دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

سنسور فشار سنسیس 30بار M5256-11700E-030BG

تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-030BG

سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-030BG  ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 30 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد توجه مهندسان فعال در صنعت قرار بگیرد.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0000FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0000FGCK  سنسور فشار بازه ی 1 تا 0 هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4  میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0001FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0001FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 1 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4  میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH001.6FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH001.6FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 1.6بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH002.5FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH002.5FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 1 هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0004FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0004FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 4 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0006FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0006FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 6 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل وبررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0007FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0007FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 7 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0010FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0010FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 10 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0013FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0013FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 13 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0016FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0016FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 16 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0018FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0018FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 18 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0025FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0025FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 25 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0030FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0030FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 30 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0035FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0035FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 35 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0040FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0040FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 40 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد توجه...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0060FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0060FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 60  بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0100FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0100FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 100 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0160FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH0160FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 160 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار هاگلر  HOTH0200FGCK سنسور فشار هاگلر  HOTH02000FGCK  سنسور فشار بازه ی 0 تا 200 بار هاگلر از جمله ترانسمیترهای فشار جریان با خروجی 20-4 میلی آمپر محسوب می شود که در موارد خاص  می تواند مورد...
توضیحات

ترانسمیتر فشار (سنسور فشار ) و مفهوم آن

سنسور فشار یکی از پر کاربردترین ابزارهای مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی است. سنسور فشار امروزه در صنعت کاربرد بسیار گسترده ای پیدا کرده است. این حسگر عموماً برای سنجش مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور فشار در صنایع مختلف از جمله صنعت هوایی ، اتومبیل ، هواشناسی ، اندازه گیری فشار در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، تست تجهیزات، کنترل فشار، بوستر پمپ ها و اندازه گیری سطح مایعات و همچنین در صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. سنسور فشار بصورت یک مبدل عمل می کند و یک سیگنال متناسب با اثر فشار تولید کرده و از این رو به ترانسیمتر فشار نیز معروف میباشد. 

فشار عبارتست از نیروی وارد بر سطح که در دستگاه SI بر اساس پاسکال(Pa) تعریف می شود. در واقع اثر نیرویی که بر سطح وارد می شود، به نحوه اعمال آن به سطح بستگی دارد بدین صورت که هر چه سطح اثر نیرو بیشتر باشد فشار کمتر است و هرچه سطح اثر نیرو کوچکتر باشد فشار بیشتر است. پس از ارتباط تغذیه به سنسور خروجی استاندارد مانند جریانی ۴ الی ۲۰ میلی آمپر و یا ولتاژی ۰ الی ۱۰ ولت از سنسور دریافت می کند که می توان آنرا به نمایشگر و یا PLC جهت قرائت ارسال کرد.

در این فرمول فشار داریم:

P=F/A

P : علامت اختصاری فشار

F : میزان نیروی اعمال شده

A : سطح مقطع

علاوه بر واحد پاسکال از اتمسفر(atm) و بار (bar) نیز بصورت گسترده بعنوان واحد های اندازه گیری فشار استفاده میشود.

1bar = 100kpa

1atm = 101.325kpa

به طور خلاصه، یک سنسور فشارسنج نیروی فشار را به یک سیگنال کوچک الکتریکی تبدیل می‌کند که قابل مخابره و نمایش است. به همین علت است که به این سنسورها ترانسمیتر(فرستنده) فشار نیز گفته می‌شود.

انواع سنسور فشار

اساساً سنسور فشار در سه تیپ متفاوت ساخته می شوند که بسته به نوع کاربرد، مورد استفاده قرار میگرند .

 این سه نوع عبارتند از:

1-سنسور فشارهای آنالوگ  

2-سنسور فشارهای دیجیتال  

3- سنسور فشارهای عقربه ای (مانومتر)

هرکدام از دسته های ذکر شده در بالا در فضای خاص خود مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انواع سنسورهای فشار

1-سنسور فشار های دیجیتال: این سنسور ها به صورت صفر و یک عمل کرده و فقط عدم و یا وجود فشار در سیستم را به کاربر اطلاع می دهد.درصورتی که فشار در سیستم وجود داشته باشد این حسگر می تواند یک کنتاکت باز و یا بسته در خروجی خود مشخص کند.

2-سنسور فشارهای آنالوگ : این نوع از سنسور فشارها دارای کاربرد زیادی در صنعت می­باشد. این سنسورها می توانند حساسیت در حد میلی بار را سنس کرده و در خروجی خود آن را نشان دهد. سنسور فشار های آنالوگ دارای خروجی20 - 4 میلی آمپر و یا 10-0 ولت می باشند.

3-سنسور فشار های عقربه ای : این سنسور فشار ، فشار موجود در سیستم را بصورت چرخش عقربه مشخص می نماید.

در هنگام خرید سنسور فشار چه پارامتر هایی باید در نظر گرفته شود :

 • نوع اتصال سنسور
 • میزان فشار سنسور
 • تغذیه سنسور 
 • خروجی سنسور ( ولتاژی ، جریانی ) 
 • شکل ظاهری و ابعاد سنسور
 • نوع سیال ( هوا ، روغن ، آب )
 • حساسیت سنسور
 • دقت سنسور 
 • مثبت یا منفی بودن فشار
 • نوع سنسور فشار(دیافراگمی،میلی بار ، بار و…)
 • نوع خروجی (۲۰~۴ ، ۱۰~۰ و…)
 • میزان خورندگی سیال 
 • پاسخ زمان
 • دمای کاری            

کاربرد سنسور فشار  :

 • اندازه گیری میزان فشار 
 • اندازه گیری ارتفاع نسبت به سطح دریا 
 • اندازه گیری جریان سیستم 
 •  اندازه گیری ارتفاع یا عمق

سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-030BG

سنسور فشار سنسیس، سری  M5200 از جمله سنسورهای اقتصادی و قیمت مناسب این شرکت می باشد.  از ویژگی های این سری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بدنه از نوع قلمی با جنس استیل یک تکه از نوع 630
 • رزوه 1/4" PT که که یک حالت کونیگ دارد و به خاطر ویژگی این نوع رزوه, اتصال نیازی به واشر یا تفلون برای آب بندی ندارد.
 • رزوه با عملیات حرارتی سخت کاری شده که مقاومت آن را در برابر فشار و خوردگی سیال بالا میرود و فشار و تنش های بالاتری را می تواند تحمل کند. به خاطر عملیات حرارتی، رنگ رزوه با رنگ بدنی متفاوت ست.
 • قابلیت کارکرد در دمای 40- تا 125+ سانتیگراد
 • حفاظت ورودی ولتاژ از پلاریته معکوس یعنی اگر ورودی و خروجی را برعکس بزنید، مشکلی برای سیستم و دستگاه پیش نمی آید
 • حفاظت سیگنال خروجی جریان از اتصال کوتاه یعنی اگر اتصال کوتاه شود، خروجی، مدار داخلی آن آسیب نمی بیند.
 • ورودی نسبت به خروجی تا 500VDC عایق است؛ یعنی اگر شوک ولتاژی یا Over Voltage داشته باشید، تا 500VDC  به خروجی این ولتاژ منتقل نمی شود و سیستم اندازه گیری آسیبی نمی بیند.
 • تحمل دو برابر رنج فشار بدون آسیب دیدن سنسور ( Proof pressure=x2 )، به عبارتی اگر ترنسمیتر ما 10 بار گیج باشد، تا 20 بار هم  Over Pressure داشته باشیم، به این ترنسمیتر آسیبی وارد نمی شود و از کالیبره خارج نمی شود.
 • دارای برگه کالیبراسون اختصاصی هر ترانسمیتر 
 • Accurcy یا دقت حداکثر 0.5% Full scale ( به عنوان مثال نهایت خطای روی داده در یک ترانسمیتر 100 باری, 0.5 بار است)
 • رنج موجودی کامل از 3.5 تا 1000 بار گیج
 • دارای گواهی CE اروپا
 • در داخل کاتالوگ قید شده، اگر پنج برابر فشار کاری،ترنسمیتر بهش شوک و فشار وارد شود، ممکن است این ترنسمیتر آسیب ببینه و مقادیری که نمایش می دهد، دیگر مقادیر کالیبره و یا درست نباشد.
 • ولتاژ تغذیه، 30-9 ولت DC  می باشد.

سری M5256 خروجی 4 تا 20 میلی آمپر دوسیمه، لوپ پاور دارد و کانکشن از نوع Mini Din  تایپ C است و  وارد کشور می شود. سری ولتاژی و یا کامپوند این محصول فعلا وارد نمی شود. سری M5256، رنج کاری 0 تا10 بار گیج، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر، ولتاژ ورودی این محصول 11VDC-28VDC، سریال نامبر اختصاصی این محصول روی محصول ثبت شده است و کانکشن که قید شده به صورت زیر است:

pin 1 : +powe

pin 2: 4-20 mA output

نقشه سیم بندی بر روی بدنه حک شده است. ورودی 11+ تا 28  ولت خروجی از پایه 2 به سیستم اندازه گیری وصل می شود و پایه ی 4 هم شیلد یا ارت سیستم است.

در برگه ی کالیبراسیون، تاریخ تست قید شده است. در توضیحات، قید کرده است که مولتی متری که با آن، تست انجام شده است 7555 است که برند YOKOGAWA ژاپنی است و PRESSURE CALIBRATOR از سری ppc3  محصول شرکت FLUK آمریکا است که ابزارهای اندازه گیری گرانی هستند. دیتایی که از تست حاصل شده است، در برگه کالیبراسیون وجود دارد. یک بار  فشار تا 10 بار افزایش پیدا کرده و دوباره به صفر برگشته و مقادیری که اندازه گیری کرده، مشاهده می شود. غیرخطی بودن دستگاه نیز در این برگه مطرح شده است.

کاربرد ترنسمیتر فشار سنسیس سری M5256

 • تمامی کاربرد های هیدرولیک و پنوماتیک
 • مانیتورینگ و کنترل پروسه های صنعتی
 • کمپرسور ها و پمپ ها و بوستر پمپ ها
 • سیستم های تهویه مطبوع HVAC
 • سیستم های سرمایش و یخچال های صنعتی
 • ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی
 • اندازه گیری فشارهای زیاد (گازها و مایعات) در شرایط سخت کاری
 • کنترل و مونیتورینگ فرآیندهای صنعتی
 • استندهای تست اتوماسیون
 • تجهیزات کشاورزی
 • مدیریت آب و انرژی
 • از این سری حتی برای سیالاتی مانند آب ترکیبی، بخار و سیالات نیمه خورنده می توان استفاده کرد.

نحوه ی کدخوانی سنسور فشار سنسیس SENSYS M5256-11700E-030BG 

کدخوانی سنسور فشار سنسیس

ابعاد ترنسمیتر فشار  سنسیس سری M5256

ابعاد سنسور فشار سنسیس

سوکت برق یا کانکتور سری M5256

ابعاد سنسور فشار سنسیس

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه:
سنسور فشار سوزنی
میزان فشار:
30 بار
تعداد سیم ورودی :
2 سیم
نوع خروجی:
4-20mA
میزان خطا در اندازه گیری:
0.5%FS
محدوده قابل تحمل دمای سیال:
20- الی 85+ درجه سانتی گراد
محدوده دمای محیط کاری:
40- الی 125+ درجه سانتی گراد
جنس بدنه:
Stainless Steel 630
قطر محل اتصال:
1/4 G
حفاظت محیطی (IP):
67
استاندارد بین المللی:
دارای گواهینامه CE اروپا
شرکت سازنده:
sensys
کشور سازنده:
کره جنوبی
کد تجاری محصول:
M5256-11700E-030BG

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم