه
نمایش 1 - 24 از 57 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY2000-0R4G-S2  اینورتر SY2000 سانیو مدل SY2000-0R4G-S2 دارای ورودی تک فاز 0.4KW-0.5HP  و نیم اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-0R4G-2  اینورتر SY5000 سانیو مدل SY5000-0R4G-2  دارای ورودی تک فاز  0.4KW-0.5HP و نیم اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-0R4G-4  اینورتر SY8600 سانیو مدل Y8600-0R4G-4 دارای ورودی سه فاز 0.4KW-0.5HP و نیم اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY2000-0R7G-S2 اینورتر SY2000 سانیو مدل SY2000-0R7G-S2 دارای ورودی تک فاز 0.75KW - 1HP و یک اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-0R7G-2  اینورتر SY5000 سانیو مدل SY5000-0R7G-2  دارای ورودی تک فاز 0.75KW - 1HP و یک اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر  SY2000-0R7G-4 اینورتر SY2000 سانیو مدل SY2000-0R7G-4 دارای ورودی سه فاز 0.75KW - 1HP و یک اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-0R7G-4 اینورتر SY5000 سانیو مدل SY5000-0R7G-4 دارای ورودی سه فاز 0.75KW-1HP و یک اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-0R7G-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-0R7G-4 دارای ورودی سه فاز 0.75KW-1HP و یک اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر  SY2000-1R5G-S2 اینورتر SY2000 سانیو مدل SY2000-1R5G-S2 دارای ورودی تک فاز 1.5KW - 2HP و دو اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-1R5G-2 اینورتر SY5000 سانیو مدل SY5000-1R5G-2 دارای ورودی تک فاز 1.5KW - 2HP و دو اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY2000-1R5G-4 اینورتر SY2000 سانیو مدل SY2000-1R5G-4 دارای ورودی سه فاز 1.5KW - 2HP و دو اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-1R5G-4  اینورتر SY5000 سانیو مدل SY5000-1R5G-4 دارای ورودی سه فاز 1.5KW-2HP و دو اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-1R5G-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-1R5G-4 دارای ورودی سه فاز 1.5KW-2HP و دو اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-110P-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-110P-4 دارای ورودی سه فاز 110KW-150HP و 150 اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-110G-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-110G-4 دارای ورودی سه فاز 110KW-150HP و 150اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-011G-4 اینورتر SY5000 سانیو مدل SY5000-011G-4 دارای ورودی سه فاز 11KW-15HP و پانزده اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-1R5G-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-011G-4  دارای ورودی سه فاز 11KW-15HP و پانزده اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-011P-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل  SY8600-011P-4 دارای ورودی سه فاز 11KW-15HP و 15 اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-7R5P-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-132P-4 دارای ورودی سه فاز 132KW-175HP و 175 اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-132G-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-132G-4 دارای ورودی سه فاز 132KW-175HP و 175 اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-015G-4 اینورتر SY5000 سانیو مدل  SY5000-015G-4 دارای ورودی سه فاز 15KW-20HP و بیست اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-1R5G-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل  SY8600-015G-4 دارای ورودی سه فاز 15KW-20HP و بیست اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY8600-015P-4 اینورتر SY8600 سانیو مدل SY8600-015P-4 دارای ورودی سه فاز 15KW-20HP و 20 اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه اینورتر SY5000-018G-4 اینورتر SY5000 سانیو مدل  SY5000-018G-4 دارای ورودی سه فاز 18.5KW-25HP و بیست و پنج اسب می باشد. این محصول، ساخت چین می باشد.  
نمایش 1 - 24 از 57 آیتم