دوست داشتن0
افزودن به فهرست علاقه‌مندی‌ها

سنسور فشار سنسیس 400 بار PFAJ 0400 BCME

تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  PFAJ 040010 BCME

سنسور فشار سنسیس PFAJ 0400 BCME ،  سنسور فشار بازه ی 0 تا 400 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 10-0 ولت محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد توجه مهندسان فعال در صنعت قرار بگیرد.

ادامه مطلب
استعلام بگیرید
نام تجاری:
کد QR را برای باز کردن این صفحه بر روی تلفن همراه خود اسکن کنید.
محصولات مرتبط
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-03.5BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-03.5BG  ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 3.5 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-007BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-007BG  ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 7 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-010BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-010BG  ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 10بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-016BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-016BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 16بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-020BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-020BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 20 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-030BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-030BG  ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 30 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-035BG سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-035BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 35  بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-070BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-070BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 70 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-100BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-100BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 100 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-200BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-200BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 200 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-250BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-250BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 250 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-350BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-350BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا 350 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-500BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-500BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا  500 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-700BG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-700BG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا  700 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  M5256-11700E-01KBBG سنسور فشار سنسیس M5256-11700E-01KBBG ، سنسور فشار بازه ی 0 تا  1000 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  PFAH 0001 BCME سنسور فشار سنسیس PFAH 0001 BCME ،  سنسور فشار بازه ی 0 تا 1 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد بسیاری می...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  PFAH 0002 BCME سنسور فشار سنسیس PFAH 0002 BCME ،  سنسور فشار بازه ی 0 تا 2 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد بسیاری می...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  PFAH 0006 BCME سنسور فشار سنسیس PFAH 0006 BCME ،  سنسور فشار بازه ی 0 تا 6 بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد بسیاری می...
استعلام بگیرید (بدون مالیات)
تحلیل و بررسی سنسور فشار سنسیس  PFAH-0001BCME سنسور فشار سنسیس PFAH-0001 BCME ،  سنسور فشار 1- بار جریانی سنسیس از جمله ترانسمیترهای فشار اقتصادی با خروجی 20-4 میلی آمپر  محسوب می شود که در موارد بسیاری می تواند مورد...
توضیحات

ترانسمیتر فشار (سنسور فشار ) و مفهوم آن

سنسور فشار یکی از پر کاربردترین ابزارهای مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی است. سنسور فشار امروزه در صنعت کاربرد بسیار گسترده ای پیدا کرده است. این حسگر عموماً برای سنجش مایعات و گازها مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور فشار در صنایع مختلف از جمله صنعت هوایی ، اتومبیل ، هواشناسی ، اندازه گیری فشار در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، تست تجهیزات، کنترل فشار، بوستر پمپ ها و اندازه گیری سطح مایعات و همچنین در صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. سنسور فشار بصورت یک مبدل عمل می کند و یک سیگنال متناسب با اثر فشار تولید کرده و از این رو به ترانسیمتر فشار نیز معروف میباشد. 

فشار عبارتست از نیروی وارد بر سطح که در دستگاه SI بر اساس پاسکال(Pa) تعریف می شود. در واقع اثر نیرویی که بر سطح وارد می شود، به نحوه اعمال آن به سطح بستگی دارد بدین صورت که هر چه سطح اثر نیرو بیشتر باشد فشار کمتر است و هرچه سطح اثر نیرو کوچکتر باشد فشار بیشتر است. پس از ارتباط تغذیه به سنسور خروجی استاندارد مانند جریانی ۴ الی ۲۰ میلی آمپر و یا ولتاژی ۰ الی ۱۰ ولت از سنسور دریافت می کند که می توان آنرا به نمایشگر و یا PLC جهت قرائت ارسال کرد.

در این فرمول فشار داریم:

P=F/A

P : علامت اختصاری فشار

F : میزان نیروی اعمال شده

A : سطح مقطع

علاوه بر واحد پاسکال از اتمسفر(atm) و بار (bar) نیز بصورت گسترده بعنوان واحد های اندازه گیری فشار استفاده میشود.

1bar = 100kpa

1atm = 101.325kpa

به طور خلاصه، یک سنسور فشارسنج نیروی فشار را به یک سیگنال کوچک الکتریکی تبدیل می‌کند که قابل مخابره و نمایش است. به همین علت است که به این سنسورها ترانسمیتر(فرستنده) فشار نیز گفته می‌شود.

انواع سنسور فشار

اساساً سنسور فشار در سه تیپ متفاوت ساخته می شوند که بسته به نوع کاربرد، مورد استفاده قرار میگرند .

 این سه نوع عبارتند از:

1-سنسور فشارهای آنالوگ  

2-سنسور فشارهای دیجیتال  

3- سنسور فشارهای عقربه ای (مانومتر)

هرکدام از دسته های ذکر شده در بالا در فضای خاص خود مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انواع سنسورهای فشار

1-سنسور فشار های دیجیتال: این سنسور ها به صورت صفر و یک عمل کرده و فقط عدم و یا وجود فشار در سیستم را به کاربر اطلاع می دهد.درصورتی که فشار در سیستم وجود داشته باشد این حسگر می تواند یک کنتاکت باز و یا بسته در خروجی خود مشخص کند.

2-سنسور فشارهای آنالوگ : این نوع از سنسور فشارها دارای کاربرد زیادی در صنعت می­باشد. این سنسورها می توانند حساسیت در حد میلی بار را سنس کرده و در خروجی خود آن را نشان دهد. سنسور فشار های آنالوگ دارای خروجی20 - 4 میلی آمپر و یا 10-0 ولت می باشند.

3-سنسور فشار های عقربه ای : این سنسور فشار ، فشار موجود در سیستم را بصورت چرخش عقربه مشخص می نماید.

در هنگام خرید سنسور فشار چه پارامتر هایی باید در نظر گرفته شود :

 • نوع اتصال سنسور
 • میزان فشار سنسور
 • تغذیه سنسور 
 • خروجی سنسور ( ولتاژی ، جریانی ) 
 • شکل ظاهری و ابعاد سنسور
 • نوع سیال ( هوا ، روغن ، آب )
 • حساسیت سنسور
 • دقت سنسور 
 • مثبت یا منفی بودن فشار
 • نوع سنسور فشار(دیافراگمی،میلی بار ، بار و…)
 • نوع خروجی (۲۰~۴ ، ۱۰~۰ و…)
 • میزان خورندگی سیال 
 • پاسخ زمان
 • دمای کاری            

کاربرد سنسور فشار  :

 • اندازه گیری میزان فشار 
 • اندازه گیری ارتفاع نسبت به سطح دریا 
 • اندازه گیری جریان سیستم 
 •  اندازه گیری ارتفاع یا عمق

سنسور فشار سنسیس  SENSYS  PFA 

سری PFA برند سنسیس ساخته شده در اندازه های کوچک دارای کیفیت و پایداری بالا و مقرون به صرفه مناسب برای بسیاری از پروسه های صنعتی ساخته شده است. این سری در سه بخش فشار نسبی ( Gauge ) وکیوم ( Vacum ) و فشار ترکیبی ( Compound )  عرضه شده است. این سه زیرگروه با کد PFAH، PFAHC، PFAJ شناخته می شوند. سری PFAH از 1- - 0  که ترنسمیتر خلا هست، از 1-0 بار، 2-0 بار، 6-0 بار  با خروجی جریانی 20-4 میلی آمپر است. سری  PFAHC یا همان کامپوند است که در دو مدل 5- 1-  و 60- 1- موجود است و  خروجی 20-4 میلی آمپر دو سیمه دارد. سری PFAJ که خروجی ولتاژی 10-0 ولت دارد، در رنج های 3.5-0، 10-0، 35-0، 250-0 و 400-0 بار موجود است.کانکتور هر  سه مدل PFA از نوع Mini Din C که به عنوان مثال یکی از این ها را باز می کنیم، Pin ها بر روی کانکتور و خود ترنسمیتر مشخص است.Pin1: +VCC ، Pin2: 20-4 mA ،Pin 4 : shield or Ground است.

ویژگی های سنسور فشار 400 بار SENSYS PFAJ 0400 BCME

ترانسمیتر فشار 400 بار، نوع استاندارد با کانکشن ۱/۴ اینچ و برای اندازه گیری فشارهای (گاز و مایعات) که خاصیت خوردندگی نداشته باشند مناسب می باشد.

سنسور فشار سنسیس، سری PFA  از جمله سنسورهای اقتصادی و قیمت مناسب این شرکت می باشد.  از ویژگی های این سری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بدنه از نوع قلمی با جنس استیل یک تکه از نوع 630
 • رزوه 1/4" PT که که یک حالت کونیگ دارد و به خاطر ویژگی این نوع رزوه, اتصال نیازی به واشر یا تفلون برای آب بندی ندارد.
 • قابلیت کارکرد در دمای 40- تا 125+ سانتیگراد
 • حفاظت ورودی ولتاژ از پلاریته معکوس یعنی اگر ورودی و خروجی را برعکس بزنید، مشکلی برای سیستم و دستگاه پیش نمی آید
 • حفاظت سیگنال خروجی جریان از اتصال کوتاه یعنی اگر اتصال کوتاه شود، خروجی، مدار داخلی آن آسیب نمی بیند.
 • ورودی نسبت به خروجی تا 500VDC عایق است؛ یعنی اگر شوک ولتاژی یا Over Voltage داشته باشید، تا 500VDC  به خروجی این ولتاژ منتقل نمی شود و سیستم اندازه گیری آسیبی نمی بیند.
 • تحمل دو برابر رنج فشار بدون آسیب دیدن سنسور ( Proof pressure=x2 )، به عبارتی اگر ترنسمیتر ما 10 بار گیج باشد، تا 20 بار هم  Over Pressure داشته باشیم، به این ترنسمیتر آسیبی وارد نمی شود و از کالیبره خارج نمی شود. به عنوان مثال، این ترنسمیتر 1 تا 60 بار است، اگر تا 120 فشار به آن وارد شود، ترنسمیتر همچنان می تواند به صورت خطی عمل کند.
 • فشار انفجار در این سری از ترنسمیترها، سه برابر ماکزیمم فشار  اندازه گیری است و وقتی که این فشار اعمال شود؛ به عنوان مثال در این ترنسمیتر 180 بار، این ترنسمیتر از کالیبره خارج می شود و کمپانی هیچ گونه اطمینانی نمی دهد که این ترنسمیتر بتواند مثل سابق اندازه گیری کند یا اینکه عددی که نمایش می دهد، عدد صحیحی باشد.
 • دارای برگه کالیبراسون اختصاصی هر ترانسمیتر
 • Accurcy یا دقت حداکثر 0.5% Full scale ( به عنوان مثال نهایت خطای روی داده در یک ترانسمیتر 100 باری, 0.5 بار است)
 • دارای گواهی CE اروپا
 • ولتاژ تغذیه، 30-9 ولت DC  می باشد.

در برگه ی کالیبراسیون، تاریخ تست قید شده است. در توضیحات، قید کرده است که مولتی متری که با آن، تست انجام شده است 7555 است که برند YOKOGAWA ژاپنی است و PRESSURE CALIBRATOR از سری ppc3  محصول شرکت FLUK آمریکا است که ابزارهای اندازه گیری گرانی هستند. دیتایی که از تست حاصل شده است، در برگه کالیبراسیون وجود دارد. نحوه تست به این صورت است که 1- بار شروع می شود و به ماکزیمم فشار، 60، می رساند و دوباره آن عدد را به مینیمم کاهش می دهد و دیتایی که حاصل می شود را مولتی متر ثبت می کند. از این دیتاها نهایت Accuracy حاصل می شود که دقت در این سری   0.5% FS است ولی در برگه ، Accuracy بسیار پایین تر از این رقم است و 0.088 فول اسکیل این سری به دست آمده است. اگر بخواهیم مدل دیگر را هم بررسی کنیم،  Accuracy حاصل شده باز هم کمتر از   0.5% FS است و در اینجا 0.435% FS است.

کاربرد ترنسمیتر فشار سنسیس سری PFA

 • اندازه گیری فشارهای زیاد (گازها و مایعات) در شرایط سخت کاری
 • تمامی کاربرد های هیدرولیک و پنوماتیک
 • بوستر پمپ ها
 • سیستم های سرمایش و یخچال های صنعتی
 • استندهای تست صنعت خودرو
 • کمپرسورهای گاز
 • فرآیندهای صنعتی

نحوه ی کدخوانی سنسور فشار سنسیس  SENSYS  PFAJ 0400 BCME 

کدخوانی سنسور فشار سری PFA

ابعاد ترنسمیتر فشار  سنسیس سری PFA

ابعاد سنسور فشار سنسیس سری PFA

ابعاد سنسور فشار سنسیس سری PFA

ادامه مطلب
جزئیات محصول

مشخصات

نوع قطعه:
سنسور فشار سوزنی
میزان فشار:
400 بار
تعداد سیم ورودی :
2 سیم
نوع خروجی:
0-10V
میزان خطا در اندازه گیری:
%0.5 BFSL
محدوده قابل تحمل دمای سیال:
20- الی 85+ درجه سانتی گراد
محدوده دمای محیط کاری:
40- الی 85+ درجه سانتی گراد
جنس بدنه:
Stainless Steel 630
قطر محل اتصال:
1/4 G
استاندارد بین المللی:
دارای گواهینامه CE اروپا
شرکت سازنده:
sensys
کشور سازنده:
کره جنوبی
کد تجاری محصول:
PFAJ0400BCME

فهرست

کارشناس فروش : ۰۹۱۲۴۷۴۴۸۵۷

حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم