محصولات دوکاتی - DUCATI

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 10 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 25.5*24*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 10 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 25.5*24*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 12.5 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 15 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 25.5*43*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 15 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 25.5*43*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 20 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 25 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 25.5*43*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 25 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 30 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 40.5*42.5*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 30 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 40 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 40.5*42.5*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 40 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 5 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 25.5*24*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 5 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
 • استعلام بگیرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  با کارشناسان فروش تماس بگیرید !
  تحلیل و بررسی کوتاه خازن 3 فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 50 کیلووار 400 ولتشکل ظاهری: مکعبی( باکس) (cubical (box ابعاد: WHD 40.5*42.5*9 cm نوع متریال داخلی: مواد خشک رزینی یا معدنی DRY TYPE توان ( کیلووار ) خروجی: 50 کیلووار ولتاژ نامی: 400 vac قابلیت سری شدن با فیلتر هارمونیک: ندارد
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم